11 EYLÜL

Beğendiysen Paylaş.

11 Eylül Saldırıları, İstanbul’da Mı Planlandı‏?

Röportaj: Baki Günay

İkinci kitap’ta yine birtakım sırlı olayları açıklayacağını söyleyen Oktan Keleş, artık bilgilenme zamanına girdiğimizi belirtiyor.

Şubat ayında “Es-Selam 98” adlı Mısır yolcu gemisinin 1500 kişiye mezar olması, herkese Titanik olayını hatırlattı. Bu olayı bir önceden yazdığı kitabında bahseden Oktan Keleş yazdığı kitap’ta birçok kehanetlerde de bulunuyor.

2005 Kasım’ında kitabı bitiren Keleş’in “Bir Meczubun Rüyası” adlı kitabını Ocak 2006’da 40 Kandil yayınlarından çıkartmış. Bir ay sonra da İkinci Titanik faciası dediği olay meydana gelmiş. Kitap, Aralık 15’te satışa sunulmasının ardından Şubat 12’de gemi faciası olmuş.

Kitabı bir sene öncesinde hazırladığını söyleyen Oktan Keleş, şu şıralar ikinci kitabını çıkartma hazırlığında. Keleş ile gizli ilimlerden, Rical-ül gayb ve gelecek zamanda meydana çıkacak olayları konuştuk.
Tasavvuf ve gizli ilimler ile ilginiz nerden kaynaklanıyor?Çocukluğumdan bu yana tasavvuf kültürünü yaşayan yerlerde büyüdüğüm için devamlı bu konular ile uğraştım. Birçok hocalardan da bu konularda özel dersler alarak kendimi geliştirdim.

Kitap’ta olağandışı olaylar var. Bunlar rüya mıdır yoksa yaşanmış olaylar mıdır??

Ben kitabımın önsözünde de bunu yazdım isteyen bunu bir rüya olarak alsın isteyende bunu yaşanmış hadiseler alarak alsın diyorum. Kitabın ismini de Bir meczubun rüyası koyduk inananlar için bir gerçek inanmayanlar için ise rüya olarak düşünülebilir. Ben kitaptaki tüm olayları birebir yaşadım.

Meczup herkesin bildiğin bir anlamımı var yoksa tasavvuf kültüründeki bir anlayışımı var?

Tasavvuf kültüründeki meczup kavramını kullandım. Ama dediğim gibi herkesin anlayışı farklı olabilir.

Kitapta olağandışı olaylar var. Özellikle Tayy-ı mekan bir yerden bir yere ışınlanma?

Batı dünyasında tayy-ı mekan ve fizik olaylarını araştıran birimler var. Bu konuları araştırmak içinde her yıl büyük bütçe ayırıyorlar. Bu sadece İslam’a özgü bir durum değil. Bilmeyenler için şunu söylemekte yarar var. Allah insanı en güzel şekilde yarattı. Bugün yazdığınız bir mesaj göze görünmeden bir yerden başka yere transfer ediliyorsa, aradan bir vasıta olmadan canlı yayın yapılabiliyorsa bunlar niye olmasın. Şimdiki bu olayları 100 sene önce söylence herkes deli saçması diyebilirdi. Ama bugün artık normal. Dünyadaki bazı devletler bunları ortaya çıkartmak için hala uğraşıyorlar. Bu hadiseleri batı medeniyeti de inkar etmediği için hala araştırma safhasında

Batı medeniyeti gizli ilimler ile mi uğraşıyor?

Evet. Dünya yönetimleri şu an bu ilimlerin üzerine oturtularak yönetilmekte. Birçok gizli servis parapsikoloji ve gizli ilimler üzerine çalışmalar yapmakta. Bununla ilgilenen örgütler Dünya üzerindeki her türlü çalışmayı incelemekte. Bunlarla uğraşan kişileri de toplayıp birçok deneyler yaptırıyorlar. Metafizik olaylar ile denemeler yapıyorlar. Mevlana’nın dediği gibi Baş gözü ile görülebilecek bir bilim dalı var. Buna mana alemi de denilebilir. Bunu çok fazla deşifre etmek istemiyorum. Gelecek yıllarda bu konuların gündeme geleceğini söylemek ile yetineyim. Birçok ülkede bu tür sansasyon olayların olacağına Allah’ın izniyle eminim.

Bunlar ile ilgili bir örnek var mı hiç?

Bunlarla ilgili örneklerimi ikinci kitabımda yazdım. Ama bir örnek vermek gerekirse şunu söyleyeyim. İnsanların beyinleri ile çok oynamalar var. Bizde gizli ilimler diye söylenen batıda ışınlanma olarak söylenen olayını da çok demode olduğu için kullanmak istemiyorum. Bu konularla MOSSAD’ın ve Batılı birkaç ülkenin istihbarat servisinin uğraştığını biliyorum.

Hiç örnek yok mu verebileceğiniz?

O zaman şu örneği vereyim. Dünyada herkes analizciler stratejisiler birçok düşünce atıyor ortaya. İşte bir ülkenin asıl amacı petrol için buraya geldi diyor. Kimide olayların daha derinine giderek ABD’nin asıl amacının petrol değil Dünya hakimiyetini kurmak olduğunu söylüyor. Benim bildiğim ise bunların hepsinin zahir de görünen olaylar olduğudur. İşin aslında temelinde üç tane unsur var. Birincisi Şeytaniler dediğimiz grup, ikincisi haçlı konseyi üçüncüsü de hilaliler dediğimiz grup arasında meydana gelen olaylardır. Şimdi dünyadaki tüm olaylar bu iki akımdan meydana gelmektedir. Şeytaniler başta olmak üzere.

Şeytaniler kimdir?

Herkesin duyduğu Evanjelistler, kara örgütler vb örgütler değildir. En temelde bulunan bir kuruluştur. Bunlar Tevrat ve kabala üzerine dünyayı ele geçirmeye çalışan tarihten bu yana yaşayan bir örgüttür. Zahirde gördüğümüz birçok olay bunların bir parçasıdır aslında. ABD’nin Irak’a gelişi şimdide işte İran’ı vuracak mı vurmayacak mı tartışmaları hep bunların bir çalışmasıdır. Asıl sebep kainat kurulduğundan bu yana olan Hak ve Batılın savaşıdır. Şeytaniler denilen grup birçok medyayı yönetmektedir. Kabalacılar bunların bir alt birimidir.

Şeytaniler ile kimler var?

Bunlarla birlikte Haçlı konseyi bulunuyor. Bunlarda gizli bir cemiyettir. Zamanında Haçlı ordularını da bu konsey yönetmiştir. Yeryüzündeki tüm siyasi olayların gelişimi bunlar yapmaktadır.

Hilaliler diye bahsettiğiniz grup kimdir?

Hak tarafını temsil eden bir mensubiyettir bu. Hilal bildiğiniz gibi İslam’ın simgesidir?

Şeytanilerin yapılanmaları nasıldır?

Şeytanilerin kurdurduğu bir ülke vardır dünyada

Hangi ülke bu?

İsrail.

Nasıl yani?

Bakın vaat edilmiş toprakları ülkü haline getirilmiş ülke kimdir. İsrail’dir bildiğimiz gibi. İsrail’in dini kitabında sözde Tanrı onlara vaat edilmiş toprakla vermiştir ve bu bir büyük bir savaş sonucu olacaktır. Yani Armagedon. İsrail’deki birtakım kimseler ise bunu beklemektense biz bir savaş çıkaralım ve vaat edilmiş toprakları alalım demektedir.

Amaç ne peki şeytanilerin?

Dünya hakimiyetidir tek amaç. Kendi içlerinde birtakım mistik yerlerde karalar alıp uygulamaya sokarlar bunları

Mistik yerlerden kast ettiğiniz nedir?

Çok gizemli, metafizik ilmini de kullanarak yaparlar bu işleri.bunların yapılanması şöyledir. Birincileri şeytaniler ikincisi hahamlar üçüncüsü kabalacılar dördüncü Mossad beşincisi Siyonistler altıncısı da İsrail’dir. Bunların diğer Musevilerden farklı bir anlayışları bulunmaktadır. Tanrının vaat ettiği günü beklemeyecekler. Kendileri Tanrı rolüne sahip olmak istiyorlar. Böylece Dünyayı ele geçirmek istiyorlar. Bir takım hahamları kullanıyorlar. Hahamlarda Tevrat’ın farklı efsaneleri ile hareket ediyorlar. Tanrıyı kıyamete zorlamak isteyen görüşlere sahipler. Bunların amaçlarından biride dünyayı psikolojik olarak ele geçirmek için çalışıyorlar. İşte bugün sihir, büyü ile yapılan programların finansörleri bunlardır. Bu tür zihniyetli kişilerin gözünde kendilerinden olmayan herkes hayvan ve köledir zaten. Diğer bir faktör ise Mossad’dır. Mossad gizli servis olmanın çok ötesindedir. Görevi dünya krallığını ve İsrail egemenliğini kurmak amacı ile kurulmuştur.

MOSSAD kabala şeriatı mı yönetiyor?

Evet. Mossad kabaladan aldığı direktifler ile yönetilir. Diğer faktör ise Siyonistlerdir. Onlar sadece Siyon ırkından gelen kişilerdir. Elit halkı oluşturur. İsrail’de tüm söylediklerimizi bir yapılanmasıdır. İsrail bir elbise ve kılıftır. Çünkü bunların bir devlete ihtiyacı vardır. Bunu kurmadan önce kendi aralarında ve haçlılar ile çok büyük savaşlar yapmışlardı. Fakat sonunda İsrail devletinin yaptıkları çalışmalar için uluslar arası alanda bir elbise olarak kullanmaktalar. Meselenin özü budur.

İsrail şeytani güçlerin dünyaya yansıması mı yani?

Evet kesinlikle. İsrail herhangi bir devlet değildir. Ben bunu koyu İslamcılık ya da şeriatçılık ile kast ederek söylemiyorum. Gerçek manada bu böyle. Şimdi düşünün uluslararası platforma birisi şeytan ülkesi olarak çıksa kim kabul eder ya da dinler. Ama İsrail ile bir elbise bulunmuştur. İsrail de kendi metinlerinden ve şeriatında hüküm sürmek ister.

İsrail’in kuruluş amacı nedir peki?

İşte kendi kutsal kitaplarında vaat edilen kutsal toprakları ele geçirmektir. Bununda büyük bir bölümü Türkiye’dedir. Güneydoğu bölgesindedir. Bu görünen devlete de uluslararası alanda korumacı bir devlet gerekmektedir. Buda ABD’dir. ABD büyük İsrail ya da küçük İsrail’dir. Fakat şeytanilere de bir gölge devlet gerekmektedir. O da İsrail’dir. İsrail şeytanilerin elindedir.

Peki gölge devlet kim İsrail’in yanındaki

İsrail vaat edilmiş kutsal toprakları ele geçirmek için çalışıyorlar. Gerekirse savaşırız diyorlar. İsrail-Arap ordusunu ikinci derecede kale alırlar. Çünkü orduları yok. Onların karşısında direnecek bir güç olarak görmezler. Fakat Türkiye’de onların iddia ettiği topraklar bizdedir. Bunlarda biz ile direkt karşı karşıya gelebilecek nitelikte değildirler. Cesaretleri yoktur. Daha çok politikaları saman altında su yürütmek üzerinedir. O yüzden buradaki gölge devleti Kürdistan’dır. Gölge devletin amacı tamamı ile İsrail’e hizmet etmek amacı ile kurdurulmuştur. İşte ABD ve AB bölgede Kürt devletini kurdurmak istiyor bu tür iddialarının temelinde de şeytaniler bulunmaktadır. Kürdistan’ın kuruluşunda İsrail büyük faaliyet içindedir. Birçok kürdü İsrail vatandaşı olarak göstermektedirler.

Barzani ailesi hakkında da bu tür iddialar ortaya atılmıştı.

Evet, onlar yakında yok olacaktır.

Neden?

Çünkü İsrail kuracağı Kürdistan için kendi kadroları ile gelecektir. Kürtlerin Yahudiliğin bir kolu olarak gösterme faaliyetleri içersindeler. Zaten Yahudileşmiş Kürtler ile çalışacaklardır. İsrail, birde asla misyonerlik yapmaz. Kendi dinlerine bir insan sokmak gibi bir dertleri yoktur. Çünkü İsrail oğullarına göre kendi ırkından olmayan tüm insanlar hayvan ve köle olarak görülmektedir.

Bir de haçlı konseyinden bahsettiniz. Nedir o?

Bunlar da Hz. İsa’nın dinini yeryüzüne hakim kılmak için uğraşmaktadırlar. Ama asıl Hıristiyanlık yerine kendilerinin uydurduğu Hıristiyanlığı yaymak istemektedirler. Getirmek istedikleri anlayış Bugünkü Katolik ve proteston anlayışı bile değildir.

Evanjelist bir düşünce mi?

Hayır bunlar en tepedekiler. Benim anlattığımda zahirde gözükmeyenlerdir. Örneğin Bunların da amaçları yeryüzündeki amaçları Hz. İsa’yı yeryüzüne hakim kılmak istiyorlar. Çok çeşitli yerlerde adamları vardır. Bunun yanı sıra Vatikan’da kontrol etmek isterler. Vatikan’da kendi başına hareket etmesine rağmen oda haçlı konseyinin içinde yer alır. Bunların aralarında devamlı bir rekabet söz konusudur.

Şimdi papanın bunlarla ilişkisi nedir?

Bir konuyu es geçtik. Şeytanilerin en büyük hedeflerinden birisi de Vatikan’ı da tamamı ile el geçirmektir.

Şu anda ele geçirilmedi mi peki?

Benim kanaatimce bugünkü papa Hıristiyan bile değil. Ben Yahudi olduğunu iddia ediyorum. Şeytanilerin amacı yeryüzünde egemenliği sağlamak, haçlı konseyin amacıda kendi getirdikleri sahte İsalarını yeryüzüne hakim kılma projeleri vardır. Bu konuda da bir projeler bitmiştir.

Nasıl bir proje?

Somut bir İsa adını verdikleri birisini çıkarıp. Kitleleri arkasına takmak istiyorlar. Haçlı konseyinin de kollamacı bir devlete ihtiyacı vardır. Özellikle Vatikan’ın amaçlarından biriside Bizans’ı hortlatmak ve eski Bizans topraklarını ele geçirmek niyeti vardır. Onların amacı da İstanbul ve Türkiye’nin topraklarını almaktır. Onları dan kollamacı bir devlete ihtiyaçları vardır. O da Birleşmiş devletlere karşı AB’dir.

Peki AB’nin gölge devleti kimdir?

Onların Türk ordusu ile direkt karşı karşıya gelme cesaretleri yoktur. Gölge devlet, Ermenistan’dır. Burada hem Kürdistanın ve Ermenistan’ın haritalarına bakın ikisinin de gözleri Bizim topraklarımızı da sanki veren var gibi. Bu topraklar için kendi aralarında hep mücadele yapmaktadırlar. Bütün bunlar bölgedeki sistemler hep insanlar içindir. Üstte görünen ABD işgali ya da Kürdistan’ın haritasının hep amaçları bunun içindir. Bunlarla mücadele edenler ise Hilâlîlerdir. Bunların oyunlarını bozarlar hep.

Buna verebileceğiniz bir örnek var mı?

Evet şeytanilerin 1996’da İstanbul toplantısını örnek verebiliriz. Yerebatan Sarnıç’ındaki Medusa Heykeli’nin yanında yapılan toplantısın da bir karar aldılar. Yeryüzünde bir insan modeli yaratılacak. İslâmî bir insan modeli oluşturulacak ve hafızalara kazanacak. Dünyayı yeni bir İslam motifi sunma kararı aldılar. Bu proje genelge olarak sunuldu. İslam’a öyle bir tip yapacaklardı herkes bu tipler ile Müslümanlardan iğreneceklerdir.

Peki niye Medusa ve niye İstanbul?

Bu karar alındığı zaman mekanizma çalıştı. Bu emir kabalacı hahamlar ile Mossad ve Siyonistlere ulaştırıldı. Dünyada bunların para finansörleri ve sahip oldukları medya ve film sektörü, tıp dünyası ile uygulamaya başladılar. Bundan 10 yıl önce. Öyle bir senaryo ortaya çıktı ki adı da ‘Usame Bin Ladin’ oldu. Sarıklı ve sakallı bir tip çıkardılar herkesin karşısına. Müslüman denilince herkesin aklına bu gelmeye başladı. Bunu yaparken çocuktan başlıyorlar ise yedikleri yiyeceklere kadar bunun için uğraşıyorlar. İslam eşittir terörist algısını herkese yapmaya çalışıyorlar. Benim anlatmak istediğim kişinin isminden çok taşıdığı misyon adına konuşmak istiyorum ben.11 eylülde bunun için yapılmıştır zaten. Müslümanlar teröristtir imajı gerçekleştirilmiştir.

Bunları ABD mi yaptı?

Hayır bunları tamamı ile şeytaniler diye adlandırdığımız grup yaptı. ABD zaten bunların elindedir. Şeytaniler oturup bir sürü karar almıyorlar. Oturup iki tane karar alıyorlar ve onlar uygulamaya başlanıyor. 11 eylül kararı İstanbul da alınmıştı zaten. Haçlıların inecek bir İsa’sı var peki bunların Deccal olarak ortaya koyacakları neyi olacak diye düşünürken bu proje ortaya çıktı. Kulelerin yıkılması İstanbul da alındı. Projelerinden biriside şuydu. İnsanlığı ele geçirmek. Beklenen Deccal’i bunlar yetiştiriyorlardı. Şeytanilerin amacı dünya efendisi olarak adlandırdıkları kişiyi yani Deccal’i getirmek istemekteler. 2000 yılında bu kişi öldürüldü. Bu kişiyi çocukluktan bu yana yetiştirildi. Dünyayı bilmiyordu. Farklı bir boyutta bilgiler yüklendi ona. Kavramları farklı yaklaşıyordu. 2000 yılında 5-6 yaşlarındayken bu çocuğu Hz. Hızır öldürdü. Hilallilerin bunda parmağı vardı. 2000 yılında bu plan güme gitti.

Şimdi hangi konular üzerinde çalışıyorlar?

2000 yılındaki olayın bitmesi üzerine bu şeytani dediğimiz gruplar gen teknolojisi üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Bu konuda daha sonra birileri tarafından sızdırıldı. Onlarda koyun kopyalama olayları yapıyoruz dediler. İşin aslı ırkı manada genler ile bir insan yaratmak idi amaç. Çünkü bunların ellerinde çok ünlü bilim insanları var. Hatta dana da iddia edeyim Nobel ödülü alan bilginler acaba o adamlar orijinalimi. Birçok bilim insanı bunların elinde bir odada çalıştırılıyor. Bunların amacı kalpsiz bir insan yapmak. Yani duygusuz bir insan yapmaya çalışıyor. Kalbi olmayan insanlar yapmaya çalışıyor.

Peki karşı taraf bu çocuğu kimin öldürdüğünü biliyor mu?

Onlara göre de karşı tarafta bulunan Hz. Hızır onlara göre kötü birisi. Şeytan. Dünyada şu anda üç savaş var. Her şey rical-ül gaybın karıştığı işler ile yapılmakta. Her şey Allah’ın nizamı ile gerçekleşmektedir.

Peki bu bilgiyi siz nerden biliyorsunuz?

Şimdi bunlar belki bazıları için deli saçması gelebilir. Ama ben bunların toplantısını Medusa başının yanında gördüm. Bunu kimiler rüya ya da deli saçması olarak görebilir. Herkes kendine göre karar versin. Bunların hepsini de ben iddia ediyorum.

Ricâlül gayb ve gayb erenleri, günümüzde deli saçması olarak görülüyor.

Evet bunu da bilinçli olarak yapıyorlar zaten.

İstanbul’un önemi nedir?

Benim bu bilgiyi söylemem hilaliler, hak tarafı, kimselerin çalışmaları devam ediyor. İstanbul vaat edilmiş topraklarının giriş noktasıdır. Dünyada Mekke’nin zâhirî temsilcidir. Mekke, mânevî bir başkent İstanbul ise başlı başına bir başkenttir. Şeytaniler İstanbul’u aldıkları vakit Mekke yi almış gibi olurlar. Türk ordusunu da son zamanlarda yapılan yıpratma davalarında da bu sistem gelmektedir. Hıristiyanlık gözü ile yaklaşırsanız kutsal toprakları burada. Megola iddiaları burada. Şu günlerde birçok global toplantı burada yapılıyor. Çünkü global birçok olaylar yavaş yavaş İstanbul da yapılmaktadır. Kültür başkenti olması için uğraşıyorlar. İstanbul’u ele geçirilirse Türkiye’yi ele geçirirler zaten. Zamanında da birçok İslam kentinin başkenti İstanbul’du.

Medusa toplantılarını biraz açar mısınız?

Medusa toplantıları senede bir defa yapılır. Bunların elinde bir kitap vardır. Şeytanilerin kitabında sayfayı acarlar ve konuşma sırasında sonu söylerler. Yaptıkları başarılı işleri kendilerine göre kitapta işaretlerler ve durumlarını konuşurlar. 11 eylül oyunları onları ileriye atmıştır. Bunlar 7 kişi gelirler. Biri kitabı tutar. İki kelimelik bir söz söyleyip herkes ayrılırlar.

İstanbul ile ilgili başka ilginç neler var?

Bugün patrikhane gizli gizli tüneler kazmaktadır. Haliç’e doğru kazılan eski Bizans tünelleri bulunmaktadır. Patrikhanenin de Vatikan’a yaptığı hazırlıkları vardır. Medusa Bizans daha ortada yokken yine burada eski toplantılara sahne olmuştur. Bu toplantılar yapıldığı vakit ilginçtir. İstanbul’da uluslararası çapta toplantılar yapılır ve çok ünlü kişiler gelir. Bill Gates, NATO Habitat Türkiye gelir ya da başka birileri. Bunların gelme anlarında toplantılar yapılır. Bu toplantılarda sonuçlar alırlar. Bunların daha önce bir devletleri yoktu İsrail ortaya çıkması ile bunlar dünyada bir devlet görünümüne girdiler. Uluslararası platformda söz sahibi oldular. Bu bir kılıftı zaten. Yahudiler hep hacı ve misyonerleri öne sürerler. Kendilerinin en önemli sorunu olarak ta Filistin ile toprak sorunun gösterirler. Yani İslam ile bir sorunları olmadığını göstermek isterler hep. Bunlar şimdi metafizik alanını da kullandıkları için hep bir çatışma yaşanır.

Havas ilmi ile mi olayı?

Biz ona sema ilmi diyoruz. Gizli ilimler ya da mistik vb havas ilmi ile bu güçler kimsenin ilgilenmesini istemezler. Bu konular ile ilgilenenlere de deli saçması olarak bakarlar.

Havas öğrenmeli mi?

Her kişi bu ilmi istese de öğrenemez zaten. Sema ilmidir. Bu metafiziksel varlıkların Bilinen bilimlerin dışlında bir ucu Allah’ın ilmi- ledün bilgisine dayanan bir ilimdir. Havasın yarısını kişi çalışarak öğrenir. Diğer ledün kısmı ise elde edilmez Allah tarafından verilir.
Bunları öğrenenler neye vakıf oluyorlar?
Bazı bilgileri yutmuyoruz. Türbelerde ne olduğu belli olmayan insanlar dolaşıyor. Besinlerimize ne olduğu belli olmayan bir şeyler atılıyor. Örnek vermek gerekirse birileri size kanserojen yapan maddeler üzerinize atıyor. Eğer sizin enferruj gözlükleriniz yoksa bunlara maruz kalırsınız. Eğer var ise. Kendinizi kenara çekersiniz. Müslüman da kendin dışındaki diğer insanları da düşündüğü için korumak için diğer insanları da yanına çekerek herkesi bu saldırılardan korur. Havas ilmi işte aynen buna benziyor.

Yani görünmeyen saldırılara mı maruz kalıyoruz?

Öyle bir şey yapılarak hissedilerek yapılıyor ki. Gülerek güldürülerek bu topraklardaki insanların maneviyatlarını alıyorlar. Artı İstanbul’un siluetini değiştirmek istiyorlar. İstanbul’da New York’taki gibi yüksek binalar yapmaktadırlar. Bir dönem camilerin türbe ve alemlerini kim kırıyor. Mezarların kimler yıkıyorlar. Bunların arkasında manevi değerleri yok etmek isteyenler var.

Hilaliler kimdir?

Hilal malumunuz İslam temsil etmektedir. Haçlı sembolü haçın altında görev yapar. Şeytanilerde İsrail yıldızının altında toplanmışlardır. Melami birliği Ricâlül gayb birliğinin içindedirler. Bunlar şeytaniler ile metafizik boyutlarda ve zahir alemde de devam eder. Bu devletler boyutuna da şu sıralar inmektedir. İnsanları ele geçirmek demek ülkeleri ele geçirmek demektir. Bir insanın beynini ele geçirdiniz mi iş bitmiştir zaten. Savaş ortadan artık kalktı cephe artık her yerde olabiliyor. Şimdi Afganistan’da ya da Irakta savaş var. Oradaki ölenlerin rakamına bakınız birde Afrika’da açlıktan ölenlerin rakamlara bakın. Bunların hepsi bir savaştır. Türkiye’de yılda 20.000 kişi trafikten ölüyor. Ama biz PKK terörü için 30.000 şehit verdik. Dünyada savaş devam ediyor.

Büyük Ortadoğu projesi nedir?

Bu projenin adı devletler arasındaki ismidir Büyük Ortadoğu projesi ismi. BOP adı altında bir program yapıyorlar. Büyük İsrail projesinin karşısındaki en büyük engel Türkiye’dir. Bu proje Türkiye’yi tamamı ile bölmek amacı ile işletilecektir. Türk ordusunun neye hizmet ettiğini bilmemiz gerek. Ordumuzu yıpratmağa çalışanlarının amacı da budur. Türk ordusu Bölgenin en büyük ordusudur. Türkiye’den direkt güneydoğuyu alamazsın. Kardeşi kardeşe kırdırarak iç savaş çıkartarak bölgeye gelip yerleşmek isteyenler var. Onlar silahını dahi kullanmadan buraya gelebilirler. Ermenistan ve Kürdistan da bu amaçla kurulmuştur. Biri şeytanilerin biride haçlıların kurdurttuğu devletçikleridir.

Ne gibi kavram yıpratmaları oluyor?

Bakın birileri çıkıp şehitlik kavramını yıpratıyor. Türkiye şehitlik ve gazilik kavramı ile bir bütündür. Var ise bu kavram ile vardır. Eğer bunları yok sayarsanız Türkiye büyük tehlikeye girer. Eğer Çanakkale o zamanlar geçilseydi bugün ne orta doğudan ne Felluce’den ne Bağdat’tan bahsedilecekti. Dünyanın en büyük projesi idi. Çanakkale savaşı bugünkü İslam aleminin varlık sebebidir. Çanakkale geçilseydi Ne Türkiye ne ırak ne Suudi Arabistan olacaktı. Çanakkale savaşında kırklar ve yedilerde vardı. Onlarda bir fiil Çanakkale de savaştı. Rica-ül gayb erenlerinin hepside oradaydı. Hatta Efendimiz Peygamberimizde oradaydı.

Çanakkale’de başka sırlar var mı?

Evet. Müttefikler Çanakkale’den geçmek niyetleri yoktu. Daha çok Trakya üzerinden gelmek istiyorlardı. Ama Tüm Avrupa donanmasını boğazın girişinde toplayanda Hızır As dır. İç karışık çıkartmak istemişlerdir. Allah onları oraya mezarlarını kazmasını istedi. Ricâlül gayb erenlerinin çok büyük marifeti vardır. 100 sene öncesinde Mehter marşlarımızda dile gelen kırklar, yediler kavramları maalesef birileri tarafından bilinçli olarak bizim dilimizden çıkarılmıştır. Osmanlıda bunların duası edilmeden sefere çıkarılmazdı. Şimdi aynı oyun şehitlik ve gazilik kavramları için oynanmaktadır. Şehitlere ölü dememek gerek onlara hala canlı ve dirilerdir. Bunlar ordunun kökünde vardır. Ordunun paşaları Bektaşi duaları ile kılıç kuşanırlardı. Mustafa kemalde bu dualar ile kılıç kuşanmıştır.

Rica-ül gayb Erenleri kimdir

Eskiden ABDAL adlı kavramlar vardı. Bunlar daha sonra aptal anlamına bilerek sokuldular. İsmi bir zamanlar abdest alınarak alınan Abdal kavramı bilinçli olarak aptal anlamına çevrildi. Daha sonra Budela kelimesi budala olmuş. Rica-ül gayb erenlerinin manaları ortadan kaldırmak istenmiştir. Bunlar kesinlikle Allah dostlarıdır. Ayette söylediği gibi.’Ben gören gözü duyan kulağımdır’. Der ayet ile sabittir. Demek her sözü duyan ve işitenler var. Allah dostları Allah’ın planının yapan memurlarıdır. Demek ki dağların arkasında ve gizli yerlerde konuşulanları duyan Allah dostları var.

Yani dünya üzerinde görünmeyen bir savaş mı yaşanıyor?

Rica-ül gayb bir savaş içindedir. Mekke manevi başkent bütün meselelerde İstanbul üzerine oynamaktadır. Vaat edilmiş topraklara ulaşmak için İstanbul almak zorundadırlar ama veren yok ki. Eski tarihlerde Ad kavmi vardı kendileri gitti adları kaldı şu anda insanlar her şeye adi kelimesini getiriyorlar bugünün belli toplumları da yarın bu şeklide yok olacaktır. Biz İsrail düşmanı değiliz biz insanlığa düşmen olanla düşmanız Bu sistem şudur aslında. Derler ya kırklar, yediler belli gecelerde toplanırlar. Bunu anlattığınız zaman bunun delillerini de anlatmanız gerekmektedir. Allah meleklerden de üstün nurani insanlar yarattığını söylemektedir. Öyle melekler onlara gıpta ederler der. Biz insan-ı kamilden bahsediyoruz. Dünya üzerindeki meleklerin yaptığı bazı görevler vardır. Allah Kuranı kerimde bahsettiği Bedir savaşında görev yapan meleklerden bahseder. Kuran her çağı kapsar ve meleklerin görevleri her zaman devam etmektedir. Yani Allah için yapılan her savaşlarda meleklerin bu şeklide yardımı devam etmektedir. Savaşlarda korkmayın,Allah sizden yardımını kesmez diyor ayetler. Allah yolunda savaşanlar yalnız değildir denilir. Sizle savaşanlar ile savaşın denmez. Sizde Allah yolunda savaşın denilir. Rica-ül gayb Allah’ın planının bir parçasıdır. Kimisi bu hayatın içindedir. Kimi ise hayatın başka birimindedir.

Şehitler için de geçerli mi bu?

Evet şehitler mesela. Hayat sadece bizim nefes aldığımız alanın adı değildir. Farklı alem ve boyutlarda Allah dostları vardır. Bakın mesela cep telefonları buradan tüm Dünya ülkeleri ile konuşabiliyor uzay mekiğindeki astronot ile insan konuşuyorsa teknik olarak Allah dostları bunlardan daha ötesini yapabilir. Gönül gözü açık olan insanlar Aklın sınırını zorlayan birçok iş yapabilir

Dünyadaki her gelişme bir plan içinde mi oluyor?

Evet. Dünyada daha önce iki kutuplu bir sistem vardı. Bunlarda şeytanilerin bir planıydı. İki sistem vardı ve bunlar birbirleri ile çatıştırılıyordu. Komünizm çöktü emperyalizm kaldı sanki şu anda tek olarak. Ama ikisini de yapan aynı sistem mühendisleri idi. İnsanlara bunu denettirler. Birçok insan bu sistemler için öldü ve hayatlarını verdi. Bunlar kimin için hayatlarını verdiler. Söyle bir uzaya çıksak ve Dünyaya baksak nasıl bir senaryo biçilmiş görebiliriz. Bizde bu sistemde yaşadığımız için birçok olayı göremiyoruz. Bu senaryonun dışına çıkan Allah dostları rica-ül gayb ve erenler zahir alemin ötesine çıkabilirler. Onlar içindeyken dışardan bakarlar. Önemli olan bir sistem içindeyken batıl olan sistemi çökertebilmektir. Hak ile batılın savaşı devam etmektedir. Dünyada son rica-ül- gayb kişisi kalmadan da kıyamet kopmaz.

Dünya dışına çıkalım dediniz. Peki Uzayda yaşam var mı?

Kuran’da semalardan bahsedildiğine göre bizim onlar ile yer gibi bir ilişkimiz vardır.bunu çözmüş veliler vardır. Uzayda da varlıklar vardır. Kuran 7 yer 7 gökten bahseder ve ikisi arasındaki Dabbe’lerden bahseder Allah. Biz sema olarak bildiğimiz toprak gibi bir ilişkimiz vardır. İnsan şimdi yerdedir. Birgünde gök’ü çözecektir. Kainatın her yerinde hayat vardır. Bizler gibi insanlardan bahsetmiyorum. Nitekim Aziz Mahmut Hüdâî ve Erzurumlu İbrahim hakkı gibi veliler uzaydaki varlıklar hakkında bilgiler vermişlerdir. Orda sizin gibi Mehmetler ve Ahmetler çoktur denilmektedir. İnsan gökyüzü ile alakalıdır. Kainat ve insan gibidir. Mesela cinler vardır. İnsan gibi şuura vakıftırlar. Cinlerin dünya ile ilişkileri olduğunu nerden biliyoruz. Biz kendi kafamızdaki bir cine kavramı çıkarmıştır. Hayat sahibi varlıklardır.

ABD’nin uzay araştırmalarının amacı ne peki?

Şimdi bakın NASA marsa gitmektedir. Başka gezgenler ede gitmektedir. Jüpiter’in uydusu ve başka gezegenlerde suda var. Suyun olduğunu olduğu yerde hayatta vardır. Tırtılda bir canlıdır insanda. Suyun olduğu yerlerde farklı canlılar söz konusudur. NASA, uzayda bir hayatın olabileceğini keşfettiler. Şeytanilerin amacı kainata ve Dünyaya sahip olmaktadır. Bunu yaparken kıyameti koparacaklar ve var olan insan neslini kırıp kendilerinin planına boyun eğecek yeni bir insan nesli ortaya çıkarmak isteyecekler. Daha sonrada uzay krallığını kurmak isteyecekler. Nükleer patlamalar, virüslü hastalıklar ve buzların erimesi ile insanlara kırma planları vardır.

Zamanda yolculuk mümkün mü peki?

Zamanda yolculuk mümkündür. Bu bilgileri de birtakım ülkeler saklıyorlar. Zamanda yolculuğun sırlarına ulaşmak için hala çalışmaktalar. ABD uzay bütçesinin büyük bir bölümü buna gitmektedir. Bunun varlığını önce keşif etmek daha sonrada müdahale etmek istiyorlar. Kuranı kerimde ayette bahseder. Zülkarneyn’in yaptığı duvardan bahseder. Zülkarneyn o dönemden bu günlere müdahale etmiştir. Yecüc Mecüc kavminin yollarını kapatmıştı. Geçici süre hapsolunmuştur. Hapis olmasaydı Dünya tarihi acaba böyle mi gelişecekti. Unutmayalım ki Allah indindeki zaman hep şimdiki zamandır. Geleceği ve gaybı Allah bilir ama Allah Kuran’da diyor ki ben ben istersem o kulumun gören gözü işiten kulağı olurum diyor. Ama her sırda deşifre edilmez. Allah Dünyayı başıboş bırakamamıştır. En büyük plan yapıcıda Allah’tır. Herkesin bir planı var ise Allah’ında bir planı vardır.

Zamana müdahale her zaman var yani.

Evet. Kehf suresini düşünelim. Hz. Hızır Gelecek zamana yaptığı müdahaleleri okuruz orda

Teşekkürler.

İşte Oktan Keleş’in Diğer İddiaları

✓ ABD başkanı Bush’un haçlı savaşı ile ilgili beyanatları vardır. Bunu bilerek söylemişlerdir.

✓Bir dönem Türkiye’de ezanın Türkçe yaptılar. Amaç tamamı ile ezan kavramını yok etmekdi. O dönemde birçok bedeller verildi ve tekrar ezan geri geldi.

✓ Türk ordusunun çok büyük bir görevi vardır. Ordumuz gerçektende peygamber ocağıdır. Ortadoğu’nun Asya’nın ve Balkanların kaderi Türk ordusunu bağlıdır. İslam aleminin ahir zamandaki kaderi Ay yıldıza bağlıdır.

✓ Evliyalık ve Allah dostlarını halkın gözünde düşürmek için cinci hocaları ortaya çıkardılar bir dönem. Amaç bu kavramları alaşağı etmek ve bu kavramları yok etmekti. Bunları söyleyenler için ise insanlara paranoyak olarak bakmaya başladırlar.

✓ Bugün koku nakli yapıldı. Önümüzdeki zamanlarda ışınlanma ile eşya naklide yapılacaktır. Bunu nitekim kuranı kerimde işaret etmektedir. Bunların deneyleri yapılmaktadır. Biz bunları söylediğimiz vakit meczup olarak adlandırılmaktayız

✓ Sultanahmet’in altında bir saray bulunmakta

✓ Turgut Özal’a kalp pili takanlar pilin ne zaman biteceğini biliyorlardı ona göre koydular.

✓ ABD Türkiye’yi olası bir deprem ile yardım amacı ile girip işgal etme planı var.

✓ ABD’nin asıl amacı İran ve Türkiye. Ama bunları gerçekleştirmek isterken ABD ardarda iki deprem meydana gelecek. Bunlardan dolayı ABD Türkiye projesini askıya alacak.

✓ Evanjalistler aslında bir hikayedir. Arkasındaki asıl çekirdek teşkilatın ‘yeni Dünya Krallığı için uğraşmakta.

✓ Gizli bir örgüt İsrail finanslı kalpsiz insan yaşatma modeli gerçekleştirildi.

✓ Piza kulesi toprağa kavuşacak

✓ İsrail yakın zamanda Süleyman Krallığını bulduğunu iddia edecek

✓ ABD Nükleer santral faciası meydana gelecek

✓ Hindistan’da bugüne kadar hiç bilinmeyen bir medeniyet bulunacak

✓ Yine Hindistan’da dipsiz bir kuyu bulunacak

✓ Uzaydan bir göktaşı Ay’ın yakınında geçecek.
https://gizliilimler.tr.gg/11-Eyl.ue.l-Saldirilari-Istanbul-h-da-Mi-Planlandi-f-.htm

3 comments

  1. […] temsilcileri, sembolizm ile mesajlar vererek 911 rakamını subliminal olarak her tarafa dokurlar.911 yazısının her tarafa yazılması, filmlerde, sembollerde, reklamlarda ve diğer birçok […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir