Modern Tıbbın Babası Hipokrat mı İmhotep mi İmhotep Kimdir

Antik Mısır‘da yaşamış olan Doktor, mimar, Vezir olan İmhotep (M.Ö.2667-2648), Mısır dilinde “barış içinde sulh içinde gelen” manasına gelmektedir.
Eski Mısır’da firavun . Zoser döneminde yaşayan İmhotep, Keskin zekası Üstün bilgileriyle Mısır’a ve dünyaya pek çok faydası olan bir bilim adamıdır. İleri derecede Tıp bilgisini, kendinden sonra gelen kuşaklara aktarmaya da çalışan İmhotep çağının ötesinde bir kişi olmuştur.
Doktorluğun yanısıra İyi de bir Mimar ve mühendis olan İmhotep, milattan önce 2630 de ilk basamaklı piramit olarak bilinen Zoser piramidini kendisi yapmıştır.
İmhotep döneminde yaptığı çalışmalar ve Memfis kentinin dışında kurduğu tedavi merkezi ile İnsanların kendisine Akın etmesine ve hayranlık duymasına sebep olmuştur. Burada hastaları Modern Tıp yöntemleriyle tedavi eden İmhotep, Ayrıca kendi bilgilerini gelecek kuşaklara aktarmak için bir Tıp okulda kurmuştur. Bu tıp Okulu tarihte ilk kurulan Tıp eğitiminin yapıldığı yerdir. İmhotep in ölümünün ardından sağlık Tanrısı Phat’ın oğlu olarak tapılmıştır. Kendisine pekçok bronz heykelcik yapılmış ve bu heykelcikler kazılarda ortaya çıkmaktadır. Ancak 1926 yılında İmhotep’in bir tanrı değil gerçek bir kişi olduğu anlaşılmış, bu durum İmhotep’in Tıp tedavisi ve eğitimi verdiği yapının ortaya çıkmasıyla sağlanmıştır. MÖ İmhotep’in tedavi uyguladığı oda ortaya çıkarılınca Hipokrat’tan yüzyıllar önce Modern Tıp teknikleri ile hastalıkları tedavi ettiği ortaya çıkmıştır. Bu da tıbbın gerçek babasının Hipokrat değil İmhotep olduğunu göstermektedir.

Sakkara’da bulunan firavun Zoser‘e ait piramitte ortaya çıkanlar İmhotep’in kimliğini bize açıklamaktadır. Onunla ilgili olan bulgular bu piramitin bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. Firavunun mezarında İmhotep’in rütbelerinin yer alması ve kendisi hakkında bilgi verilmesi ile İmhotep’in gerçek bir kişi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da İmhotep in o dönem ne önemli biri olduğu ve insanlara ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir. Firavun’un Mezarında Sıradan bir insan hakkında bilgi verilmesi bunu ortaya koymaktadır.

Imhotep Efsanesi

Yapılan yoğun araştırmalar sonucunda İmhotep’in mezarına hiçbir zaman rastlanılmamıştır. Bu da çeşitleri  rivayetleri sebep olmuştur. Bazısı onun diri diri mumyalandığını, bazı kaynaklar ise yasak bir ilişki sonucunda öldürüldüğünü iddia etmektedir. Ayrıca İmhotep’in ölmeden önce geri dönüp dünyaya büyük bir felaket ve kaos yaşatacağını söylediği, yine rivayetler arasındadır.
İmhotep, Doktor, mühendis ve devlet adamı olmasının yanı sıra iyi bir katiptir. İmhotep in ünvanları arasında heykeltraşlıktan tutun, marangozluk ve başrahipliğe kadar pek çok sıfat bulunur. Adeta On parmağında on marifet olarak tabir edilebilecek olan İmhotep, özellikle yaptığı çalışmalarla tıp alanında yenilikler getiren çağının ötesinde bir bilim adamı olmuştur.
Imhotep, kabiliyeti ve Üstün dehası sebebiyle kendisinden sonra gelen Mısır nesilleri tarafından tanısallaştırılmıştır. Mısırlar ona sağlık Tanrısı Phat’ın oğlu olarak tapmışlar, Yunanlılar ise yine sağlık Tanrısı Asklepios’un yerine koyup Tanrı olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca hıristiyanlığın ilk dönemlerinde İmhotep, Hz. İsa’nın bir görünümü olarak kabul edilmiş Hristiyanlar tarafından, sonradan bu inanış yok olmuştur.
Ayrıca İmhotep, popüler kültürde de yer alan bir karakter olmuştur. Universal Picture’in çektiği Mumya filmi serisinde İmhotep, kötü karakterli mumya olarak dünyaya Kaos getirmek isteyen karaktere isim vermiştir.

KAYNAK

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir