Hitler’in Irk Sıralaması

Alman diktatör Adolf Hitler’in ırk sıralaması ikinci Dünya Savaşı’nda yıkımlara sebep olmuş ve kendi sapık düşünceleriyle dünyaya felakete sürüklemiş bir sınıflandırmadır.
Hitler’in sıralamasına bakarsak Hitler, saf aryan ırkının üstünlüğüne inanan Darwinizm ve Mendel‘in izinden yola çıkarak çeşitli felsefik düşüncelerden de etkilenerek Aryan ırkının üstünlüğünü savunan bir politika izlemiştir. Üstün ırk Aryan ırkı ideolojisi, kayıp Atlantis kıtasına kadar uzanmaktadır. Bu inanca göre kayıp Atlantis kıtasının En üstün ırkı Aryanlardır. Bu kıtadan kalma olan Üstün ırk, bugün İskandinav ve Alman topraklarında yaşayan karışmamış bir ırktan oluşmaktaydı.
Darwin teorisinden de etkilenen Hitler, bu teoriye göre en Güçlü’nün hayatta kalması prensibinden yola çıkarak Evrim teorisini İnsan ırkları üzerine uyarlamıştı.
Ayrıca Nietzsche’nin Üstün insan teorisini(aslında Nietzsche’nin hiç faşizm ile ilgili bir düşüncesi olmamıştır) de kullanan Hitler, her açıdan güçlü özellikleri bulunan psikolojik ve fiziksel yapısı ile Üstün olan, Ayrıca kuvvetli, kabiliyetli, Savaş becerileri yüksek arı ırk üzerinde bir politika uygulamaya başladı.
Ilk etapta hapishanede yazdığı Kavgam kitabında Irklar üzerine düşüncelerini belli eden Hitler, kendi ideolojisini başa geldikten sonra Almanya’nın temel felsefesi olarak uygulamaya başlamıştır. Hitler kendini bir bilge, büyük bir düşünür ve Almanya’nın kurtarıcısı olarak görüyordu.
Aslında Hitler‘in net bir ırk sıralaması yoktur. Genel olarak dünya üzerindeki ırklara bakarak yaptığı konuşmalarda ve söylemlerde Yahudiler, En aşağı ırktır. Bunun nedeni de Yahudilerin ekonomik ve genel anlamda Almanya çevresinde çok Etkin olmasıdır. İlk etapta Bu Yahudi düşmanlığı sayesinde kendisine oldukça büyük bir kitle de yandaş toplamıştır.Yahudiler ile birlikte Çingeneler, fiziksel engelliler, homoseksüeller, fahişeler Afrika’daki Alman kökenliler, En aşağı ırk sıralamasında yer almaktadır. Bunun üstünde yine aynı şekilde Slavlar gelmektedir. Tabii Hitler, bu ırk sıralamasını kendi politikalarına uygun şekilde sürekli değiştirmiştir. Ancak tek değişmeyen şey en alttaki ırkın Yahudiler olmasıdır. Hitler’e göre Yahudiler, kendi yayılımcı politikaları nedeniyle saf aryan ırkını yok etmeyi amaçladığını, Yahudilerin düşünceleri nedeniyle Kapitalizm ve komünizm gibi akımların doğduğunu, Ayrıca Yahudilerden etkilenen Slav ve Medenileşmemiş Asya sürülerinin (orta asya ve Müslüman halklar) Yahudiden hizmetlerine çalıştığını ve Yahudilerin hizmetinde Almanya’yı ve aryan ırkının yok edeceğini iddia etmiştir.


Ayrıca Hitler’in Müslümanlar’a bakış açısı oldukça kötüydü. Yaptığı bir konuşmada Müslümanlar için “Kırbacı hak eden boyalı maymunlar” şeklinde bir söylemde bulunmuştur. Ancak buna rağmen İngilizlerin Ortadoğu’da Aktif olması ve Nazilerin buralardaki emelleri nedeniyle Müslüman halklar ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmuş, Hatta Kavgam kitabının Arapça tercümesi sırasında ırk merdiveni şeklindeki bölümü, Hitler’in isteğiyle kitaptan çıkarılmıştır. Yani bir nevi Müslümanlara kandırma eğilimi içerisinde olmuştur. Nazi partisi tabi İkinci Dünya Savaşı boyunca da Müslüman azınlıkları özellikle Balkanlarda, Kafkaslarda kendi yanına çekmeyi başarmış ve kendi saflarında düşmanlara karşı savaşılmıştır. (bakınız Handschar Tümeni)
Nazilerin elde ettiği, özellikle Balkan topraklarında Müslüman Türk çocuklarına Çok iyi davrandığı, Slav çocuklarını ise dövdüğü dönemin tanıkları tarafından anlatılmaktadır.
Hitler Ayrıca Türkleri de yanına çekmek istemiş, ancak dönemin yöneticilerinin soğuk tutumu nedeniyle Türkiye savaştan uzak durmuştur. Hitler’in Tabii bu amacı Türkleri çok sevdiğimden filan değil Bilakis cephe genişletmek ve Türkiye’deki değerli madenleri kullanmak gibi düşünceleri bulunmaktaydı. Çünkü Güney Balkanlarda ve Akdeniz’de müttefiki İtalya’nın Etkin olmasını isterken, İtalya’nın çok kötü bir askeri hareket sergilemesi üzerine Türkiye’yi bölgeye sürmeyi düşünmüştür. Daha Sonraları ise Tabii Türkiye’yi de feth etme gibi bir düşüncesi olduğu, ortaya çıkan raporlardan görülmektedir. Çünkü Hitler‘in planına göre  Rusya’yı 5-6 ay içerisinde saf dışı bırakacak ve bunun akabinde bir sonraki hedefinin Türkiye olduğu oldukça aşikar görülmekteydi.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Hitler’in ırk sıralaması net değildir. Zaman zaman değişen Politikalar neticesinde ırk sıralamasında oldukça büyük değişiklikler olmuş, sadece en üstte yer alan saf aryan ırkı ve en altta yer alan Yahudiler, çingeneler değişmemiştir. Genel hatlarıyla Hitler’in ırk sıralaması üstte Aryanlardan oluşmakta, daha sonra İran ve Hint halkı gelmekte, (Çünkü bunların aynı kökten ve Aryanlarla akraba olduğunu düşünmektedir bu düşüncesini İran ve Hint halklarının konuştuğu dile dayandırılmış ve bu halkların saf kalarak karışmadığını düşünmekteydi) (zaten İran kelimesi Aryenlerin yeri anlamına gelen Ayryana Vaejo’dan türemiştir) daha sonra aşağı doğru inildiğinde alt kısımda Slavlar, Polonyalılar, Çingeneler, ve de insanlık dışı gördüğü Yahudiler bulunmaktaydı.

Visited 93 times, 1 visit(s) today

1 comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir