İlk Tanrı ”Khaos”

Beğendiysen Paylaş.

Yunan Mitolojisindeki İlk Tanrı ”Khaos”

Sonsuz evrenin başlangıcı

Khaos (Chaos); Yunan Mitolojisine göre her şeyin başlangıcıdır. Kozmos (Evren) oluşmadan önceki sonsuz uçurum olan Khaos; var olan her şeyin sahibi ve geldikleri yerdir. İlk Tanrı olarak kabul edilmiştir. Her şeyin orda başladığına ve oraya döneceğine inanılır. Hatta evrenin bile. Yunancada kelime anlamı boşluktur.

Saf enerjiden oluştuğuna inanılan Khaos, kadın olarak benimsenmiştir. İçinde kötücül negatif enerjiyi barındırdığı düşünülür. Khaos yani Kaos; düzenin olmadığı zamandır. Kozmosun oluşmasıyla her şey düzene girmeye başlamıştır. O soyut olarak da, somut olarak da kabul edilmiş olup tarihte farklı şekillerde anılmıştır.

Khaos’tan ilk olarak ”Gaia (Toprak Ana)” ve ”Erebus (Karanlık Tanrısı)” isimli Tanrı ve Tanrıçayı yaratmıştır. Aynı zamanda ”Nyx (Gece Tanrıçası)” Khaos’un çocuğu olarak kabul edilir. Daha sonra Gaia ve Erebus, Uzay Tanrısı olarak bilinen ”Aether”i yaratmıştır. Aynı zamanda Aether; Cennet’in de tanrısı olarak kabul edilir. Sonrasında Aether ve Gaia, birlikte ”Uranos (Gök Tanrısı)”u yaratmışlardır.

Uranos’la Gaia’nın birlikteliğinden; Steropes (Parıltı), Brontes (Gök Gürültüsü) ve Arges (Şimşek) meydana gelmiştir. Bu canlılar ”Kiklop (Alınlarında tek göz bulunan dev) olarak adlandırılır. Daha sonra; hekatonkheir (Kottos, Briareus, Gyes) ismi verilen ve sırasıyla öfke, güç ve dehşeti sembolize eden, yüz kol ve elli başa sahip canlıları yaratmışlardır.

Aynı zamanda Gaia ve Uranos’un; altısı tanrı (Okeanos, Hyperion, Koios, Kronos, Krios ve İapetos) , altısı da kadın tanrı olan (Tethys, Theia, Mnemosyne, Themis, Phoebe ve Rhea) toplamda 12 tane tanrı var olmuştur. Onlara ”Titan” ismi verilir.

Khaos (Chaos, Kaos) hakkında söylenenler

  • Khaos için oluşturulmuş bir tapınak hiç var olmamıştır.
  • Khaos’a tapılmamıştır.
  • Onun hakkında çok fazla kaynak bulunmamaktadır.
  • Khaos hakkında en son yazılmış olan kaynak; Hesiod’un ”Theogonia” (M.Ö 700) adını verdiği eseridir.
  • Papa Hyginus; Khaos’u gündüz, gece, karanlık ve ışığın annesi olarak adlandırmıştır.
  • Hakkında yazılmış bir mit bulunmayan Khaos’a ”Mitsiz Tanrıça” denilmiştir.
  • Romalı şair Ovid kaos’u; ”Biçimi olmayan ve her şeyin birbiriyle karıştığı yer.” olarak adlandırmıştır. Bu modern ”Khaos” kelimesinin tanımıyla eş değerdedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir