İSVİÇRE

Beğendiysen Paylaş.

İsviçre veya resmî adıyla İsviçre Konfederasyonu; Batı, Orta ve Güney Avrupa’nın kesişme noktasında bulunan bir ülke. Federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan bir federal cumhuriyettir.

Kutsal Roma Cermen İmparatoru I. Maximilian’a karşı İsviçrelilerin 1499 yılında kazandığı zafer sonucunda, İsviçre, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’ndan ayrılıp de facto bağımsızlığını kazanmıştır.

İsviçre nasıl tarafsız kaldı?

Tarafsızlık politikasının tarihçesi. İsviçre’nin bağımsız bir devlet olarak tanınması 1648’de Vestfalya Barışı çerçevesinde Münster antlaşması ile gerçekleşmiştir. Bu tarihten beri İsviçre dış politikasında tarafsızlığın izleri görülür. Napolyon’un işgali ile kurulan Helvatia Cumhuriyeti tarafsız bir cumhuriyet değildi.

İsviçre Hangi Irk?

Etnik bakımdan İsviçre nüfusunun % 65’ini Alman, % 18’ini Fransız, % 10’unu İtalyan, % 1’ini Romanş kökenliler oluşturmaktadır. Geri kalan % 6’lık kesim farklı etnik kökenlere mensuptur.

İsviçre hangi savaşa girdi?

İsviçre ne 1. Dünya Savaşı‘nda ne de 2. Dünya Savaşı’nda taraf tutmuş, her iki savaşa da katılmamıştır.

Almanya İsviçre yi neden işgal etmedi?

İsviçre, Alp Dağları’nın üzerine kurulmuş bir ülke olduğundan işgali çok zordur. Üstelik Almanya‘nın genel coğrafyası güney bölgeleri hariç pek dağlık olmadığından askerleri de dağlık bölge eğitiminden uzaktır. Dolayısıyla Nazi askerleri de İsviçre coğrafyasına pek alışık değillerdir.

Ülkede en çok insan, ticaret ve finans başta olmak üzere hizmet sektörlerinde çalışır. İsviçre ekonomisinin diğer iki önemli sektörünü ise turizm ve endüstri oluşturur. INSEAD ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından çıkarılan Global Innovation Index’te (Küresel İnovasyon Endeksi) ise 1. sıradadır.

İsviçre, resmi adıyla İsviçre Konfederasyonu olup latincesi Confoederatio Helvetica’dır. CH kısaltması da buradan gelir.

Federal Mecliste 8 Aralık 2021’de yapılan oylamada, Cassis, 197 oyun 156’sını alarak 2022 yılı için İsviçre’nin Konfederasyon Başkanı seçilmişti. AA’nın haberine göre; siyasi kariyerine başlamadan önce tıp doktoru olarak çalışan Cassis, 2017 yılında İsviçre hükümetine seçilmişti.

İsviçre bayrağı;

İsviçre bayrağı karedir
İsviçre bayrağı | İsviçre Hakkında Genel Bilgiler

14. yy sonlarında İsviçreli askerler savaşa giderken, düşmanlarına karşı kendilerini ayırt edebilmek gereksinimi ile kırmızı fon üzerinde beyaz bir haç olan amblemler takmaya başlamışlar.

Bu sembolü seçmelerindeki sebep de malumunuz Hristiyanlık inancının da bir işareti olmasıymış. Daha sonra bu amblemi öncelikle mühür, daha sonra askeri bayrak olarak kullanmışlar ve 1889 yılında ulusal bayrak olarak kabul etmişler.

Dünyadaki tüm diğer bayraklar dikdörtgendir. İsviçre bayrağı ise karedir. Bu İsviçre bayrağını dünya bayrakları arasındaki iki kare bayraktan biri yapar. Bir diğer kare bayrak ise Vatikan’a aittir.

Kızıl haç bayrağı ve isviçre bayrağı
Hızıl Haç Amblemi | İsviçre Hakkında Genel Bilgiler

Kızıl Haç kurumunun amblemi aynı İsviçre bayrağına benziyor değil mi? Aslında bu amblem Kızıl Haç’ın kurucusu olan İsviçreli Henri Dunant onuruna, tam da İsviçre bayrağı esas alınarak tasarlanmış ve yalnızca haç ile arka planın renkleri değiştirilerek, beyaz üzerine kırmızı haç şeklinde oluşturulmuştur.

Yani Bizim Kızılay’ın bayrağının özü de aslında İsviçre Bayrağı’na dayanıyor. Yalnızca haç işareti, Müslüman ülkelerde ay şeklini almış.

İsviçre Nasıl Yönetilir?

1848 federal anayasanın uygulanmaya başlandığı zamandan beri İsviçre, anayasal girişim ve referandumu temel alan bir hükümet sistemi olan doğrudan demokrasiyle yönetiliyor. Bu da demek oluyor ki, meclisin onayladığı bir yasayı kabul etmeyen ve halka sorgulatmak isteyen bir grup vatandaş, yasa çıktıktan sonraki 100 gün içinde 50.000 imza toplayabilirse eğer, referandum talebinde bulunabilir.

Referandum sonucuna göre de yasanın kabulu ya da reddi kararı verilir. Buna ek olarak İsviçreliler anayasal girişim haklarını kullanarak anayasal bir değişiklik talebinde de bulunabilirler. Bunun içinse 100.000 imza toplamaları yeterlidir ve ardından değişiklik taleplerini ulusal oylamaya sunabilirler.

İsviçre hakkında genel bilgiler federasyon
İsviçre parlamentosu

İsviçre’de, İsviçre Parlamentosu (Federal Meclis) ve Federal Hükümet adında iki meclis bulunur. Federal Meclis’i Eyaletler Konseyi ve Ulusal Konsey oluşturur. Eyaletler Konseyi’nin her kantondan 2şer (yarım kantonlardan(!) 1er) kişi olmak üzere 46 üyesi bulunur. Ulusal Konsey’e seçimler ise oransal temsil sistemi ile yapılır ve konseyin 200 üyesi bulunur.

Devlet başkanlığı görevi ise İsviçre’nin en çok oy alan siyasi partilerinden seçilen 7 üyeden oluşan Federal Hükümet‘e aittir. Yani, bu ülkede devlet tek bir parti ya da tek bir kişi tarafından değil, farklı partilerden seçilen 7 kişi tarafından yönetilir. Devlet başkanlığı görevini yürütmek üzere konseyi oluşturan yedi kişiden biri, bir yıl süresince görev yapmak üzere İsviçre Konfederasyon Başkanı olarak seçilir.

İsviçre 23’ü tam ve 3’ü yarım olmak üzere 26 kantondan oluşmaktadır. Basel, Appenzell ve Unterwalden kantonları iki yarım kantondan oluşur ve bu yarım kantonlar Eyalet Konseyi’ne tam kantonlar gibi 2şer üye gönderemez. Onların yalnızca 1er üye gönderme hakkı vardır.

İsviçre bankalarının özelliği nedir?

II. Dünya Savaşı sırasında temelleri atılan bu sistem sonraki yıllarda Avrupa Ekonomik Alanı’nın da oluşturulması ile kemikleşmiştir. Birçok ünlü tanınmış zengin uluslar arası sima kazandıkları paraları İsviçre bankalarına aktarmış ve böylece kendi ülkelerini vergi kaybına uğratmıştır. İsviçre’de ”gizli müşteri” kavramı son derece gelişmiş olduğundan birçok Amerikalı siyasetçi de Amerika Birleşik Devletleri’nden İsviçre’ye para kaçırmıştır. İsviçre bankacılık sisteminde, dileyen müşteri kendi gerçek kimliği ile dileyen ise başka bir isimle hesap açabilmektedir. Burada inisiyatif tamamıyla müşteriye aittir. Ancak II. Dünya Savaşı sonrasında Yahudi dernekleri, İsviçre bankaları aleyhine dava açmış ve Yahudilere ait ganimetlerin tazminatını istemiştir. Uzun uzadıya süren dava sürecini kaybeden İsviçre bankaları 500 milyon dolara yakın tazminat ödemiştir. Bu süreç her ne kadar İsviçre bankalarının şöhretini sarsacak bir durum olsa da İsviçre bankaları dünya genelinde halen en çok tercih edilen bankalar olarak kabul edilmektedir. Ancak İsviçre, son zamanlarda başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere karşı sır saklama yükümlülüğünü ihlal etme durumuyla karşı karşıyadır.

Zenginlerin Gizli Kasası İsviçre Bankalarının Gerçek Yüzü

merkezi isviçre’de olan kuruluşlar

International Labour Organization (ILO) / Uluslararası Çalışma Örgütü
Ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla kurulan kuruluştur. Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunmaktadır.

ILO Websitesi: http://www.ilo.org

International Organization for Migration (IOM) / Uluslararası Göç Örgütü
Uluslararası Göç Örgütü, acil durumlarda yardım, mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, para gönderme ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir örgüttür. Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan, hükümetler arası bir kuruluş olan IOM, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerden toplam 132 üye devletten oluşmaktadır. 1951 yılında Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) adıyla II. Dünya Savaşı’ndan etkilenerek göç eden insanlara yardım etmek amacıyla kurulan örgüt daha sonra isim değiştirerek bugünkü halini aldı.

IOM Websitesi: http://www.iom.int/

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) / Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu1919’da Cenevre, İsviçre’de kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi içinde bulunan 188 Kızılhaç ve Kızılay Derneği’nin koordinasyonunu sağlamakla görevli birliktir. Hükümetler dışı bağımsız bir kuruluş olan federasyon, 1963 yılında ICRC ile birlikte Nobel Barış Ödülü almıştır. 100 milyon gönüllü üye tarafından desteklenir. Çalışmaları yedi temel ilke tarafından yönlendirilir. Daha çok barış zamanında faaliyet gösterir.

IFRC Websitesi: http://www.ifrc.org

1863 yılında İsviçre’de kurulan Kızıl Haç’ın merkezi hâlâ buradadır.

İsviçre’nin Cenevre kenti Kızılhaç ve Kızılay Hareketi ile Cenevre Sözleşmelerinin doğduğu yerdir.
Ayrıca 2006 yılından bu yana Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Birleşmiş Milletlere katılan en son ülkelerden biri olmasına rağmen, New York’tan sonra Birleşmiş Milletlerin ikinci büyük merkezi olan Milletler Sarayı Cenevre’de bulunmaktadır.
İsviçre Milletler Cemiyetinin kurucu üyesi ve ev sahibidir.

Birleşmiş Milletler genel merkezi burada bulunmamasına rağmen, İsviçre Konfederasyonu; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) gibi birçok BM ajansını barındırmakta ve Dünya Ticaret Örgütü de dahil olmak üzere 200 kadar uluslararası örgüte ev sahipliği yapmaktadır.

Birçok uluslararası spor organizasyonu ve federasyonu da bu ülkede bulunur.
Uluslararası Basketbol Federasyonu Cenevre’de, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) Nyon’da, FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu Zürih’de, Uluslararası Bisiklet Birliği Aigle’de ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Lozan’da bulunur

Kaynaklar:

Melis Fontana

Wikipedia

Bilgiustam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir