1 Amerikan Doları’nda Tek Göz

Beğendiysen Paylaş.

Piramit içindeki göz sembolünü Amerikan doları üzerinde görmekteyiz. Aslında bu sembol Amerikan Birleşik Devletleri Devlet Mührü’nde bulunmaktadır. İlk bakışta, Amerika Birleşik Devletleri’nin kurucularının birçoğunun Mason oldukları için bu sembolün kullanıldığı akla gelmektedir. Ancak, Masonik Yazar S. Brent Morris bunun böyle olmadığını, bu düşüncenin komplo teorisyenleri tarafından Masonlar aleyhine kullanıldığını ifade ediyor. Onlara göre, diyor, ABD Devlet Mühüründeki sembol Masonların dünyayı yönettiklerini veya “Yeni Dünya Düzeni”ni dünyaya dayattıklarını gösteren şeytani bir işarettir.

Müellif, söz konusu mührü tasarımlaması için kurulan üç komiteden yalnız 1776 kurulan birinci komitede yer alan Benjamin Franklin’in Mason üye olduğunu ve dolayısıyla amblemin tasarımlanmasında Masonik etkinin bulunmadığını ifade ediyor. 1782’de Kongre tarafından kabul edilen mühürdeki sembolün anlamını o zamanki Kongre Sekreteri Charles Thomson ile Sanatçı Danışman William Barton şöyle açıklıyor: Piramit, kuvveti ve kalıcılığı, üzerindeki göz ise Tanrının Amerikan davasına rehberliğini, davanın koruyucusu olduğunu remz eder.


Her şeyi Gören Gözün, Masonik sembol olarak resmen ilk kullanımı ve tanımlanması 1797 yılına rastlamaktadır, yani Kongrenin bu sembolü kabul etmesinden 14 sene sonrasına. Bunun yanında bu amblemi ilk tanımlayan Thomas Smith Webb’in sembolizması Mühürdeki sembol tanımından farklıdır. Kaldı ki, Webb’in tanımlamasında göz üçgen içinde değil yarım bir hâle içindedir.[14]


1 Amerikan Doları’nda 666 (MDCCLXXVI)


1 Amerikan Doları’nda, tamamlanmamış piramidin üzerinde Taban çizgisi boyunca bütün rakamları topladığımızda 666 sayısını elde ederiz. Önce 3 boyutlu bir üçgen çizelim ve her boyutuna MDCCLXXVI sayısını üst, sağ ve sol yönlerinde sırayla yerleştirelim ve taban sayısındaki rakamları toplayalım:
D = 500C = 100L = 50X = 10V = 5I = 1.
D+C+L+X+V+I = 500+100+50+10+5+1 = 666.[15]


Yer alan piramit, ünlü Büyük Giza Piramidi’dir. İlginç olan ise Giza Piramidi ile Kabala arasında ilişki olmasıdır. Gül-Haç ve mason ökültistleri, Büyük Piramit’in basamakları ritlerdeki dereceleri temsil ettiğine inanırlar. Piramidin en altında Roma rakamıyla “MDCCLXXVI” yazmaktadır. Bu tarih, M:1000 D:500 C:100 L:50 X:10 V:5 I:1 ise bu tarih; 1776 Yani ABD’nin doğum günü. Ve illumunatinin kuruluşunu (1 Mayıs 1776) ifade etmektedir.. 3’lü gruplar halinde incelendiğinde 666 çıkar. Ayrıca, 666 sayısından Ezra’da da bahsedilmektedir ve Babil’den Judah’a dönen insanları simgelemektedir: Adonikam’ın çocukları altıyüz, altmış ve altı tanedir. (2:3) Adonikam kelimesinin anlamı şudur: “Tanrı’nın övgüsüne layık.”


Roma rakamlarındaki 5 temel sayıyı küçükten büyüğe doğru yazıp toplayınca da aynı sayı çıkıyor. D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1 = 666 Ve kehanetin sonu şöyle. Dolardaki piramid 18 katlı idi.. 1776’dan başlayarak, her basamağa 13 eklerseniz, piramidin 2010’da tamamlandığını görürsünüz.. 1945 – 1971, ara bir zamandır. Son evre 1971’de başlar. 84, 97 ile devam eder ve 2010’la tamamlanır.. 2010 yeni çağın başlangıcı olacaktır.[16]

Kartalın başının üzerindeki 13 tane beş köşeli yıldız

İlk etapta İngilizlere karşı gelen koloni sayısını temsil ediyor. Uçu yukarı bakacak şekilde dik duran dizilimleri, birbirine kenetlenen iki ikizkenar üçgen oluşturur ve altı köşeli bir yıldız oluşturur. Bu, Davud Yıldızı olarak da bilinen Süleyman’ın mührüdür: büyülü eserlerde sıklıkla kullanılan bir semboldur. Yıldızın daha derin bir sembolik anlamı vardır. Yıldız altı köşelidir. DOLLAR kelimesinin altı harfi vardır. DOLLAR kelimesi, banknotun bu tarafında altı kez yer almaktadır. Süleyman’ın mührü yedi iç yüze sahiptir. İki yuvarlak çerçevenin altındaki THE GREAT SEAL OF THE UNITED STATES yazısı da yedi kelimeden oluşur. Aynı zamanda AMERICA kelimesindeki harflerle aynı sayıdır. Ve son olarak, banknotun arkasındaki THE UNITED STATES OF AMERICA ve ONE DOLLAR sözcükleriyle de aynı sayıdadır.

Nasyonal sosyalistler için Davud’un Yıldızı, ABD hükümetinin uluslararası bir Yahudi dünyası komplosunun parçası olduğunun bir göstergesiydi. Bununla birlikte, heksagramın, banknotun üzerindeki yıldız gibi bir merkezi olmadığı için, Davut Yıldızı’nı göstermediği gerçeği göz ardı edildi.

“Altı köşeli yıldız, en yüksek düzenin gizemli bir gizli işareti olan simyasal mührünü temsil ediyor. Simyasal mühür, ateş işaretinin (yükselen üçgen) su işareti (alçalan üçgen) ile birleşimini sembolize eder. Bu, ya da daha iyi bir ifadeyle, merkez noktanın (13. bireysel yıldız) ‘sihirli dengeyi’, yani ateşin ve suyun gücünün birbirini iptal ettiği durumu sembolize ettiği anlamına gelir.”

Kel kartal, gagasında “E PLURIBUS” ve “UNUM” yazılı bir kurdele tutmaktadır. “Birçok kişi bir olur” şeklinde tercüme edilebilir ve başkanın gücünün bir araya getirildiği ABD yönetim sistemini tanımlar.1 Dolar - Davud'un Yıldızı

1 Dolar – Davud’un Yıldızı

13 zeytin yaprağı, 13 zeytin ve 13 ok

Kartalın sağ pençesindeki 13 zeytin yaprağı ve 13 zeytin ABD’nin barışçıllığını temsil ederken, sağ pençesindeki 13 ok ise mahkumiyetlerine karşı koyma güdüsünü göstermektedir.1 Dolar - Gizemli 13

1 Dolar – Gizemli 13

“Her şeyi gören göz” ve 13 katlı piramit

Mührün diğer yüzü William Barton’un bir tasarımına dayanıyor. Üzerinde “her şeyi gören göz” ve tamamlanmamış piramidin 13 katı yer almaktadır. Seviyeler, 13 kurucu koloniyi temsil eder. Bitmemiş piramit, eyaletler konfederasyonunun henüz kurulmakta olduğunu ve büyümeye devam etmesi gerektiğini simgeliyor. Piramidin karanlık tarafı batıya, kıtanın daha önce keşfedilmemiş kısımlarına bakar. En alttaki taş sırasına Roma rakamları ile “MDCCLXXVI” oyulmuştur, yani illuminati düzeninin kurulduğu yıl olan 1776. Yoksa sadece 13 koloninin Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ilan ettiği yılı mı temsil ediyor?

“Her şeyi gören göz” (aynı zamanda ihtiyat gözü veya Tanrı’nın gözü olarak da adlandırılır), ışıktan bir çelenk ile çevrili bir göz olarak temsil edilir. Çoğunlukla bir üçgenle çevrelenmiştir. En eski temsiller eski Mısır mitolojisinde bulunabilir. Hıristiyan teolojisinde üçgen, “Baba Tanrı”, “İsa Mesih” ve “Kutsal Ruh” üçlüsünün çözülmez birliğini temsil eder. İhtiyat gözü, 17. yüzyıldan beri masonik sembolizmin bir parçası olmuştur. Bugünün komplo teorisyenleri, bunu illuminati gizli cemiyetiyle ilişkilendiriyor.1 Dolar - Her şeyi gören göz

1 Dolar – Her şeyi gören göz

Piramidin üzerindeki Latince “ANNUIT OCEPTIS” kelimeleri 13 harften oluşuyor ve “O (Tanrı) başlangıcımıza nezaket gösterdi” gibi bir anlama geliyor. Sonra piramidin altında yine Latince “NOVUS ORDO SECLORUM” kelimeleri yer alır. Bu, Romalı filozof Virgil’den bir alıntı. Altın çağın ütopik umudunu anlatıyor. Bazıları bunu, yeni dünya düzenini yalan söyleyerek engellemek isteyen güçlere karşı bir uyarı olarak yorumluyor da olabilir.

Anagramda gizlenen mesaj: MASON

1 Dolar - Anagramda gizlenen mesaj: MASON

1 Dolar – Anagramda gizlenen mesaj: MASON

Heksagramı piramidin üzerine koyarsanız, köşeler beş harfi gösterir: “A, N, O, M, S”. Harfleri yeniden düzenleyerek “MASON” kelimesini elde edersiniz. Yani bu bir anagram.

“Anagramlaştırma ile şifrelemenin çok popüler bir örneği İtalyan filozof, matematikçi, fizikçi ve astronom Galileo Galilei’den geliyor. Galileo, Satürn gezegeni ve halkaları hakkında bilgi edindiğinde, bunu daha fazla uzatmadan şu anagram ile duyurdu: SMAISMRMILMEPOETALEVMIBVNENVGTTAVIRAS. Ancak çağdaşları, Galileo Galilei basit Latince metni verene kadar arkasındaki anlamı çözemediler: Altissimvm planetam tergeminvm observavi (Türkce: “En yüksek gezegeni üç biçimde gözlemledim”).”

Banknotun ön yüzündeki işaretler

Banknotun ön yüzünde üçüncü bir mühür yer almaktadır: Hazine Bakanlığı’nın yeşil mührü. Terazi ve anahtara ek olarak bir gönye, bir Mason sembolünü temsil eder. Ve yine üzerinde 13 yıldız mevcut. Bu banknotta 13 rakamı onbir farklı yerde kullanılmıştır.1 Dolar - Mason sembolleri

1 Dolar – Mason sembolleri

Banknotun ön tarafındaki en göze batan bölümü hiç kuşkusuz George Washington’un portresidir. Solda ve sağda yatay bir uzantı ile Yunanca omega harfi şeklinde verilen bir oval ile çevrelenmiştir. Ω harfi Yunan alfabesinin sonuncusudur ve ilk hıristiyanlar tarafından her şeyin sonu için bir sembol olarak yorumlanmıştır.1 Dolar - Omega içindeki George Washington

1 Dolar – Omega içindeki George Washington

Banktonun üzerindeki portre gerçekten George Washington’a mit ait? Komplo teorisyenlerine göre bu portre illuminatinin kurucusu Adam Weishaupt’u gösteriyor. Ve gerçekten de – Washington’un gençlik portresi ile Weishaupt’un gençlik portresi birbirine benziyor. Ayrıca küçük bir detayın bu görüşü doğruladığına da inanıyorlar. “1” in sağ üst sınırının kenarında küçük bir baykuş görülebilir. İlluminati tarikatında baykuş bilgeliğin simgesiydi. Baykuş – daha doğrusu küçük baykuş – Yunan mitolojisinde Athena için de kutsaldı.1 Dolar - Küçük baykuş

1 Dolar – Küçük baykuş


MDCCLXXVI ve İlluminati


MDCCLXXVI, bize ayrıca İlluminati’nin kuruluş yılını da verir:
M – 1000, D – 500, C – 100, C – 100, L – 50, X – 10, X – 10, V – 5 I – 1 = l776 (May 1st) [15][17]
Piramidin altında ki rakamlar (MDCCLXXVI) 1776 tarihini gösterir.Bu tarih, İllüminati’nin kuruluş tarihidir.İlluminati “Aydınlanmışlar” anlamındadır ve Efendiler denilen süper zenginlerin yönettiği bir dünya komplosudur. 1772 yılında Wilhelm-Bader Kongresinde, masonlar İlluminati ile birleştiklerinden bu tarih, masonlar için de önemlidir.[18]


Temelinde “aydınlanma, ruşenilik, vahdet-i vücud felsefesi” gibi muhtelif felsefi akımların etkisi olduğu iddia edilen İlluminati hareketi, 1 Mayıs 1776’da Adam Weishaupt tarafından Almanya’nın Bavyera eyaletinde kurulmuştur. Daha doğrusu o tarihte bir İlluminati örgütlenmesi ortaya çıkmıştır. Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesi’nde hukuk profesörü iken masonik eğilimlere merak sarmış ve bir gizli örgüt kurmuştur. 1779’a gelindiğinde İlluminati örgütünün 54 üyesi bulunuyordu ve Bavyera eyaletinin dört şehrinde teşkilatlanmıştı. Örgüt üyeleri ağırlıklı olarak masonik kimlikleri öne çıkarıyorlardı.
Almanya’daki din adamlarının hemen tamamı Illuminati şebekesine düşmandı. Bunun sebebi elbette onun, Hıristiyanların değerleriyle alay eden, bu değerlere iğrenç bir şekilde saldıran Tapınak Şövalyeleri’nin devamı olduğunun tahmin edilmesiydi. Ayrıca Illuminati üyeleri zaman zaman yönetimi de hedef alan yayınlar yapıyorlardı. Bu yüzden 1784’te teşkilatlarına bir polis baskını gerçekleştirildi ve birçok üyeleri göz altına alındı. 22 Haziran 1784 tarihinde de Bavyera Elektörü bir ferman yayınlayarak Illuminati örgütünü tamamen kapattı. Örgütün üyelerinin çoğu tutuklandı. Başta lider Weishaupt olmak üzere birçok üyesi de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Aynı ferman 1785 Ağustos’unda tekrarlandı ve böylece Bavyera’da sadece İlluminati değil, masonluk da silinmiş oldu.
Bavyera’da Illuminati ve masonluğun yasaklanmasının Avrupa ve Amerika’da ciddi bir etkisi oldu. Bayağı korku ve telaşa kapılan diğer ülkelerdeki masonlar kendilerine de yasak getirilmemesi için büyük bir gürültü kopardılar. Öyle ki ABD başkanı George Washington, tereddütlere kapılan Amerikalı masonlara güvence verme ihtiyacı duydu.


Bavyera’da yasaklanan Illuminati ve mason teşkilatları çok geçmeden yer altı örgütleriyle faaliyetlerini sürdürdü. Fakat bu kez Almanya dışına da uzanarak tüm Avrupa’da teşkilatlanmak için faaliyetlerini hızlandırmaya başladı. Örgütlenme çalışmalarını hızlandırmasında Johann Bode adlı bir masonun önemli katkıları oldu. Bazı kaynaklara göre Goethe, Mozart, Schiller ve Herder gibi birçok ünlü bu örgütün saflarına katılmışlardır.
Yeraltı teşkilatlarının yapılandırılmasında farklı isimler kullanıldı. Örneğin Fransız Devrim Kulübü ve Jacobin Kulübü Illuminati hareketinin devamını sağlamak için kurulmuş oluşumlardır. Bunlar asıl önemli faaliyetleri yer altından yürütüyor, ama masonluğun çok fazla murakabe altında olmadığı yerlerde salon toplantıları da düzenliyordu. Fakat bu toplantıları yine de halka açık değil, sadece üyelerin katılabildiği türden toplantılardı. Örneğin Jacobin Kulübü için tutulan salona 1300 üye katılıyordu. Tamamen üyelere mahsus ve gizli olarak düzenlenen bu toplantılara Fransa’nın en iyi eğitim görmüş ve en etkin kişileri katılırdı. Jacobin’lerin ideali, tüm kurumları ve krallığı ortadan kaldırarak adına “Yeni Dünya Düzeni” ya da “Evrensel Cumhuriyet” dedikleri bir düzen kurmaktı.
Illuminati, kelime olarak aydınlıkçılar veya aydınlananlar anlamına geliyor. Kök olarak İtalyanca’dır. Fransızca’da ışık anlamına gelen ‘la lumière’ kelimesi de aynı kökten gelir. Birçok araştırmacının ortak tespitine göre fikri altyapısı ve temeli Tapınak Şövalyeleri’ne dayanıyor. Kuruluşundaki amacı Avrupa masonluğunu bir çatı altında birleştirmekti. [19]


Her şeyi Gören Göz (Horus’un Gözü) ve Masonluk


Her şeyi gören göz (mısır tarihi) horusun gözü. lucifer’in her şeyi gören gözü anlamına gelir. gözyaşı damlası etkisi altında olmayan ruhlar yüzünden kederlendiğini gösterir.[20]
Her şeyi gören göz sembolü konusunda bilinen en eski Masonik referansa 1772 yılında yayınlanan William Preston’un “Üstat Mason Derecesi Konferansları”nda rastlıyoruz. Preston konferansında Her Şeyi Gören Gözden şöyle bahsediyor:
“Çıplak kalbe doğrultulmuş kılıç, adaletin er geç bizi yakalayacağını göstermektedir; düşüncelerimiz, sözlerimiz ve davranışlarımız insanların gözünden saklı kalabilse de, güneşin, ayın ve dahi yıldızların itaat ettiği, kuyruklu yıldızların o müthiş dönüşlerini gözetiminde yaptığı, insan kalbinin derinliklerine hakim olan ve liyakati ödüllendiren o Her Şeyi Gören Göz’den saklı kalmaz.”


Göz hiç bir zaman uyumaz. Bu anlamıyla bazı obediyanslarda Üstadı Muhterem ve Önceki Üstadı Muhteremlerin önlüğünde yer alır. En eski Her Şeyi Gören Gözün yer aldığı önlük, Marquise de Lafayette tarafından el işlemeleri yapılmış (aslında bir Fransız Manastırında rahibeler tarafından yapılmıştır) ve Marki tarafından Amerika’ya getirilerek General George Washington’a 1784 yılında hediye edilmiş olanıdır. Bu olay da göstermektedir bu amblem o tarihe kadar masonik bir amblem olarak tanınmamaktadır. Masonik önlüklerin o dönemde ayak bileğine kadar inen deri önlükler olduğunu ve üzerini her hangi bir amblemle süslemenin çok güç olduğunu unutmamamız gerekir. Ancak Spekülatif Masonların sayılarının ve etkilerinin ağır basması ile kumaştan veya başka materyallerden yapılan önlükler kullanılmaya başlanmış ve bundan sonra önlüklerin üzerinde amblemler görülmeye başlamıştır.


Öte yandan Mackey Ansiklopedisi’nde, Her Şeyi Gören Göz’ün dinsel içeriği yanında daha farklı “omniscience” (her şeyi görme ve bilme, gözetme, izleme) kavramlarının bulunduğu, hukuk ve yönetime ilişkin dünyasal anlamlarının da olduğu, sözgelimi Kanun’un izleyen ve her şeyi gören, bilen özelliğinden de bahsedildiği, aynı şeyin Devlet için de söz konusu olduğu ifade ediliyor. Eğer ilk Hürmasonların “omniscience” sembolü var idiyse bunun illa da ilâhi bir “omniscience” olması gerekmez” deniliyor.Her Şeyi Gören Göz’ü, ilâhi gözetim sembolü olarak düşündüğümüzde, bu gözetimin amacının insanoğlunun gizlediği suçları yargılamak değil de, gizlediği erdemleri mükâfatlandırmak olduğunu düşünmek daha doğru olur. Her Şeyi Gören Göz’ü, Kardeşimiz Locaya devam etmese de, hastalık veya bir kaza nedeni ile evinde hapis kalsa da veya başka bir yere taşınmış olsa da onu hiç gözümüzden ırak tutmamak ve gözetimimiz altında tutmak anlamında Masonik “omniscience” gözetim olarak da kullanabiliriz.


Her Şeyi Gören Göz, 17. 18. asırlarda çokça kullanılan kültürel ikonografinin bir bölümü idi. Üçgenin içine konduğunda güçlü bir teslis doktrinini ifade ederdi. Masonik ritüel ve sembolizmanın evrimi bu döneme rastlaması nedeniyle toplum tarafından çok iyi bilinen ve tanınan bu sembolün bir şekilde Masonluğa girmesi pek şaşırtıcı değildir. Belki de 3 rakamının önemi veya çok kullanımı nedeni ile üçgen tercih edilmiştir. Üç derece, Locanın asıl görevlilerinin üç kişi olması, vs gibi…
Her şeyi gören göz’e ülkemizin topraklarında sıklıkla rastlıyoruz. Sultanahmet Meydanı’nda ki Dikilitaş’ta olduğu gibi

5 comments

  1. […] da anlatırmış yardımcılarına. Zamanla bu altı yardımcısı da Dakyanus’un göz kamaştıran zenginliğinden ve gücünden etkilenerek halka söyledikleri yalanlara inanıp onun […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir