Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Beğendiysen Paylaş.

Aşağıdaki beyan Hermetic Order of the Golden Dawn Cemiyeti’nin Türkçe giriş sayfasından alınmıştır

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti (The Hermetic Order of the Golden Dawn), Gül Haç Alfa+Omega Cemiyetinin (Rosicrucian Order of Alpha+Omega (A+O)) dış halkasıdır ve üçüncü cemiyetin Gizli Şeflerinin (Secret Chiefs) direkt rehberliği ve himayesi altında yegane Altın Şafak Cemiyettir. S. L. MacGregor Mathers tarafından 1906 kurulan geleneği devam etmekteyiz. Ders programımız teurji (ritüel maji), simya, astroloji, Kabala, Tarot, geomansi (remil), ezoterik Hıristiyanlık ile Mısır, Enokyan, Grek ve Keldani mister ve majisi dahil, Hermetik Tradisyonunun tüm yönlerini içermektedir.

Aleister Crowley ve Israel Regardie tarafından yayınlanan Altın Şafak ve RR+AC ritüellerinin popülerliğinden dolayı günümüzde Internette bir sürü grup Altın Şafak konusunda çeşit çeşit iddia ortaya atmaktadır. Başka gruplar herhangi bir kitapçıdan temin edilebilir bilinen ve yayınlanan Altın Şafak bilgileri sunarken, Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti çok daha fazlasını sunar! Sadece dış cemiyetimizde yayınlanmış teorik malzemeler etüt etmek yerine, inisiyeler orada tam bir teurjik (majikal) sistemi uygulamaktadır. Ondan sonra ikinci cemiyete davet edilmek için hak kazanırlar. İkinci cemiyet gerçek anlamda bir gizli cemiyettir ve yayınlanmamış teurji (maji) ve simyayı uygulayan bir Gül Haç iç kolejidir. Altın Şafak bazlı gruplarının çok ötesinde olan bunlar bile üçüncü cemiyetinin en yüksek misterleri için sadece ileri safhada bir hazırlık oluşturmaktadır.

Ezoterik yolculuklarına yeni başlayanlar için, Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti Altın Şafak Tradisyonun bireysel uygulayıcıları için bu sitede bulunan “İsis Çemberi” forumunu ücretsiz on-line bir cemaat sunmaktadır. Ciddî öğrenci için mabedimizde on-line üyelik sunmaktayız. Üyeler için uzaktan ilk internet bazlı Altın Şafak mabedi Harparkrat Sibernetik Mabedinde denetim altında talim görmekte ve derece terfisi için meziyet kazanmaktadır. Son olarak, dünya çapında yaygın her biri Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti tarafından lisanslı, kontratlı ve işletilen Altın Şafak Hermetik Mabetleri ağında tüm üyelerimize kaliteli inisiyasyon vaat ediyoruz.

Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti (A+O), en önemlisi adayların fiziksel mabetlerde geçerli, geleneksel inisiyasyon sunmak olan, esas Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin özelliklerini korumaya özen göstermekle tüm ezoterik cemaata yüksek bir mükemmellik standardı sergilemektedir. Bunun yerine herhangi bir “astral” ya da “kendi kendine” inisiyasyon tertibine geçilmemelidir. Ayrıca geleneksel Altın Şafak ritüelleri ya da öğretileri Thelema, Neo-paganizm ya da Mısır Framasonluğu gibi başka Tradisyonlarla karıştırılarak bozmamak gerekir. Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti rahat bir vicdanla esas Altın Şafağın özelliklerini bozan herhangi bir Altın Şafak bazlı grubu ya da bu tür uygulamaları teşvik eden herhangi bir organizasyonu öneremez.

Amaç ve Hedefleri

Hermes’in Zümrüt Tablet’inde bize şöyle söylenmektedir, “Aşağıdaki yukarıdaki gibidir, yukarıdaki da aşağıdaki gibidir ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler.” Altın Şafak Hermetik Cemiyeti bir din olmamasına rağmen bütün dinlere karşı saygı duyar ve ruhsal gelişmeye yönelik Hermetik felsefe ve bilimi öğretir. Amacımız gerekli araçları sunarak öğrenciye uyarılmamış potansiyelini ortaya çıkarmasına destek olmaktır. Bu süreç beden, zihin ve ruhu dönüştürür ve nihai olarak kişinin ikilemlik deneyimi, ego varlığı, benlik ve benlik dışı, içsel ve dışsal ayrımı tamamen aşıldığı evrenle tamamen farklı bir ilişkiye girilir, sonuçta tüm evren olan Tek Varlığının bilincine varılır.

Zümrüt Tablet der ki, “Güneş onun babasıdır, Ay annesidir.” Bu dışsal ve içsel, aysal ve güneşsel olarak Hermetik gizemlerinin iki devinime atfetmektir. Ayrıca, sadece yeryüzünden aldığımız maddeden değil, ama güneşten aldığımız enerji (ruh) insan olarak doğamızdaki bu ikilemle ilgilidir. Batıda maddi değerlerin teşvik edildiği, ama ruhsal değerlerin teşvik edilmediği ortamlarda yaşamaktayız. Toplum bize para ve maddi kazançların mutluluk ve sadet kaynakları olduğunu aşılamaktadır. Ancak Hermetik bilim bizim sadece bedenlerimizi beslemek değil, enerji bedenlerimizi geliştirip güçlendirmemiz gerektiğini öğretiyor.

Diğer yandan, Hermetik felsefe madde ve maddiyatçılığın kınanması gerektiğini öğretmiyor. Zümrüt Tablet bu konuda şöyle diyor: “Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak.” Madde, nefretle kınanması gereken bir şey yerine, Büyük Çalışmayı başladığımız prima materia’dır (ilksel madde) ve Opus Magnum (Büyük Çalışma) hem ruhun maddeleştirilmesi, hem de maddenin ruhsallaştırılmasını içerir. Değer açısından, materyalizmin bir kusuru yoktur, ama ruhsal değerler maddi değerleri dengelemelidir.

Dünyevi varlıklar olarak kendimizi evrenden tamamen ayrı egolar olarak algılıyoruz. Hep kendimizi düşünüp, haddinden fazla önem veriyoruz. Dış realiteyi kendimize yabancı, hatta bazen düşman olarak bile görebiliyoruz. Farkındalığımız son derece sınırlı ve evrenle ikilemli ilişkimizden dolayı çarpıktır. Egoizm, bencillik, açgözlülük, kıskançlık, yalnızlık gibi şeyler, hepsi dış realiteden soyutlama ve ayrı olma bilincinden kaynaklanır. Bu hal çok acıya neden olmaktadır.

Tabii ki, menfaat anlayışımız tamamen kim ve ne olduğumuz konusunda yaşadıklarımıza dayanmaktadır. Davranışlarımız da menfaatlerimizle güdülenmektedir. Böylece dünyevi insanlar olarak sadece kendimizi nasıl algılamaz tamamen çarpıtılmamakta, ama davranışlarımız tamamen yanlış bir menfaat anlayışına dayanmaktadır. Kör bir şekilde ikilem ağlarına girerek daha da fazla elimizi ayağımızı dolandırıyoruz, kendimizin yarattığı ve sürdürdüğü bir yanılsamaya saplanıyoruz. Kısacası. bir yalan yaşıyoruz.

Ama yine de evren sürekli gerçekleri bizi fısıldıyor. Görüntülerin ötesindeki Hakikati görmeyi bizi hatırlatır, çağırır, celbeder, baştan çıkarır. Her birimizin iki gözü, iki kulağı, iki böbreği, iki ayağı, iki eli vs. Vardır, ama bu ikilemlerin her biri aynı özgün bedenin birer parçasıdır. Hermes’in Zümrüt Tableti bize şunu öğretiyor: “Ve bütün her şey BİR olandan geldiğinden, BİR olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı.” Diğer bir kaynağa göre de, Hermes Trismegistus bu sözler atfedilmiştir: “Tanrı merkezi her yerde ve çevresi hiçbir yerde olan sonsuz bir küredir.” Böylece, Hermetik bilime göre ikilem açısından görülen tüm milyarlarca yaratık ve şeylerin aslında, görülenin ötesinde tüm evren olan devasal bir organizma, tek bir varlığın parçasıdır.

Hermetik bilim, kendimizi ördüğümüz ve sürdürdüğümüz illüzyon ağından zaman içinde, yavaş yavaş çözmek için gerekli araçları vermektedir. Pitagoras Tradisyonu üç sayısını bütünlük rakamı olarak görmektedir. Bir sayısının ilksel birliği iki sayısıyla ikileme dönüşür. Geometride iki noktanın yarattığı ikilem, sadece üçüncü bir noktayla yenilebilir, böylece duad’den (ikilem) bir triad (üçlem) yaratılır ve birlik yeniden tesis edilir. Altın Şafak’ta bu “İki zıtlaşan güç ve onları sonsuza dek birleştiren bir güç. Üçgenin iki taban köşesi ve tepeyi oluşturan üçüncüsü. Yaratılışın kökeni budur – Yaşam Üçlemi.”

Zümrüt Tablet şöyle der: “Bu yüzden bana Üç Kere Büyük Hermes denir; çünkü bütün dünyanın felsefesinin üç bölümü de bana aittir.” Bu tüm Hermetik bilimin dayandığı disiplin üçlemine isnat etmektedir: astroloji, teurji ve simya. Teurji ve simya en yüksek misterlerin kutsal sığınağının girişindeki sağ ve sol sütunlardır ve astroloji onları birleştiren tepe taşıdır.

Astroloji evrende yerimizi anlamamıza yardımcı oluyor ve teurji ve simya Hermetik bilimlerinin araç olarak kendini gerçekleştirme, dönüştürme ve kurtarma için uygulanabileceği bir zemin temin etmektedir. Teurji ve simya birbirini takviye eden disiplinlerdir ve birlikte uygulanmalıdır. Teurji esas olarak psişik dönüşüm sağlar, simya ise, esas olarak fiziksel dönüşüm sağlar. Birlikte kalıcı kendini gerçekleştirme ile sonuçlanan ruhsal bir dönüşüm sağlarlar.

Bütün gerçek Hermetik inisiyatik sistemlerde, aysal misterler güneşsel misterlerden önce gelip her biri ruhsal gelişmeyi teşvik etmek için farklı bir metodoloji uygular. Hepimiz ikilem, illüzyon ve görüntüler ağılarına takılmış dünyevi bireyler olarak inisiyatik yolculuğumuza başlıyoruz. Yolculuğun başında kullandığımız teknikler, kendimizi ego olarak, evrenden ayrı özgün varlıklar olarak deneyimlediğimiz süre için geçerlidir. Bunlar dışsal teurji ve simyanın aysal Hermetik disiplinleridir. Ama biz geliştikçe şuurumuz değişir ve dolayısıyla kullandığımız tekniklerin de değişmesi gerekir.

Evrensel birlik şuuruna yaklaştıkça Hermetik “güneşsel” misterler devinimine girmekteyiz. Farkındalığımız değiştikçe, ruhsal gelişme için kullandığımız teknikler de değişmelidir. Güneşsel misterlerde içsel teurji ve simyanın Hermetik disiplinlerini kullanırız. Bu güneşsel misterler ve “içsel” disiplinlerin aysal misterler ve dışsal disiplinlerden üstün ya da daha ileri olduğu anlamına gelmez. Sadece değişen şuur ve farkındalık hallerine etkinlik açısından en uygun teknikleri kullanmak söz konusudur. Dışsal Hermetik disiplinlerden içsel olanlara geçiş yapıp ikilem parametrelerinden uzaklaştıkça şuurumuz dönüşüm geçirmektedir. Sonuçta, şuurumuzda iç ve dış, benlik ve benlik dışı ayrımları ortadan kalmaktadır. Sadece evrensel birlik şuuru kalmaktadır.

Ancak, Hermetik misterlere adananlar dikkatli olsun, egolarımız kurnaz ve aldatıcı olup ikilem içinde takılı olmayı tercih eder. Egomuzun ruhsal arayışımızı baltalamak, onu dejenere edip kendini şişirecek bir araca çevirmek için bin bir yolu vardır: Şatafatlı Üstatlık unvanları, ermişlik vehimleri, “ileri seviye” ruhsal uygulamalar, okült örgütlerde liderlik rolleri ve daha nicesi, bütün bunlar bizi tekrar ikilem ve yanılsama ağına geri çekmek için yaldızlı ve parıltılı tuzaklardır.

Zümrüt Tablet, şu satırla başlamaktadır: “Hiç yalan olmadan doğru, kesin ve çok gerçektir.” Böylece yolculuğumuzu sürekli kendimizi kandırma konusunda tedbirli olarak, yanlışı doğrudan ayıklamakla başlarız. Ruhumuzun yüksek arayışları kolaylıkla tekrar realiteyi ikilemli algılama yanılsamasına baştan çıkarılabilir. Tehlikeli ve ince tuzaklardan biri de majidir. Hermetik bilimin sağ kolu teurji içsel özgürlük için güçlü ve asli bir araçtır. Ancak, maji teurjiyi ego hizmetinde gasbetip, onu çarpıtıp yozlaştırabilir. Gerçek teurji hakikati aramak, ruhsal dönüşüm ve kendini gerçekleştirmenin ötesinde bir amacı yoktur. Oysa, diğer yandan düşük seviyeli maji, güç, zenginlik ve diğer baştan çıkarıcı hilelerle sadece egoyu tatmin eder. Teurji farkındalığı ve içsel özgürlüğü sağlamaya çalışırken, maji onu tekrar ikileme sürükleyerek egoyu tatmin eder, şişirir ve aldatır.

Sayısız mistik, majisyen ve evliya, evrenle bir hissetmelerine neden olan, ikilem ve ego deneyimi, benlik ve benlik ötesi, iç ve dış arasındaki ayrımın tamamen aşıldığı yaşadıkları ani aydınlanma hallerini kaydetmişlerdir. Bu tür ruhsal sıçramalar, şüphesiz çeşitli kişilerin yaşamlarını sonsuza dek değiştirmiştir. Yine de, aydınlanma kendini gerçekleştirme ile aynı şey değildir. İkilem, ender ve hatta spontane aydınlama ile geçici bir süre için aşılsa da, tam kendini gerçekleştirme bu birleşik şuur halini sürdürebilmenin sadece uzun ve yoğun bir inisiyatik disiplinin sonucunda gelebilir.

Zümrüt Tablet, bize “sübtil olanı kalın olandan ayıracaksın.” der. Hermetik bilimleri uyguladıkça, neredeyse fark edilmeyecek kadar yavaş yavaş ve zamanla şuurumuz değişmektedir. Bu bir bitkinin büyümesi gibi doğal bir süreçtir ve dıştan görülür. Daha sakin oluruz ve gündelik olaylar artık eskisi gibi bizi etkilememektedir. Görüntülerden daha soyutlanırız ve realite ve gerçeğin daha ince yönlerini keşfetmeye başlarız.

Zümrüt Tablet şöyle der: “Bununla bütün dünyanın ihtişamı senin olacak; bütün karanlık senden uzaklaşacak.” İlginçtir ki, farkındalık dönüşümü kendini iyi hissetme, mutluluk ve ahenk duyumu birlikte getirir. Egonun teurjiyi gasp edip düşük seviyeli majiye çevirme cazibesine sırt çevirmekle, ek çaba sarf etmeye gerek olmadan, birçok iyi şey gelmektedir.

Böylece, Altın Şafak Hermetik Cemiyeti’nin düşük seviyeli majinin bir okulu olmayıp Hermetik bilim ve feslefenin bir aracı olduğunu doğru bir şekilde algılayabiliriz. Gül Haç Alfa+Omega Cemiyetinin dış cemiyeti olarak Altın Şafak Hermetik Cemiyeti genelde dışsal teurji öğreten “aysal” (dışsal) Hermetik misterlerin bir okuludur. Gül Haç Alfa+Omega Cemiyetinin derece sistemi egoyu tatmin etmek üzere bir unvan hiyerarşisi değil, kendini gerçekleştirmek üzere Hermetik bilim ve felsefe içinde derin köklü Hermetik disiplinlerinin yapılandırılmış bir sistemidir. İnisiyatik sistemimiz, inisiyatik yolculuğun her evresinde içsel dönüşüm için en etkin teknikleri kullanan “aysal” (dışsal) Hermetik misterlerden “güneşsele” (içsel) Hermetik misterlere, nihai olarak iç ve dışın var olmadığı zirveye ulaşıncaya dek ilerler. Hermes Tristmegistus’un şu ölümsüz sözleri Zümrüt Tablet’i sonlandırır: “Güneş Çalışması hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor.”

Cemiyetimizin Tarihi ve Özgünlüğü

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti (The Hermetic Order of the Golden Dawn→), Gül Haç Alfa+Omega Cemiyetinin (Rosicrucian Order of Alpha+Omega (A+O)→) dış halkasıdır ve üçüncü cemiyetin Gizli Şeflerinin direkt rehberliği ve himayesi altında yegane Altın Şafak Cemiyettir. S. L. MacGregor Mathers tarafından 1906 kurulan geleneğini sadakatle devam etmekteyiz. Ders programımız teurji (ritüel maji), simya, astroloji, Kabala, Tarot, geomansi (remil), ezoterik Hıristiyanlık ile Mısır, Enokyan, Grek ve Keldani mister ve majisi dahil Hermetik Tradisyonunun tüm yönlerini içermektedir. Aleister Crowley tarafından Cemiyetin teurjik sisteminin önemli bölümleri yayınlandığından beri, Cemiyetin öğretileri Batı Ezoterik Tradisyonunun hemen hemen tüm yönlerini etkilemiştir.

Crowley’nin ihaneti ile gizli öğretilerin yayınlanması ezoterik cemaate fayda sağlamış olmasına rağmen, RR+AC (Yakut Gül ve Altın Haç) Cemiyeti için bir felaketti. Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti, Crowley’nin ifşasının iç kolej için yarattığı önemi kavradılar. Böylece Alfa+Omega, 1999 yılında “Reformatio Fraternitatis Anno 1999” beyan ettiler, zira Gül Haç Cemiyetinin kadim kuralına göre her yüz on bir yıl da bir genel cemiyette bir reform gereklidir. Daha önceki reform 1888 yılında olmuştur (Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve Fransa’da iki başka Gül Haç Cemiyetinin kuruluş yılı), daha önceki de 1777 yılında olmuştu (Almanya’da Gold und Rosenkreutz Cemiyetinin reformasyonun yılı), 1666 vs. 1999 yılındaki Gül Haç Alfa+Omega Cemiyetinin reformu ile yayınlayarak zahire intikal edilen bütün bilgi dış cemiyete, Altın Şafak Hermetik Cemiyetine havale edildi. Alfa+Omega’nın iç koleji RR+AC için Altın Şafak öncesi gizli Gül Haç ezoterik aktarımlar kullanarak hemen yeni ve gizli bir öğreti programı ve ezoterik külliyat geliştirildi. Bundan dolayı, Alfa+Omega Cemiyeti tam majikal dış cemiyeti ve gerçek anlamda gizli Gül Haç iç koleji olan tek Altın Şafak Cemiyetidir.

1903 yılında, İngiltere’deki Altın Şafak Üstatların isyanından hemen sonra, S. L. MacGregor Mathers Altın Şafak’ı kapattı ve 1906’da Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti olarak tekrar açtı. Mather’in A+O Cemiyetinde Altın Şafak Cemiyetin diğer kısmı için bir dış araç ve dış avlu olarak muhafaza edilmişti. Bu durum günümüze dek devam eder.

Altın Şafak’ın arkasındaki sürücü güç olarak S. L. MacGregor Mathers böyle bir değişikliği yapmak için eşsiz bir konumdaydı, zira üçüncü cemiyetin esrarengiz Gizli Şefleri (Secret Chiefs) ile irtibat kuran yegane Altın Şafak üyesiydi. Bu irtibat, MacGregor Mathers’in 1891 yılında Paris’e bir ziyaret sırasında sadece Frater Lux E Tenebris olarak bildiği Gizli Şeflerin bir vekiliyle tanıştığı zaman cereyan etmişti. Bu görüşmeden sonra, 1892 yılında Mathers, Altın Şafak’ın iç (ikinci) cemiyeti olarak RR+AC adında bir Gül Haç cemiyetini kurmak üzere İngiltere’ye gerekli tüm malzemelerle donanmış olarak dönmüştü.

Dr. R. W. Felkin, Dion Fortune ve Paul Foster Case gibi eski Altın Şafak üyelerinin yanlış algılamalarından dolayı, üçüncü cemiyetin Gizli Şefleri hakkında epey saçmalıklar yazılmıştır. Bu kişiler Madame Blavatsky ve “Üst Alem Mahatmaların” izlerini takip ederek, her biri bir tür “astral üstat” ile irtibat kurduğunu iddia etmiştir. Kabul etmek gerekir ki, Mathers’in de bu saçmalıkların gelişmesinde bir sorumluluğu vardır; çünkü bir keresinde şöyle demişti:

“Onların dünyasal isimlerini bilmiyorum. Onları sadece takma isimleriyle (motto) tanıyorum. Onları fiziksel bedenle çok ender tanıştım ve bu durumlarda randevulaşma onlar tarafından astral olarak yapılarak buluşma saati astral olarak verilirdi. Kendi namına, onların dünyada yaşayan insanlar olduğunu inanıyorum, ama korkunç insanüstü güçlere sahiptirler.”

Unutmamak gerekiyor ki, MacGregor Mathers bunları söylediği zaman Londra’da yanlış yönlendirilmiş üstatların isyanını bastırmaya çalışıyordu. Bu şartlar alında, MacGregor Mathers asilere gerçek Gizli Şefler hakkında neden somut bilgi versin ki? Unutmamak gerekir ki, Mathers, Paris’te sadece Frater Lux E Tenebris ile fiziksel olarak görüşmedi, ama aynı zamanda, RR+AC’i kurmak için gerekli olan her şey ile geri döndü.

Artık “iç plan irtibatları” hakkında yanılsama ve saçmalıklara son vermenin zamanı gelmiştir. Gizli Şefler, “iç planlarda” mekan eden “astral üstatlar” değildir. Onlar gerçek insanlardır. Gerçek odur ki, Avrupa’da son derece gizli ve kadim bir batı mister okulu bulunmaktadır. Cemiyetlerin en okültü olan bu cemiyet, Mezopotamya ve Mısır’dan süregelmiştir ve Grek ve Roma İmparatorlukları tarafından Avrupa’ya getirilmişti.

O zamandan beri, Sümer, Keldani ve Mısır mister tradisyonlarının bu en önemli hamisi perde arkasından dikkatli bir şekilde, kadim mister öğretilerinin parçalarını çeşitli somut dış araçlara bırakarak batı okültizmin tüm tarihini şekillendirmiştir. Hatta, esas Gül Haç hareketi bu dış tezahürlerden biri olduğu göstergeleri mevcuttur. Yüzyıllar boyunca, ezoterik hareketler gidip gelmiştir, ama güvenli bir sessizlik peçesi arkasında Onlar kalmıştır.

1891 yılında, S. L MacGregor Mathers ile tanışan Frater Lux E Tenebris, bu son derece kadim cemiyetin bir temsilcisiydi. 1892 yılında, Mathers’in Paris’e taşınmasının sebebi cemiyetin Gizli Şefleriyle daha yakın iletişim kurabilmekti. 1892 yılında, S. L. MacGregor Mathers’in bu Gizli Şeflerden aldığı ezoterik aktarımın direkt sonucu olarak Altın Şafak’ın ikinci Gül Haç cemiyeti, RR+AC, bu son derece kadim misterlerin bir tezahürü olarak doğmuştu.

S. L. MacGregor Mathers’in Gizli Şefler ile Paris’te görüşmesinden tam yüz on bir yıl sonra, Gül Haç Alfa+Omega Cemiyetinin temsilcileri Gizli Şefler tarafından temsilcilerinden biri ile görüşmek üzere tekrar Paris’e davet edildiler. Hayret edicidir ki, 2002 yılındaki bu tarihi Paris toplantısında, bu gizli cemiyetin temsilcisi tekrar kendisini Frater Lux E Tenebris olarak tanıttı! …ve daha önce Gizli Şeflerin Mathers’e yaptıkları gibi, bize esaslı ezoterik aktarımlar verdiler. 1891 yılında, Gizli Şefler Altın Şafağın ikinci cemiyetini kurması için her şeyi verdiler ve şimdi yüz on bir yıl sonra üçüncü cemiyeti kurmamız için bize her şey yine verildi.

Frater Lux E Tenebris ile ekim 2002 Paris toplantısının direkt soncu olarak tarihte ilk kez, Altın Şafak Cemiyeti üçüncü cemiyetinin tüm misterlerini içeren malzemeye şimdi sahiptir. Gizli Şeflerin cemiyetimize verdiği güven sayesinde Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti tüm inisiyatik sistemi 10=1, Ipssissimus derecesine dek (Paul Foster Case ve diğerlerinin tahminleri aksine bu derece sadece ölmüş astral üstatların ulaşabileceği bir derece değildir)! A+O’nun inisiyatik yetkisi artık sadece sertifikalara, iştiraklere ve telif haklara dayanmıyor (her ne kadar çoğu cemiyette olmayan bunların hepsi bizde varsa da), ama en önemlisi, A+O, bize Gizli Şefler tarafından bağışlanan en yüksek misterlerin gerçek bir aracıdır.

Günümüzde Altın Şafak bazlı gruplar, mabetler ve cemiyetler Internet’te mantar gibi türemektedir. Bu Altın Şafak ritüellerinin ve Crowley tarafından yayınlanan (ve Regardie ve başkaları tarafından tekrar yayınlanan) orijinal RR+AC malzemelerinin popülerliğin doğal sonucudur. Bu Internet bazlı Altın Şafak grupların bazıları RR+AC külliyatına ve yayınlanan Altın Şafak ritüelllere sadık kalmaktadır. Diğerleri yayınlanmış ritüelleri değiştiriyorlar, Aleister Crowley’nin Thelema’sı, Budizm, Paganizm ya da başka Tradisyonlarla karıştırıyorlar. En kötüleri son derece şüpheli “astral” inisiyasyonları yüzlerce dolara satarak halkı aldatıyorlar.

Internet’te kafa karıştıracak kadar sayısı yoğun olan bu Altın Şafak bazlı cemiyet, mabet ve gruplara Altın Şafak adının kullanımı (veya bazen haksız kullanımı) dışında ortak olan bir şey vardır, o da yayınlanmış olan Altın Şafak ve RR+AC külliyatın kullanımıdır. Tek sorun çoğu bundan pek fazla hiçbir şey ya da çok az şey sunmasıdır.

Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti (A+O)→ için bu geçerlidir. Diğer Altın Şafak bazlı gruplar öğreti programlarını neredeyse tamamen herhangi bir kitapçıda bulunabilir malzemelerle tamamlarken, Alfa+Omega bunun çok ötesine gitmektedir. Diğer Altın Şafak grupların çoğunun sunduklarını A+O sadece dış cemiyetinde içermektedir! Bunu ayrıca daha iyi yaptığımızı da düşünüyoruz. Lisanslı, anlaşmalı Altın Şafak uluslararası mabet ağımızla geçerli fiziksel inisiyasyonlar sunmaktayız. Ayrıca, diğer Altın Şafak bazlı cemiyetlerinin, inisiyelerimiz, sadece teorik yayınlanmış malzemeleri etüt etmekle kalmıyor dış cemiyette eksiksiz bir teurjik (majikal) sistem uygulamakta.

Yayınlanmış Altın Şafak külliyatına hakim olur olmaz, inisiyelerimiz ikinci cemiyete davet edilmek için hak kazanırlar. İkinci cemiyet gerçek anlamda bir gizli cemiyet, yayınlanmamış teurji (maji) ve simyayı uygulayan bir Gül Haç iç kolejidir. Altın Şafak bazlı gruplarının çok ötesinde olan bunlar bile üçüncü cemiyetinin en yüksek misterleri için sadece ileri safhada bir hazırlık oluşturmaktadır.

Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti (A+O), en önemlisi adayların fiziksel mabetlerde geçerli, geleneksel inisiyasyon sunmak olan, esas Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin özelliklerini korumaya özen göstermekle tüm ezoterik cemaata yüksek bir mükemmellik standardı vermektedir. Bunun yerine herhangi bir “astral” ya da “kendi kendine” inisiyasyon tertibi geçmemelidir. Ayrıca geleneksel Altın Şafak ritüelleri ya da öğretileri Thelema, Neo-paganizm ya da Mısır Framasonluğu gibi başka Tradisyonlarla karıştırılarak bozmamak gerekir. Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti rahat bir vicdanla esas Altın Şafağın özelliklerini bozan herhangi bir Altın Şafak bazlı grubu ya da bu tür uygulamaları teşvik eden herhangi bir organizasyonu öneremez.

Bunun yerine, A+O, tüm Altın Şafak bazlı grup, mabet ve cemiyetleri Altın Şafak Hermetik Cemiyeti→ olan dış cemiyetimizin yüksek standardını sağlamalarını davet ediyorum. Yayınlanmış Altın Şafak ritüellerinden sapamayınız ve adaylarınız için sadece kaliteli fiziksel inisiyasyonlar sununuz. Öğrencilerinizin sadece Altın Şafak teorik malzemeleri değil, ama RR+AC majisinin tüm pratik yönlerine hakim olmalarını isteyiniz. Böylelikle, yeteri çalışma ve azimle, ya siz, ya da en yetenekli öğrencileriniz Gül Haç Alfa+Omega Cemiyeti’nin iç cemiyetlerinin (ikinci ve üçüncü) yayınlanmamış misterlerinde daha fazla eğitim için davet edilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir