Kral Tanrı Zeus

Zeus Antik Yunan’da şimşeklerin ve gökyüzünün Tanrısı olarak tasvir edilir. Antik Yunancada Zeus ismi ile geçen gök Tanrısı , modern Yunanca da “Dias” olarak geçmektedir. Zeus gök gürültüsü ve şimşeklerin Tanrısı olarak bilindiği için , genellikle elinde bir şimşek ile resmedilir . Titan Kronos’ un en küçük oğludur. Bereket ve yağmur Zeus’ dan beklenilir. Tanrıça Hera’nın kocası olan Zeus, aynı zamanda Tanrıların da kralıdır. Kral olduğu için Zeus ‘un simgeleri arasında taht, meşe ve kartal bulunur. Zeus’ un mitolojik olarak en çok bilinen karakteristik özelliği ise, çapkın olmasıdır. Ve bu uğurda krallığı olan Tanrılığı bile çok kullanmıştır. İstediği her şeyin kılığına girebilen Zeus , o kadar güçlü ve görkemlidir ki, Hekate kılığına bile girip istediği insanlara, titanlara ve Tanrıçalara sahip olmuştur. Zeus’un çapkın olması eşi Hera’nın canını sıkar. Ve sürekli bu çapkın Tanrı ‘yı takip ettirir.

Zeus Efsanesi

Zeus’ un sorumsuz hareketleri, en sonunda Hera’nın canını fazlasıyla sıkar. Daha fazla buna katlanmak istemeyen ve eline yönetim gücü almak isteyen Hera bir karar verir. Poseidon , Apollon ve Athena ile işbirliği yapar. Bu dört Tanrı’nın tek istediği Zeus’u bitirmektir. Bu dört takım arkadaşı , Zeus’un elini altın bir ağ ile bağlar. Fakat işler umdukları gibi gitmez. Thetis, daha önceden tüm bunları gördüğü için , yüz elli Briaerus ‘dan yardım ister. Briaerusun ağı çözmesi ile Zeus tekrar özgürlüğüne kavuşur. Ama ona kötülük yapan Tanrılara öyle bir ceza verir ki .. İlk olarak eşi Hera’yı yüksek bir yere asar ve sadakat yemini etmediği sürece onu oradan almayacağını söyler. Poseidon ve Apollon için ise daha kötü bir cezası vardır. Bu iki Tanrıyı, Truva Kralına hizmet etmeye yollar. Poseidon inşaat işleri ile uğraşırken, Apollon çobanlık yapar. Athena’ya ise 100 yıl şarap içmeme cezası veren Zeus, kısa bir süre sonra dayanamaz ve tüm cezalarını bitirir.

Zeus çocukluğunda ise çok defa annesi ile birlikte, mağaralarda saklanmak zorunda kalmıştır. Ancak büyüdüğünde ise , savaşmak için meydana çıkmış ve tüm düzeni bozmuştur. Çoğu mağdur kişilerin hayatını o dönemlerde kurtaran Zeus’a şimşek hediye edilmiştir. Kaybettiği ve sevdiği kişileri takım yıldızı haline getirip, gökyüzünde yollamıştır. Kim bilir belki de o mağara dönemlerinde yaşadığı talihsiz olaylar, daha sonra Zeus ‘da böyle bir etki bırakmıştır.

Visited 6 times, 1 visit(s) today

1 comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir