DARBELER VE ABD

KİM DÜŞMAN

Kimi okur soruyor:

-Her taşın altında niçin sürekli ABD’yi arıyorsunuz?

ABD düşmanı mısınız?

-Amerikalılardan nef­ret mi ediyorsunuz?

Bakınız:

Kimseye, gruba, ülkeye düşman değilim.

Nefret, kin bana uzak duygusal tepkiler; kimse­den öç alma niyetim yok.

Aksine, Amerika halkı­nın samimi dostuyum.

Latin Amerika'da ABD destekli darbeler | Bilim ve Ütopya

Ki:

Siyasi değerlendirmele­ri “sevip-sevmeme” üzeri­ne yapmam.

ABD tarihine kökten düşmanlık nasıl yapılır?

İngiliz sömürgeciliğe karşı mücadele verip bağımsızlı­ğını kazanan ABD’yi kim takdir etmez?

Bağımsızlık Bildirisi’nin yayınlandığı 4 Temmuz tüm özgür insanlı­ğın bayramıdır!

Öte yanda: ABD’nin em­peryalist politikalarına karşı çıkmak da insani görevdir.

Anketlere göre dünya insanlarının çoğunluğu kötü gidişattan neden Washing­ton politikalarını sorumlu tu­tuyor?

Amerikan devletinin yaptığı şu gerçekler unutulur mu çünkü!

Özetleyeyim:

ABD ilk Osmanlı Trab­lusgarp‘ına saldırdı.

Trablusgarp Savaşı - TRT Haber

Meksika’ya ait Teksas‘ı 1846 ve Kaliforniya‘yı 1848’de işgal etti.

Meksika-Amerika Savaşı - Vikipedi

Mek­sika’da yıllarca ne kanlar döktü; bu ülkedeki tüm askeri darbelerin arkasındaki tek güçtü…

1887’de Samoa ve 1899’da Havai adalarında yaptığı katliamlar görmez­den gelinebilir mi?

29 Aralık 1890 - Yaralı Diz Katliamı | Noldubugun.COM

İspanya’yı yenip Küba, Guam, Porto Riko ve Asya’daki Filipinler‘i işgal etmesine değinmeyelim mi?

İspanyol Amerikan Savaşı

Sevip sevmeme konusu değil bunlar.

Ya 20’inci yüzyıl?

KÜRESEL KİBİR

Sadece ABD değil; Amerikan Deniz Kuvvet­leri desteğiyle gıda devleri United Fruit ve Standart Fruit Honduras‘ın verimli tarım arazilerine hâkim oldu.

Birleşik Meyve Şirketi
birleşik meyve şirketi

Bu küçücük ülkede para için ne darbeler yapıp, ne ayaklanmalar çıkardı…

ABD, Nikaragua‘da hal­kın seçtiği hiçbir hükümeti istemedi, darbeler ile ülkeyi yönetti. 

Kosta Rika‘da yaptığı farklı olmadı.

Nikaragua'daki CIA faaliyetleri

Ya akan kanlar?

Darbe yapamadığı ül­keyi işgal etti; Dominik Cumhuriyeti gibi…

Birinci Dünya Savaşı’na katılarak Avrupa’ya geldi.

Kendini “Avrupa koru­cusu” ilan etti! 

Sovyetler Birliği‘nin yıkılması için 8 bin deniz piyadesi gön­dererek iç savaşı destekle­di; 

Kutup Ayısı Seferi

Kutup Ayısı Seferi - Vikipedi

Ardından…

İkinci Dünya Savaşı’na katıldı.

Ki önce­sinde Hitler‘i desteklediği sır değildi.

Japonya‘yı işgal etti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ABD'DE JAPON ASILLILARIN MARUZ KALDIĞI  ENTERNE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZE YANSIMASI

Almanya Berlin‘e kadar geldi.

İtalya, Fransa, Belçi­ka, Hollanda, Avusturya’yı kontrolüne aldı.

Uzun yıllar buralardan çıkmadı.

Soğuk Savaş başlar başlamaz, Kore’de savaş çıkardı.

Kore Savaşı'nı bitirecek bildiri taslağında anlaşma sağlandı - Son Dakika  Haberleri

Çin’de Mao‘ya karşı sağcı Çan Kay Şek‘e as­keri destek verdi. 

CIA‘nın burada yaptığı sabotajlar unutulabilir mi?

Benzeri­ni Yunanistan ve Arna­vutluk‘ta da yaptı.

Sanmayınız Suriye me­selesi yeni; ABD, 1948’te askeri darbeyi destekledi.

Seçilmiş parlamentonun ertelediği Trans-Arap Boru Hattı, darbeci Zaim ta­rafından hemen onaylandı.

Photography: “The Trans-Arabian Pipeline...

ABD bu ülkede 1956 ve 1957’de iki operasyon daha yaptı…

Mısır’da, kamulaştırı­lan Süveyş Kanalı için de aynı stratejiyi hayata geçirdi.

Keza:

İran petrolünü milli­leştiren seçilmiş Musaddık hükümeti, CIA’nın Ajax Operasyonu ile yıkıldı.

Ajax Operasyonu - Vikipedi

Başa geçirilen General Zahidi kamulaştırmadan vazgeçti!

Irak‘ta benzerini uygula­dı…

Türkiye’ye hiç girmeye­yim, biliyorsunuz…

Bitmedi:

DEVLET TERÖRÜ

ABD/CIA, Endonez­ya’da solcu Sukarno hü­kümetini devirmek için milyona yakın insan öldür­dü.

1965 Ekimi'nde Endonezya'da Ne Olmuştu? - KöZ Arşiv

Hükümeti istikrarsız­laştırmak için sivil ticaret gemilerini bile bombalayıp batırdı.

On yıl süren Vietnam Savaşı‘nda 1,5 milyon as­ker, 2,7 milyon sivil yaşamı­nı kaybetti.

AP foto muhabirlerinin objektifinden Vietnam Savaşı - BBC News Türkçe

Ya Laos?

Ya Kamboçya?

Castro‘ya karşı CIA -maf­ya işbirliği Küba’da ben­zerini yapmak istedi.

17 Nisan 1961: CIA'nın Domuzlar Körfezi çıkarması | Gazete Manifesto

Başa­ramadı. 

Venezüella‘da da başaramadı.

Ama:

Sandinista‘ya karşı Nikaragua’da başardı.

Zaire/ Kongo‘da başardı; seçilmiş solcu Lumumba‘yı öldürüp darbecileri iktidara taşıdı. 

Etiyopya, Angola, Çad‘ta başardı.

Sorsanız, demokrasi havarisi!

Oysa İspanya’da, Brezilya’da, Şili’de, Bo­livya’da, Arjantin’de, Gu­atemala’da Paraguay’da, Yunanistan’da askeri darbeler yaptı.

İşkence yöntemleri “ihraç” etti; yargısız infazlar gerçek­leştirdi.

“Renkli Devrimler” adı altında sivil darbeler organi­ze etti.

Doğu Timor, Afganistan, Grenada, Panama, Irak topraklarına girdi.

Ya Sudan?

Ya Suriye?

Ya Libya?

Ülkelere uyguladığı ambar­goların/ yalnızlaştırmaizo­lasyonizmin ardı arkası kesilmedi.

Gürcistan’da, Kaza­kistan‘da, Kırgızistan’da yaptıkları bilinmeden Uk­rayna-Rusya Savaşı an­laşılabilir mi? 

Pakistan‘da olanları görüyorsunuz…

Washington'ın siyasi oyun alanı: Darbeler

“Manipülasyon kra­lı” ABD dış politikası; ulus­lararası yasaları hep göz ardı etti/ediyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü gibi bir dizi önemli uluslara­rası anlaşmayı onaylamayı reddediyor. 

Çocuk Hakla­rına Dair Sözleşmeyi bile imzalamıyor.

Çoğu kendini kovboy sa­nan Beyaz Saray yönetici­leri, silahla dünyayı yönete­ceğini sanıyor!

Dünyaya asıl düşmanlık yapan bunlar!

Eleştirdiğim budur.

Soner Yalçın

Odatv.com

Visited 1 times, 1 visit(s) today

1 comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir