Büyü Nedir?

Büyü (Alm. Zauberei, Hexerei, Fr. Sorcellerie, sortilege, magie, İng. Magic, sorcery), maddî yâhut mânevî menfaat (fayda) sağlamayı ya da zarar vermeyi hedef alan hukûken ve dînen meşrû sayılan yollar dışında birtakım kuvvetleri yönlendirmek için yapılan çeşitli gizli, garip işler.

Modern fen ilimleri, büyüyü kendi metodları icâbı olarak reddederler. Bu hâl, o ilimlerin sahâsına girmeyen ve metodlarıyla incelenemeyen şeylerin yok olduğu mânâsına gelmez. Ancak, konuları ve hüküm verme sâhalarının dışında olduğunu gösterir. Bu bakımdan büyü, daha pek çok şey gibi, modern bilimlerin sâhası dışında kalmakta veyâ varlığı yokluğu laboratuar teknikleriyle bugün için îzah ve ispat edilememektedir.

Diğer taraftan büyünün, hemen hemen insanlık târihi kadar eski bir geçmişi vardır. İlk defâ nerede ve nasıl çıktığı bilinmemekle beraber, eski çağlarda çok tanrılı bâtıl dinlere mensup insanlar tarafından, tanrılarla aralarındaki münâsebeti düzenlemek gâyesiyle büyü ismiyle anılan bâzı faaliyetlerin yapıldığı bilinmektedir. İnsanlar, böylelikle çeşitli tanrıların lütuf ve ihsanlarını üzerlerine çektiklerine inanırlardı. Büyüye târih boyunca bâzı insanlar daha başka maksatlarla başvurmuşlardır. Bunlarda insanların zaafları, diğer insanlarla olan münâsebetlerinde sağlamak istedikleri menfaat ya da zararlar gâye edinilmiştir.

Semâvî dinler, büyüyü yasaklamıştır. Bu arada, İslâmiyet de, kendinden önceki bütün dinleri neshetmiş, büyüyü (sihri) de yasaklamış ve çok çirkin bir iş olarak vasıflandırarak, Müslümanların büyü yapmaktan ve yaptırmaktan kesinlikle uzak durmalarını emretmiştir.

İslâm âlimlerinin eserlerinde büyü hakkında kısaca şu bilgiler verilmektedir:

“Allah (cc), her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere iş yapabilecek tesir, kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere tabiât kuvvetleri, fizik, kimyâ, biyoloji kânunları denir. Bir iş yapmak, bir şeyi elde etmek için bu işin sebeplerine yapışılır. Örneğin buğday elde etmek için tarla sürülür, ekilir, biçilir. Buna “âdet-i ilâhî” yâni “Allah (cc)’ın âdeti” denir. İnsanların bütün hareketleri, işleri Allah (cc)’ın âdeti içinde meydana gelmektedir. Ancak sevdiklerine ve seçtiklerine iyilik, ikrâm olmak için âdetini bozarak sebepsiz şeyler yaratır. Bunlardan, peygamberlerden zuhur edene, mûcize, evliyâdan görülene kerâmet ve sâlih müminde bulunanına firâset denir. Âdet dışı şeyler, Müslüman olmayanlardan ve sapıklardan ortaya çıkarsa, buna da istidrâc denir. Allah (cc), mûcize, kerâmet, firâsetten râzıdır, beğenir. İstidrâc ve sâhiplerinden râzı değildir, onları beğenmez. Müslüman olmayanlardan ve sapıklardan âdet dışı olarak zuhur eden şeyler onlar için bir ihsân değil, âhiretteki azaplarını arttırıcı bir sebeptir.”

İşte herkesin bildiği bir sebep olmadan meydana gelen şeylerden bâzıları da büyü (sihir) ismiyle anılır.

Peygamber efendimize de büyü yapılmış ve büyünün tutması netîcesi hasta olmuşlardır. 40 gün sonra Allah (cc) tarafından “kul-e’ûzü” süreleri indirilerek bunları okuması emredilmiş ve büyü bozulmuştur. İslâm âlimleri buyurmuşlardır ki:

“Büyünün tesiri katî değildir. İlâcın tesiri gibi olup, Allah (cc) isterse tesirini gösterir. Büyü yapan, istediğini elbette yapar diye inanmamalı ve böyle düşünmemelidir. Allah (cc), takdir etmişse tesir edebilir diye düşünmelidir.”

Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki:

“Müslüman, büyü yapamaz. Eğer yaparsa, yaptığı büyü, îmânı gittikten sonra tesir eder.” [1]

“Cebrâil bana geldi. Kalk, namaz kıl ve duâ et! Bu gece Şâban’ın on beşinci gecesidir, dedi. Bu geceyi ihyâ edenleri Allah (cc) affeder. Yalnız, müşrikleri, büyücüleri, falcıları, hasisleri, alkollü içki içenleri, fâiz yiyenleri ve zinâ yapanları affetmez.”

“Kâhinlik yapan ve kâhine giden ve büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan, bizden değildir. Kurân-ı Kerîme inanmamıştır.” [2]

Fâtiha (Elhamdü), Âyet-el-Kürsî ve dört Kul, 7’şer kere okunup hastaya üflenirse, bütün âfetler, dertler için, büyü ve nazar (göz değmesi) için iyi gelir. Tuz üzerine okunup, suda eritip içirmek de tecrübe edilmiştir. Dört Kul, Kâfirûn, İhlâs ve Muavvizeteyn (Felak ve Nâs) sûreleridir.[3]

Büyü insanları hasta yapar. Sevgi ya da muhabbetsizliğe sebep olur. Yâni cesede ve rûha tesir eder. Kadın ve çocuklara tesiri daha çoktur. Büyünün tesiri kesin değildir. İlâcın tesiri gibi olup, Allah (cc) isterse tesirini yaratır; istemezse, hiç tesir ettirmez. Büyücü istediğini elbette yapar, büyü muhakkak tesir eder diye inanmamalı, böyle düşünmemelidir. Böyle inanan kimsenin îmânı gider. Büyü, Allah (cc) takdir etmişse tesir edebilir, demelidir. [4][5]

Büyü Belirtileri

Bu listede geçen bazı belirtiler, birçok psikolojik hastalıklarda görülebilir özelliklerdir. Cindarlar ve kendilerini medyum ya da kahin olarak tanıtan bu insanların çoğu şarlatandır ve sizdeki psikolojik rahatsızlıkları “sizde büyü var” palavrasıyla sizi aldatmak ve istismar etmek için kullanmaktadırlar. Bu insanlar, dikkat ederseniz az çok insan psikolojisi okumuştur. Bu yüzden bu makaleyi GÜVENİLİR OLARAK GÖRMEMENİZİ tavsiye diyorum.

Fiziksel Belirtiler

 1. Gözde nedensiz miyopluk ya da ağrı.
 2. Uyku esnasında dişleri gıcırdatmak.
 3. Uyku esnasında terlemek (oda sıcaklığı ya da giydiği şeylerle alakalı olmayan hallerde)
 4. Hastada hep bir tedirginlik, uyuşukluk, tembellik
 5. Aşırı yorgunluk
 6. Ensenizde ağrılar
 7. Kasıklarda ağrı ya da şişkinlik
 8. Saçlarınızda elektriklenmeler olması.
 9. Akşam yatağına yattığında uyuyamama sağa sola dönüp durma, sabaha karşı uykuya dalma, sabahları da uyanıp kalkamama hali.
 10. Sabahları uyanınca ellerde kollarda (genelde sol kolda) uyuşma
 11. Ayak tabanlarınızın yanma hissi.
 12. Eğer ki yapılan büyü kişiye yedirilerek yapılmışsa ki bu büyü vakaları günümüz büyülerinin • ini kapsar. O kişi de büyülü yiyeceği yedikten sonra mide bulantısı, midede yanma, karın ağrısı, yutkunma sorunları, bağırsakta batma, kusma sorunları ortaya çıkar.
 13. Büyüye maruz kalmış bir eve ya da mekana gidildiği zaman vücudun her yerinde kırmızı küçük küçük çizikler ve bazen de bedende kırmızı kırmızı noktacıklar oluşur. Çoğu kişi sabah kalkınca elini bir yere vurduğunu ve bu yüzden bu çiziklerin oluştuğunu zanneder.
 14. Büyüye maruz kalmış bayanların özel günlerinde düzensizlikler görülür.

Ruhsal Belirtiler

 1. Ruh halinizde bir değişiklik hissetmeniz, vesvese halleri. Örneğin; bazıları evden dışarı çıkıp içeri girse elbisesinin hatta tüm bedenlerinin kirlendiği hissine kapılarak elbiselerini değiştirirler ve banyo yaparlar. Bazılarının derdi problemi de su ile; devamlı banyo yapmak isterler saatlerce banyoda kalırlar, saatlerce ellerini yıkarlar.
 2. Kişide tuvalette ve banyoda çok uzun kalma ya da bazen de çok çabuk çıkma isteği oluşur.
 3. Kendinizi tanıyamaz durumda olmanız.
 4. Gölgenizin sizi izlediği izlenimine kapılmak
 5. Takip ediliyormuş hissi
 6. Banyo yaparken yüzünü sabunlar ve kendisini birisinin gözetlediği hissine kapılarak bir an önce yüzünü yıkayıp gözlerini açmak ister, yalnız başına namaz kılarken arkasında biri varmış hissine kapılır, yolda giderken hemen arkasından bir köpeğin gelip kendisine saldıracağı hissine kapılır.
 7. Yalnızlıktan korkma ve tedirgin olma. (Bazıları da tam tersine yalnızlığı sever ve odalarına kapanırlar, kalabalıklardan hoşlanmazlar)
 8. Boğuluyormuş gibi olmak (boğazını sıkıyorlarmış hissi)
 9. Kalp ya da midenizde ilgili rahatsızlığınız olmadığı halde göğüs kafesinizde ağrı hissetmeniz
 10. Kişi bir ortamda otururken bir adam ya da kadın gelip büyü yapılan kişinin yanına oturur, fakat bu adam ya da kadını yalnızca büyü yapılan kişi görür, ortamda bulunan diğer insanlar göremezler.
 11. Kendisine büyü yapılan kişi araçlara, taşıtlara, asansör ve yürüyen merdivene binerken çekinir, ürkek davranır aynı durumu normal merdivenden çıkarken de görmek mümkündür.
 12. Kendisine büyü yapılan kişide ciddi mânada bir unutkanlık olur. Evden ayrılınca sürekli anahtarı aldım mı diye cebini kontrol eder ve almış olmasına rağmen yine de şüphede kalır ve sık sık kontrol etmeye devam eder. Ocağın altını söndürmesine rağmen sürekli olarak ocağı kontrol eder.
 13. Kendisine büyü yapılan kişide öğlen bile perdeleri kapatıp oturma isteği olur ve bazen de tam tersi perdeleri sonuna kadar açma isteği olur, can sıkıntısı olur bu durum özellikle ikindi vakti daha da artar.
 14. Eğer ki yapılan büyüde kömür kullanılmışsa o kişi karanlıkta yaşıyormuş gibi hayatına devam eder. Kömür ile yapılan büyüye maruz kalan kişi temizlenmek istemez, insanlar ona bakınca yavaş yavaş o kişiden iğrenmeye ve uzaklaşmaya başlarlar, o kişinin delirdiğini düşünürler, kömür kullanılarak yapılan büyü kişinin şişmanlamasına, aptallaşmasına ve agresif tavırlar sergilemesine sebep olur.
 15. Büyüye maruz kalan kişide ki bir başka belirti ise ileri ki yaşlarda ortaya çıkan sebepsiz kekemeliklerdir.
 16. Eğer ki yapılan büyü bir yere gömülmüş ise büyü yapılan kişi enerjisini kaybeder, uykusuz hisseder, kirli görünür, insan vücudunda ki bütün enerjiyi yok eder, büyü yapılan kişi kendini halsiz hisseder, ağır uykular basar, kendine bakmaz yıkanmaz, böyle bir büyüye maruz kalan kişi kendini ölü gibi görür, sürekli olarak ölümü düşünür, sık sık ölüler ve ölümle ilgili rüyalar görür.
 17. Eğer ki yapılan büyü kuyu gibi bir şeyin içine atıldıysa bu tür büyü tamamen kişinin her şeyini kaybetmesini sağlar, girdiği her iş olumsuzlukla sonuçlanır, maddi yönden batar, kendisini yerin dibindeymiş gibi hisseder ve bir türlü çıkar yol bulamaz, kadında genetik bozukluğa sebep olur, evlatlarında hastalık ya da engelli doğuma sebep olur, tamamen kısırlığa ya da düşüklüğü sebep olur, kocasından nefret ettirir, eşi ile beraber olmaz.
 18. Kendisine büyü yapılan kişi abdest almada ve namaz kılmada zorluk çeker bazen de abdest aldığı halde namaz kılmaktan vazgeçer.

Rüyalar

 1. Rüyalarınızda sık sık kedi, köpek gibi hayvanları (onların sizi kovaladıklarını, ısırdıklarını ya da tırmaladıklarını) görmeniz.
 2. Uykuda yükseklerden atılma-düşme-uçma (sık sık olanlar)
 3. Gece artarak devam eden sıçrayarak uyanma, uyku esnasında korkma, bağırarak uyanma,
 4. Korkunç rüyalar görmeye başlamanız
 5. Rüyanızda büyü tarifleri, bazen de siyah siyah adamlar görmek.
 6. Rüyasında kilise ya da benzeri ibadet yerlerinde gezdiğini görmek
 7. Rüyanızda sık sık tuvalet ve banyo gibi yerler ve çoğu kez bu yerleri pis olarak görmek.
 8. Kendisine büyü yapılan kişi rüyalarında sürekli mezarlar görür, sık sık ölüleri görür ve bazen de yaşayan insanları ölü olarak görür.

Bazı insanlarda, aşırı etkilenme ve geç müdahale sonucu sinir bozuklukları ve akli denge bozukluklarına kadar giden olaylar mevcuttur. Bu yüzden dikkatli olup, bu belirtileri önemsemek gereklidir. Büyülerde etkinin beyin iradesiyle en aza indirilmesi mümkündür.

Büyülerin etkileri insanların burçlarına göre de değişkenlik gösterebilir. Yengeç, Aslan, İkizler, Oğlak, Kova ve Yay Burçları büyü konusunda daha hassastır

Kaynaklar

[1] İhyâ.
[2] Hadîkat-ün-Nediyye.
[3] Muhammed Osman Sâhib.
[4] Abdülhakîm Arvâsî.
[5] Yeni Rehber ansiklopedisi, “Büyü” maddesi.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir