Black Adam mı? Anti-Christ (Deccal) mi?

Vizyona yakınlarda girmiş olan “Black Adam (Kara Adem)” filminde üstü kapalı Anti-Christ güzellemesi yapıldığını fark ettim. Başka fark eden var mı diye araştırdığımda bazı Hristiyan kiliselerinin de bunu fark ettiğini ve Youtube videoları ve yazılarla bunu anlattıklarını gördüm.

word image 15501 1

AntiChrist, Hristiyanlar arasında Dünya’nın sonuna doğru gelecek ve Hz İsa ile mücadele edecek olan kişidir. Daha doğrusu AntiChrist yeryüzünü fesada verdiği için Hz İsa, çekilmiş olduğu gökten iner ve AntiChrist ile savaşır ve öldürür. İslam’da AntiChrist’in lakabı Deccal’dır. Peygamber’e atfedilen bazı hadislerde bu kişinin tek gözünün kör olduğu belirtilmiştir.

Karanlık örgütler ve tek gözlü Horus bekleyişi

Bilindiği gibi yalnızca çok güçlü ailelerin kutsal bir yeminle ve inisiyasyonla girebildiği karanlık yapılar Dünya çapında örgütlenmiştir. Aynı sembol ve misyonu taşıyan ve gizli olan bu örgütler derecelerine göre elitlerin üye olabildiği halka kapalı fakat varlığı kesinleşmiş olan örgütlerdir.

Opus Dei Örgütü, Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı, Trilateral Komisyonu, Ku Klux Klan Örgütü, Bohemian Klübü, Gül – Haçlılar Örgütü, Majestic 12 Örgütü, Tapınak Şövalyeleri, Thule Society Örgütü ve devam edip etmediği tartışmalı olan İlluminati örgütü bunların başlıcalarıdır.

Bunların hepsinin ortak özelliği ise piramit içindeki tek göze tapınmalarıdır.

word image 15501 2
word image 15501 3

Amerika kurucularının 1 dolara yerleştirdiği piramit ve her şeyi gören göz.

word image 15501 4

Bu tarikatlerin ortak sembolleri

Piramit içinde tek göz

Ortak sembolleri olan piramit içindeki tek gözün hikâyesi Antik Mısır inanışlarına dayanıyor. Ra’nın gözü veya Horus’un gözü olarak adlandırılan bu göz Mısır dininde kutsaldı. Mısır inancına göre Tanrı Horus kötülük Tanrısı Seth ile savaşırken bir gözünü kaybeder ve tek gözlü kalır. Bu tek gözü artık her şeyi gören gözdür ve eski Mısır dininde kullanılan en önemli semboldür. İşte yukarıda saydığımız karanlık örgütler de piramitin içinde bu tek gözü kullanır ve zamanın sonunda geleceğine inandıkları tek gözlü efendileri Horus’u beklerler.

word image 15501 5

Eski Mısır’da Horus’un gözü

Horus inancı Mısır dinine nasıl girmiştir, hangi gerçeklik zamanla değiştirilip onların Tanrı ilan edilmesine sebep olmuştur bilmiyoruz. Muhtemelen bu örgütler gerçek hikâyeyi biliyorlar ki tarih boyunca hiç kaybolmayan gizli örgütler olarak zamanın sonunda gelecek olan bu krala ortam hazırlayıp onu beklemeyi sürdürmüşlerdir. Onlara bu çılgınlığı hiç kesmeden sürdürmeye devam ettiren motivasyon ancak böyle güçlü bir motivasyon olabilirdi.

Bu karanlık örgütlerin Dünya’yı değiştirmede en çok kullandıkları yöntemin ise medya ve sanatçılar üzerinden olduğu iddia ediliyor.

word image 15501 6
word image 15501 7
word image 15501 8

Black Adam filmindeki gariplikler

Black Adam filmini izlerken fark ettiğim bazı bilinçaltı göndermeleri olduğunu fark ettim. Bundan sonrası spoiler içerir.

Filmde Black Adam antik çağlarda yaşayan normal bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Kendi zamanındaki zalim kral, halkı köle olarak çalıştırıyormuş. Büyücüler Black Adam’ın oğluna Mısır Tanrılarının güçlerini verirler. Oğlu da babası olan Black Adam’a verir. Bu tanrılar ve tanrılardan aldığı özellikler şunlar:

Shu (dayanıklılık), Hershef (kuvvet), Amon (güç), Zehuti ( bilgelik), Anpu (hız) ve Montu (cesaret).

Baş harfleri SHAZAM yapıyor. Ve bu kelimeyi söylediğinde güç kendisine geçiyor. Yani büyüsel bir ritüelle güçlerini kazanıyor.

Black Adam’ın öfkesi

Black Adam, oğlunu öldüren krala karşı çok öfke beslemektedir. Kral da güçlü bir taç yaptırıp herkese hâkim olmak istemektedir. Black Adam bu güçleriyle kralı ve çok sayıda insanı da öldürüp sinirlerine hakim olamayan kötü biri olur. Büyücüler de kötü biri olduğu için onu bir büyü ile hapsedip bir mağaraya koyarlar.

word image 15501 9

Sonra filmde senaryo günümüze taşınıyor. Bir kadın kralın tacını bulmak isterken kötü bir örgüt de onu takip etmektedir. Kadın Black Adam’ı uyandırır ve Black Adam çevresindeki herkesi öldürür.

Filmde dikkatimi çeken noktalara gelmek istiyorum. Halk, Black Adam’ı kurtarıcı olarak görüyor ve onu görünce hemen elleriyle üçgen işareti yaparak onu selamlıyorlar. Bu üçgen işareti karanlık örgütlerin sembolü olduğunu hatırlayınız.

Hem eski çağlarda hem de günümüzde onu gören halk ellerini kaldırıp üçgen işareti yapıyor. Yeni Dünya’da halkın yıkılmış bir Dünya içinden bu işareti yaptığına dikkat edin. Çünkü gerçek AntiChrist bir canavar olacak, işi ise her şeyi yıkmak, insanlığı birbirine kırdırmak olacak.

word image 15501 10
word image 15501 11

Filmde Dünya’yı ancak Black-Adam’ın kurtaracağı söyleniyor ve Hristiyanlıkta ve İslam geleneğinde ise bu aslında Mesih’in işidir ve Deccal (Hristiyanlıkta AntiChrist) kendini Mesihmiş gibi göstereceğinden dolayı ona Mesih Deccal denmiştir. Yani Deccal sahte Mesih’tir. İnsanları kurtarıcı olduğuna inandıracak fakat aslında insanlığı savaştan savaşa, ahlaksızlık ve dinsizliğe, yok oluştan yok oluşa sürükleyecek olan kişidir. Şu da Dünya’ca tanınmış sanatçıların garip piramit hareketlerinden bir kaçı:

word image 15501 12

Deccalin katliamları çok büyük olacak

Bir hadiste Âdemoğlunun yaratıldığından beri göreceği en büyük fesadın Deccal’in getireceği fesat olduğu söylenmiştir. Deccal İblisin yeryüzündeki temsilcisidir. Geçmişte ne oldu bilmiyoruz. Biraz fantastik gelebilir ama böyle biri gerçekten yaşamış ve bir yerde hapsedilmiş de olabilir. Nitekim İslam kaynaklarındaki bir anlatıya göre bazı sahabeler Atlas okyanusunda yollarını kaybettikten sonra bir adaya ulaşmışlar ve bir mağarada Deccal’in hapsedilmiş olduklarını görmüşler. Tekrar Mekke’ye dönünce olayı Peygambere haber vermişler ve Peygamber de onun Deccal olduğunu ve kıyamete yakın hapisten kurtulup Dünya’ya fesat saçacağını haber vermiş. Geçmişte ne yaşandı gerçekten bilmiyoruz. O yüzden bu anlatılanları fantastik öğeler deyip reddedemeyiz. Çünkü karanlık örgütler gibi çok büyük oluşumların da bu hikâyenin arkasından binlerce yıldır gitmesinin kuvvetli bir sebebi olmalı.

Kimsenin önünde eğilmediğinin vurgulanması

Filmde dikkat ettiğim bir başka nokta Black Adam özellikle “Ben kimsenin önünde eğilmem” diyor. Bu sözü hatırladınız mı? Evet bu İblis’in sözü. Hz Âdem önünde eğilmeyen İblis’in sözü. Hiçbir süper kahraman filminde söylettirilmeyen bu söz bu filmde neden özellikle söylettiriliyor acaba?

Black Adam’ın Firavun yerine Mezopotamya kralını öldürmesi

Bir başka dikkat ettiğim nokta Black Adam’ın 1945 yılından beri çıkan çizgi romanlarındaki ana hikâyeye göre Black Adam Mısır Firavun’unu öldürür. Fakat filmde ise öldürdüğü kral bir Mısır Firavun’u değildir. Köleleri emrinde çalıştıran bir Mezopotamya kralı olarak tasvir etmişler. Bir de bu kralın yüksek duvarlarla örülmüş bir mabedi var. Black Adam kralı öldürüyor, yüksek duvarlı binasını parçalıyor.

Yani hikâye şöyle olması gerekiyordu:

word image 15501 13

Fakat şöyle olmuş. Aşağıda kralın yüksek duvarlarla çevrilmiş ve Süleyman mabedini andırır sarayı. Black Adam bu sarayı veya mabedi yıkıyor.

word image 15501 14

Aşağıda Süleyman mabedinin yıkılmadan önceki şekli verilmiştir. Filmdeki kralın yapısı aşağıda gördüğünüz mabedi temsil etmektedir.

suleyman mabedi

Öldürdüğü kral da Firavun değil Mezopotamya kralı olmuş:

word image 15501 15

Kralın kim olduğunu anladınız mı? Evet, Hz Süleyman’a gönderme yapılmış. Mısır Firavun’u olması gerekirken Mezopotamya kralı hiç mantıklı değil ama Hz Süleyman ile de hesaplaşılmış. Çünkü Süleyman şeytanları emrinde köle edip çalıştırmıştı. Yani Black Adam’ın masum köleler olarak tasvir ettiği ve kralı öldürüp kurtardığı kişiler şeytanları temsil ediyor.

Daha sonra günümüzde Black Adam mağarasından serbest kaldığı zaman kralın tacının peşinde biri vardır. Bu kişi öldürülen kralın soyundan geliyormuş ve Black Adam kadar güçlü bir İblis’e dönüşüp Black Adam tarafından öldürülüyor. İşte Deccal geldiğinde onunla karşılaşacak bu kişinin o başlangıçtaki kralın soyundan gelmesi size neyi çağrıştırdı. Elbette Hz İsa. Hz İsa da kral Davud ve Süleyman’ın soyundan gelir. Beklenen gerçek Mesih aslında odur. Fakat gerçekler ters yüz edilmiş ve Mesih Deccal olarak, Deccal da Mesih olarak gösterilmiştir. Peygamberimiz ona Mesih-ü Deccal derken boşa dememiş demek ki. Kendini insanlığın kurtarıcısı olan Mesih olarak gösterecek, gerçek Mesih’i ise şeytan olarak gösterecek. Filmde de gerçekten şeytanlaşıp güç kazanıyor, fakat Black Adam tarafından öldürülüyor. Başka bir hale girmek varken neden dini bir figür olan şeytan oluyor dersiniz? Çünkü film zaten dinle alakalı bir film.

word image 15501 16

Yukarıdaki resimde kral soyundan gelen kişinin şeytanlaştırıldığını görüyorsunuz.

word image 15501 17

Bu da kendini Mesih gibi gösterecek olan sahte Mesih’in öfkelenince çevresindeki her şeyi alt üst etme sahnesi. Milyarlarca insanın ölümüne neden olacak, yeryüzünü harap edecek kişidir.

Filmde bir dikkat ettiğim nokta şu oldu. Kralın soyundan gelen kişi “ölmek, yaşamak için tek yoldur” der ve kendini öldürtür. Sonra Cehenneme gider. Cehennemde şeytan ona “şimdi gidip Dünya’nın tahtına oturacaksın, adımızı yaşatacaksın der ve bir Şeytan olarak Dünya’nın kralı olması için geri gönderir. Bu öyküyü hatırladınız mı? Hristiyanlığa göre de Hz İsa ölür ve Allah onu diriltip yeniden Dünya’ya gönderir ki Dünya’nın kralı olsun.

Filmde şeytan şekline girmiş o adam yeniden halkın kralı olmak için tahta oturur, sonra Black Adam gelir onu öldürür ve gidip onun tahtına kısa bir müddet oturur. Sonra beğenmeyip tahtı parçalar.

word image 15501 18

Özellikle Yahudi metinlerinde Mesih’ten hep bir kral olarak söz edilir ve bir kral olarak beklenilir. Hristiyanlıkta da Dünya’nın sonunda gelip bir kral olacağına inanılır. Dolayısıyla şeytan şekline soktukları bu adamın özellikle kral olmak için gönderildiği işlenmiş ama Black Adam onun krallığına izin vermeyip onu öldürüyor ve krallığını aşağılayarak tahtını parçalıyor. Her şey nasıl da profesyonelce ters yüz edilmiş. Hz İsa karakteri şeytanlaştırılmış ve şeytanın oğlu ise kahraman yapılmış.

Bir de Black Adam kralın torunu olan ve öldükten sonra şeytana dönüşüp tekrar Dünya’ya gelen adamı yeniden öldürürken “Siyahlı Adam gönderdi dersin” diyerek yani haşa Allah’ın yanına geri gönderiyor ve Allah’a “Siyahlı Adam gönderdi” diyecekmiş. Bu sloganı filmdeki küçük çocuk ona öğretiyor ve düşmanların öbür dünyaya gittiğinde gittikleri yerde böyle desinler diye akıl veriyor. Aslında küçük çocuğun öğretmesine gerek yoktu, Black Adam kendi de bunu diyebilirdi ama sırf filmin sonunda söylenecek bu söze mantıklı bir zemin oturtmak için çocuğun öğrettiği gibi bir senaryo çizilmiş.

word image 15501 19

Black Adam’ın kral soyundan gelen şeytanlaştırılmış kişiyi öldürme sahnesi

Karanlık işlerin meşrulaştırılması

Filmde Black Adam acımasızdır, diğer kahramanların adaletle işleri düzeltmesine karşılık Black Adam’ın düşmanlarını direk yok edici özelliği vurgulanır. Filmdeki bir süper kahraman (Hawkman), Black Adam’ı “Savunduğunuz türde bir adaletin ruhunuzu karartabileceği” konusunda uyardığında Adrianna isimli kadın, “Sizin gibi kahramanların yapamadığı şeyi yapmasına izin veren, onun karanlığıdır” diyerek adaletle değil vahşetle işler yapacak böyle birinin kötülüklerini hoş görme mesajını bilinçaltına eker. Bir de o sözde ruha karşılık karanlık karşılaştırılması yapılıyor. Hz İsa’ya Allah’ın ruhu ve şeytana Karanlıklar prensi dendiğini de hatırlayın. Karanlığı ruhtan daha yararlı ve gerekli gösteren bir söz koymuşlar. Yine filmin sonuna doğru “Dünya her zaman beyaz bir şövalyeye ihtiyaç duymaz bazen daha karanlık bir şey gerekir” diyerek kötü işleri meşrulaştırmaktadırlar.

Black Adam’ın Anti-Christ olduğunu fark eden sadece ben değilim

Black Adam Anti-Hero (Anti kahraman) lakabıyla piyasaya girmiştir. Acaba Black Adam’ın AntiChrist olduğunu bir ben mi fark ettim diye internette bir arama yaptım. Çok sayıda kişi fark etmiş. Örneğin aşağıdaki videoyu yapan kişi de filmdeki gariplikleri fark ederek Anti-Hero mu yoksa AntiChrist mi diye video hazırlamış.

word image 15501 20

Video başlığı: Anti kahraman mı yoksa AntiChrist mi?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@jtfollowsjc/video/7164174788179594539

Bu konuda bir blogdan alıp Türkçe’ye çevirdiğim bir yazı da şöyle:

“Bu yıl vizyona giren “Kara Adam” adlı yeni bir filmde göğsünde şimşek bulunan “Kaya” yer almaktadır. Bu açıkça Ejderha tarafından güçlendirilen AntiChrist ‘in yükselişinden bahsetmektedir (Vahiy 13). İsa’nın Şeytan’ın Cennetten ŞİMŞEK olarak düştüğünü gördüğünü söylediği gibi, bu İbranice’de “Baraq O Bamah” olarak tercüme edilir.

İlk Adem dünyevi idi ve dünyevi maddi dünyanın tozundan yaratılmıştı, ancak ikinci Adem Cennet’tendir ve Mesih olduğu için Ruhsaldır. Adem ismi İbranice’de basitçe “insan” anlamına gelir. Bu nedenle, ilk insan topraktan doğdu ve ikinci Adem insanlığı kurtarmak ve bize yolu göstermek için Cennet’ten geldi.

1. Korintliler 15:45-49 KJV – Ve böylece şöyle yazılmıştır: İlk insan Adem yaşayan bir can, son Adem ise diriltici bir ruh oldu. Ama önce ruhsal olan değil, doğal olan, sonra da ruhsal olan yaratıldı. İlk insan topraktandır, dünyasaldır; ikinci insan göklerden gelen Rab’dir. Dünyasal olan nasılsa, dünyasal olan da öyledir; göksel olan nasılsa, göksel olan da öyledir. Dünyasal olanın suretini taşıdığımız gibi, göksel olanın suretini de taşıyacağız.

Yine de burada ima edilen Siyah Adem, karanlıktan ve cehennemin karnından doğan Üçüncü Adem’dir ve yaklaşmakta olan Deccal Tek Dünya Düzeni’nin lideri olan Lucifer’in oğludur. Deccal, Şeytan’ın oğlu, tüm dünyayı Karanlığa ve yok oluşa sürükleyecek ve onu takip edenler sonsuza dek çukura inecek olan yok oluşun oğludur (Kara Adem).

İkinci Adem’i izleyenler Ruh’tan doğarlar ve En Yüce Olan’ın oğullarıdırlar. Fakat gelecek olan Üçüncü Âdem’i takip edenler cehennemin hizmetkârları ve sonsuza dek Lucifer’in çocukları olacaklardır. Akıllıca seçim yapın çünkü sonsuzluğun uçurumundayız.

İkinci Adem’i izleyenler Ruh’tan doğarlar ve En Yüce Olan’ın oğullarıdırlar. Fakat gelecek olan Üçüncü Âdem’i takip edenler cehennemin hizmetkârları ve sonsuza dek Lucifer’in çocukları olacaklardır. Akıllıca seçim yapın çünkü sonsuzluğun uçurumundayız.”

İncil’de AntiChrist canavar adıyla da zikredilir, ona yetki veren şeytan ise ejderha olarak anılır. Yukarıdaki yazıda Black Adam’ın bu özelliğine vurgu yapılmış.

word image 15501 21

Yine aşağıdaki videoda da Black Adam’ın AntiChrist (Deccal) olduğunu anlatmış. İngilizce bilenler izleyebilir.

word image 15501 22

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=gJDeYuMSpq0

Özetle

Black Adam karakterini kahraman olarak bekleyen insanların onu gördüklerinde hemen ellerini kaldırıp üçgen yapmaları ve bu üçgenin içinden bakmaları bu kişinin kurtarıcı Mesih olarak gösterilmiş olan AntiChrist (Deccal) olduğunu gösteriyor. Orijinal hikâyede Mısır Firavun’unu öldürdüğü halde filmde Mısır’la alakası olmayan bir Mezopotamya kralını öldürüyor. Bu Mezopotamya kralı başına taç takan bir kral. O da Hz Süleyman’ı temsil ediyor. Çünkü şeytanları emrinde çalıştıran Hz Süleyman ile hesaplaşmak için Firavun senaryosuna bağlı kalınmamış ve Süleyman mabedi benzeri bir yapıda halkına hükmeden kraldan intikam alınmıştır. O kralın soyundan gelen kişi de Hz İsa’nın Hz Süleyman’ın soyundan gelmesini yansıtıyor. Fakat gerçekler ters yüz edilip bu kişi şeytan kılığına sokuluyor, Hristiyanlıkta karanlıklar prensi olarak bilinen Şeytan’ın oğlu ise Kara Adem olarak Mesihleştiriliyor. Filmde özellikle Black Adam karakterinin “ben kimsenin önünde eğilmem” sözü filmin tanıtım klibinde dahi ön plana çıkarılıyor.

Yani bilinçaltı olarak şu mesaj veriliyor ki eski Dünya’da kötü olarak tanınan biri aslında sizi kurtarmak için gelecek (Anti-Christ / Deccal), iyi gibi görünen biri de şeytana dönüşecek ve sizin düşmanınız olacaktır (Hz İsa). Bilinçaltına bunu işlemek için yazılmış bir senaryo. Dini öğeleri bilenler için bu filmdeki karanlık örgütlerin etkisini görememek imkânsız.

KAYNAK

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir