Kategori: EFSANE-MİT-DESTAN

Druidler ve PerilerDruidler ve Periler

Kelt Kültürü Bir soydan çok bir soyla birlikte bir kültür oluşturan Keltler, Kafkas bölgesindeki diğer Hint-Avrupa halkları gibi türedi. Plutarch, Keltlerin Kırım’dan geldikleri görüşünü savunur. Bazıları Balkan yarımadasına dağıldı, diğerleri Alpler’e ulaştı ve sonunda Roma’da toplandılar. Ama oradan kovuldular ve ...

Asaların SırrıAsaların Sırrı

Asalar fantastik edebiyatın ve sihir dolu filmlerin vazgeçilmez unsurudur. Film sektörünün esin kaynağı olduğu çok eski betimlemelerde, mistik kişiliklerin çoğunda bir asa vardır. Asasıyla denizleri ikiye ayıran Hz. Musa, Elinde asasıyla beyazlar içinde insanlara yardım eden Hızır, ilginç asalarıyla büyücüler, ...

Ergenekon DestanıErgenekon Destanı

Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın bir parçasıdır. Kök-Türkler çağını konu alır. Ergenekon Destanı’nın, Türk destanlarının içinde ayrı ve seçkin bir yeri olup, en büyük Türk destanlarından biridir. Ergenekon Destanı’nın, Türk toplum yaşamında yüzyıllarca etkisi olduğu gibi, bugün bile Anadolu’nun dağlık ...

10.000 Yıllık Nükleer Savaş (Destanı) : Mahabharata10.000 Yıllık Nükleer Savaş (Destanı) : Mahabharata

“Bu günümüz, dünün düşünceleridir; şimdiki düşüncelerimiz yarınımızı inşa edecektir; yaşamımızı düşüncelerimiz yaratır.”Dhammapada “Mahabharata çok büyük ve karmaşıktır ama 18 Yüzyıl öncesini çok net olarak açıklamaktadır.”Reader´s Digest “Mysteries of the Unexplained”“Bu öyküyü kuru bir çubuğa anlatsaydın, yapraklanır ve köklenirdi.” (Henri Michaux) ...

Türeyiş DestaniTüreyiş Destani

Asya Büyük Hun Devleti ile Kök Türk Devleti arasındaki dönemde Orta Asya’da yaşayan Türklere Çinliler, Kao-çı derlerdi. “Kao-çı” sözü Çince’de “yüksek tekerlekli arabası olan” demektir. Kao-çı’lara Çinliler, T’ieh-le adını da verirlerdi. T’ieh-le kelimesi, Türkçe Töles sözünün Çin ağzına uydurulmuş biçimidir. ...

Medusa efsanesi: Tecavüz kurbanının canavara dönüştürülmesiMedusa efsanesi: Tecavüz kurbanının canavara dönüştürülmesi

Güçlü bir kadının tecavüze uğraması, şeytanlaştırılması, ardından da ataerkil toplum tarafından katledilmesi: Antik bir efsaneden ziyade modern bir gerçekliğe denk düşüyor.  Floransa’daki Uffizi Galerisi’nin saygın duvarlarında asılı duran Caravaggio’nun, kaygan bukleleri olan kadınsı bir yaratığı betimleyen bir tablosu var. Konusu o kadar ...