CFR: Ahtapotun Ana Kolu

1921’de Jacob Schiff’in emirleriyle Eskenazi Yahudileri Bernard Baruch ve Albay Edward Mandell House tarafından Council on Foreign Relations – “CFR” (Dış İlişkiler Konseyi) kuruldu. Schiff, 1920’de ölmeden önce emirlerini verdi. Çünkü Rothscild komplosunu sürdürecek siyasetçileri seçmek için Amerika’da bir örgütün kurulmasının gerektiğini biliyordu ve CFR’nin kurulması konusunda fiiliyatta 30 Mayıs 1919’da Paris’teki Hotel Majestic’te anlaşıldı.

1936 tarihli bir CFR el kitabı, kuruluşun nasıl olduğunu anlatıyor.

30 Mayıs 1919’da Paris Barış Konferansı’na katılan delegasyonların birçok önder üyesi, Paris’teki Hotel Majestic’te kendi hükümetlerine uluslar arası konularda danışmanlık yapacak bir uluslar arası grubun kurulmasını konuşmak üzere buluşmak üzere buluştular. Bu toplantıda öngörülen örgütün “Uluslar arası Olaylar Enstitüsü” olarak adlandırılması kararlaştırıldı.

5 Haziran 1919’daki bir toplantıda planlayıcılar, en iyinin birbirleriyle işbirliği yapan bağımsız örgütler olacağını kararlaştırdılar. Bunun sonucu olarak da merkezi New York’ta bulunan Dış İlişkiler Konseyi’ni örgütlediler. Ve İngiliz hükümetine danışmanlık yapmak üzere bir kardeş örgüt olan Londra’daki “Royal Institute of International Affairs – RIIA” (Uluslararasu Olaylar Kraliyet Enstitüsü)’yı örgütlediler, ki bu, aynı zamanda “Chatham House Study Group” olarak da biliniyordu.

Bir alt örgüt olan Pasifik İlişkileri Enstitüsü, sadece Uzak Doğu olaylarını ele almak üzere kurulmuştu (ve Pearl Harbor saldırısını kolaylaştırdı). Diğer örgütler, Paris ve Hamburg’ta kuruldu. Hamburg branşı, “Institut für Auswaertige Politik” (Dış Politika Enstitüsü), Paris kolu da “Centre d’Etudes de Politique Etrangere” olarak adlandırıldı.Almanya’daki “Institut für Auswaertige Politik” üzerine yapılan bir araştırma mevcut değildir. Bu grubun elitle ve 2. Dünya Savaşı’nın yaratılmasıyla nasıl ilişkide olduğunu görmek ilginç olabilirdi.

Bir grup İlluminati bilgesi, Hotel Majestic toplantılarında ortaya konulan planları aldı ve CFR’yi oluşturdu. Kurucular arasında şunlar vardı: Albay Edward Mandell House (bir Rothscild ajanı), John Foster Dulles (Rothschild bağlantılı Kuhn, Loeb & Co.’dan) ve Allen Dulles (yine Kuhn, Loeb & Co.dan).

Albay Edward Mandell House, Başkan Woodrow Wilson’un baş danışmanıydı. Gerçekte başkanın baş danışmanı olmasının ötesinde başkanı fiilen yöneten kişiydi. Kendisinden Başkan Wilson’un “alter ego”su, yani diğer kimliği diye söz edilirdi ve 1913’ten 1921’e dek ABD’deki en güçlü birey olarak görüldü. Kendisi bir Marksist olup amacı Birleşik Devletler’i sosyalist yapmaktı.

1912 yılında House, “Karl Marks tarafından hayâl edildiği şekliyle sosyalizm” için çalıştığını belirttiği “Philip Dru: Yönetici” adlı kitabı yazdı. Bu kitapta House, Amerika’nın fethi için bir plan ortaya koyup nasıl Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin kontrol edileceklerini ve sosyalist hükümetin kuruluşunda araçlar olarak nasıl kullanılacaklarını söylemişti. Ayrıca bir devlet kontrolünde merkez bankası’nın kurulmasını istemişti ki bunların ikisi de “Komünist Manifesto” da teklif ediliyordu.

1913’te, yani House’nin yönlendirdiği Wilson yönetiminin ilk yılında bu iki öneri de yasalaştı. Birleşik Devletler’in parasını yaratma gücünü Kongre’den alıp bir özel merkez bankasını iktidara getiren Reserve Yasası geçti. Ve birleşik Devletler Anayasası’nın 16. değişikliği, yani dereceli gelir vergisi, Karl Marks tarafından önerildiği üzere onaylandı.

CFR, resmen 29 Temmuz 1921’de kuruldu. Kuruluş için gerekli para, diğerlerinin yanı sıra J. P. Morgan’dan, Bernard Baruch’tan, Otto Kahn’dan, Jacob Schiff’ten, Paul Warburg’tan John D. Rockefeller’den geldi. Londra’daki RIIA’nın kuruluşu için gerekli para da öncelikle Astor ailesinden geldi. Rothschild bağlantılı Paul Warburg, CFR’nin ilk direktörler kurulunun içindeydi.Rothschild ağı, diş ilişkiler gruplarının oluşumunda önemli bir etki sahibiydi. Bu etki, günümüzde de devam etmektedir. Gizli “Seçilmişlerin Topluluğu” ve Yuvarlak Masa Grupları içindeki Rothschild’lerin gücü, yarı-açık CFR, RIIA vs.’ye uzanmıştır. Rothschild Sülalesi yandaşı elitlerle birlikte silahlanıp Yeni Dünya Düzeni’nin yaratılışını örgütlüyordu.

CFR kurucularından Paul Warburg’un oğlu James Warburg, 17 Şubat 1950’de Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki konuşmalarında şunları söylüyordu:

Siz hoşlansanız da hoşlanmasanız da dünya hükümetine sahip olacağız. Ya fethederek ya da mutabakatla!

Gerçekte günümüz dünyasında bir grup, ulusal hükümetleri ve çok uluslu şirketleri kontrol etmektedir. Dünya hükümetini medya kontrolü aracılığıyla, vakıfların bağışlarıyla ve eğitimle desteklemektedir ve günlük konuları kontrol etmekte ve yönlendirmektedir. Sonra bunlar, mevcut seçeneklerin çoğunun kontrolünü ellerinde bulundurmaktadırlar. Dış İlişkiler Konseyi (CFR) ve onun arkasındaki güçler, tüm bu işleri yapmışlardır ve 70 yıldan fazla bir süredir “Yeni Dünya Düzeni”nin propagandasını yapmaktadırlar.

CFR, ABD’deki yönetici elitin propaganda koludur. Etkili propagandaların, akademisyenlerin ve medya mensuplarının çoğu, onun üyeleridir ve etkisini, Yeni Dünya Düzeni’ni Amerikan yaşamına sokmak için kullanmaktadır. “Uzmanları”, karar alımında kullanılacak akademik yazılar yazmaktadır. Akademisyenleri, bir birleşik dünya fikrini açıklamaktadırlar ve medya üyeleri de mesajı yaymaktadırlar.

Amerika’daki en etkili kişilerin Anayasayı ve Amerikan bağımsızlığını devirmek için kasıtlı olarak çalışan bir örgütün nasıl üyeleri olduklarını anlamak için en azından 1900’lerin başına geri dönmemiz gerekir.Bir egemen iktidar elitinin ABD hükümetini gerçekte kontrol ettiği, bunu bilecek pozisyonda olan birçok Amerikalı tarafından açıklanmıştır. Yüksek Mahkeme Yargıcı Felix Frankfurter, şöyle diyordu:

“Washington’daki gerçek egemenler, görünmezdir ve iktidarı sahnenin gerisinden uygularlar.”

21 Kasım 1933 tarihli bir mektupta da başkan Franklin Roosevelt, şöyle yazıyordu:

“Gerçek ise, sizin ve benim bildiğimiz gibi, büyük merkezlerdeki bir mâlî faktörün hükümete tâ Andrew Jackson’un günlerinden bu yana sahip olmasıdır.”

23 Şubat 1954’te senatör William Jenner, bir konuşmasında uyarıyordu:

“Dış görünüşte bir anayasa hükümete sahibiz. Hükümetiniz ve siyâsâl sistemimiz içinde faaliyet söz konusudur. Bu, başka bir hükümet biçimini temsil eden başka bir kuruma, anayasamızın modasının geçtiğine inanan bir bürokratik elite sahibiz.”

Bill Clinton’un akıl hocası ve CFR üyesi olan Carroll Quigley, “Trajedi ve Ümit” adlı kitabında şöyle diyordu:

“CFR, İngiltere kökenli ve ulusal sınırların kaldırılması gerektiğine ve tek bir dünya egemenliğinin kurulmasına inanan bir cemiyetin Amerika koludur.”

16 yıl CFR üyeliğini yapmış olan Tuğamiral Chester Ward, Amerikan halkını örgütün niyetleri hakkında uyarmıştı:

“Bu seçkinci gruplar içindeki en güçlü kliğin tek ortak hedefi vardır. Bunlar, Birleşik Devletler’in ulusal bağımsızlığının ve egemenliğini teslimiyetini sağlamak istiyorlar. CFR içindeki uluslar arası üyelerin ikinci bir grubu da Wall Street uluslar arası bankerlerini ve onların anahtar ajanlarını içermektedir. Bunlar, öncelikle hangi güçten olursa olsun, dünya banka tekelinin küresel hükümetin eline verilmesini istiyorlar.”

Ve Washington D.C.’deki FBI merkezinin eski bir üyesi olan Dan Smoot, örgütün amacını şöyle özetlemektedir:

“CFR’nin nihai hedefi, tek bir dünya sosyalist sistemi yaratmak ve ABD’yi onun resmî bir parçası haline getirmektir.”

Diğer bir deyişle CFR’nin faaliyetleri, ABD Anayasası’na ihanet niteliğindedir. Amaçları, ABD’yi sona erdirmek ve ülkeyi kendi küresel hükümet planlarının bir parçası yapmaktır.[1]

Kaynaklar

[1] Ertuğrul Dikbaş, “Küresel Köyün Efendileri”, Karma Kitaplar, İstanbul 2007, s. 92-96.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir