HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ

Soldaki Refik Saydam Atatürk’ün doktoru. Hıfzıssıha’yı kurdu. BCG aşısı, Serum, Kuduz, Çicek, Tifüs, Boğmaca aşısı ,İnfluenza virüsü aşısı, Fibronejen, Albumin ve Gamma globulin üretti.

Sağdaki ise Halidi Nakşi tarikatından Recep Akdağ 2011’de tüm bunları kapattı!
Virüslere aşı için Hıfzısıhha’yı kuran Dr. Refik Saydam, Danişmendogulları Beyliğin Ordu’da yerleşen, daha sonra Çankırı da yurt kuran sülaleden kıymetli bir Devlet Adamıdır. Bilge Atatürk Sağlık Bakanı yapmıştır. O ‘da Hıfzısıhha Enstitüsünü kurmuştur.


BOZKIRIN ORTASINA KURULAN REFİK SAYDAM HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ:

27 Mayıs 1928’de Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü adı verilen Türkiye’nin ilk halk sağlığı laboratuvarı hizmete girdi. Enstitü hızlı yayılan enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmeye başladı.
1931 yılında, ağız yoluyla uygulanan BCG Aşısı üretimine başlanıldı. 1932 yılında, serum üretiminin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye gelmesi sonucu, dışarıdan serum ithali durduruldu 1933 yılında, Simple Metodu ile kuduz aşısı üretimi ele alındı.
1934 yılında, İstanbul Aşıhanesi, Enstitü bünyesine nakledildi ve çiçek aşısı üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye getirildi. 1935 yılında, Farmakoloji Şubesi kurularak yerli ve yabancı ilaçlar ile diğer hayati maddelerin kontrolüne geçildi.
1936 yılında, Hıfzıssıhha Okulu açıldı. 1937 yılında, kuduz serumu üretilmeye başlandı. Aynı zamanda Enstitü’nün İlaç Kontrol Şubesi devletin ilacını denetlerdi. Bu durum ilaç firmalarının korkulu rüyasıydı…
Aşı ve Serum Şubesi Müdürlüğü Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve her türlü tedavi anti-serumunun üretildiği bölümdü.

Bakteri besiyerleri büyük cam galonlar içinde imal edilir ve oda kadar büyük neredeyse tarihi otoklavların içinde sterilize edilirdi.
Üretilen anti serumlar arasında akrep, yılan sokmalarına karşı serumlar olduğu gibi gazlı kangren anti serumları da bulunmaktaydı.

1940’lı yıllarda Türkiye, Ortadoğu ülkelerine Tifüs aşısı satacak noktaya geldi. 1942 yılında, tifüs aşısı ve akrep serumu üretimine başlandı.
1947’de, Biyolojik kontrol Laboratuvarı kuruldu. Enstitü bünyesinde aşı istasyonu açıldı. İntradermal ve BCG aşısı üretimine geçildi.

1948 yılında ülkemizde ilk defa boğmaca aşısı üretimi yapıldı.
1950 yılında, İnfluenza Laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Bölgesel İnfluenza Merkezi olarak tanındı ve İnfluenza aşısı üretimine başlandı.

1951 yılında, ilk kez antibiyotiklerin ve bazı vitaminlerin kalite kontrolüne başlandı.
1954 yılında, İlaç Kontrol Şubesi kuruldu.

1956 ‘da, tetanos aşısı daha modern metotlarla üretilmeye başlandı.

1958 ‘da, ilk kez frenginin modern yöntemlerle teşhisi ele alındı.

1966’da, Kolera Referans Laboratuvarı kuruldu.

1974 yılında, Mikoloji Laboratuvarı açıldı.
1976 yılında BCG aşısının deneysel üretimine başlandı. 1983 yılında, kuru BCG aşısı üretimine başlandı.
1984 yılında Zehir Danışma Merkezi açıldı.
1987 yılında AIDS Araştırma merkezi açıldı.
1950’lerden sonra Hıfzıssıhha Enstitüsü; Türk halk sağlığının korunmasında laboratuvar hizmetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması başlatıldı. 16 ilde bölgesel düzeyde hizmet vermek amacıyla şubeler açıldı.
ÇİN’E İLK KOLERA AŞISI 1938 AĞUSTOS AYINDA, ATATÜRK HAYATTA İKEN GÖNDERİLDİ.

TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ÇİN’DEKİ KOLERA SALGINI İÇİN AŞI TALEBİNE 27 TEMMUZ 1937’DE VERDİĞİ CEVAPTA, BİR MİLYON SANTİMETRE KÜP AŞININ GÖNDERİLEBİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.
14-2004’de Aşı Üretim Enstitüsü kapatıldı!

Cumhuriyet’in büyük yokluklarla kurduğu ve harikalar yarattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının ise 02/11 2011 tarihinde 663 sayılı kararname ile kapısına kilit vuruldu.

83 yıl sonra da Çin’den aşı getirmek “başarı”oldu.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir