Tapınak Şövalyeleri Müslümanlarla Dost mu Tapınak Şövalyeleri Kimdir

Tapınak şövalyelerinin Haçlı Seferleri sırasında binlerce masum Müslümanı öldürdüğünü belirtmeden geçmeyelim bizim belirttiğimiz bizim bu yazıda değindiğimiz dostluk ideolojik ve amaçsal bir düşünce birlikteliği anlamına gelmektedir.


Tapınak şövalyeleri, Haçlı Seferleri sırasında ortaya çıkan ve giderek büyümesi, zenginleşmesi nedeniyle Fransa kralı ve Papa’nın ortak ihanetine uğrayarak katledilen ve yeraltına çekilen gizli bir örgüttür. Bugün hala varlığını sürdüren tapınak şövalyeleri pek çok komplo teorisine malzeme olmaktadır.


Kudüs Hazreti İsa’nın doğum yeridir. 11. yüzyılda Kudüs, Müslümanların elindeydi. Bu sebepten Avrupa’da Papa için  Kudüs, Her ne pahasına olursa olsun ele geçirilmeliydi. Bu sebeple 1095 yılında Papa 2. Petrus, Müslüman halklara karşı savaş ilan etti.


Tabii din adına olduğu iddia edilse de Haçlı Seferlerinin altında yatan amaç farklıydı. O dönemde batı dünyası açlık, sefalet, savaşlar ve hastalıklar ile uğraşıyordu. Doğudaki halklar ise zengin refah, bolluk ve barış içerisindeydi.
Bu zenginliğe iştahı kabaran batılı barbarlar, doğudaki Müslümanlara karşı  bir işgal hareketine giriştiler. Buna da Haçlı Seferleri adını verdiler.


Tapınak Şövalyelerine gelirsek, 13. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında oluşan özel Seçkin bir birliktir. Papa 2. Petrus’un çağrısıyla Avrupalı devletlerin Kutsal Topraklar olan Kudüs’ü Müslümanların elinden Kurtarmak üzere giriştikleri Haçlı Seferleri sırasında ortaya çıkmışlardır. Tapınak şövalyeleri Kudüs’te ve bu yol üzerindeki kurulan Hristiyan devletçikler ve Kudüs’e giden Hristiyan hacıların yolboyu güvenliğini korumakla görevli idiler.
Tapınak şövalyeleri özenle seçilen yüksek kabiliyetli askerlerden oluşmaktaydı. Tapınak şövalyeleri Kudüs işgali ve sonrasında çok önemli noktalara gelmişlerdir. Hristiyanların yeni hüküm sürmeye başladığı bu yerlerde etkin bir rol oynamışlardır.

Papa ve Tapınak Şövalyelerinin Arası Bozuluyor

Tapınak Şövalyeleri dünyadaki ilk banka sistemini kurmuş
, bu sisteme göre Fransa’dan yola çıkacak bir hacı Hıristiyan Kudüs’e gitmeden parasını Fransa’daki tapınak şövalyesine veriyor, karşılığında bir belge alıyordu. Bu belgeyle Kudüs’e gittiğinde parasının karşılığı olan kağıtta yazan miktarı Kudüs’teki tapınak şövalyesi kendisine ödüyordu. Bu sistem ve kutsal topraklardaki savaşlardan elde edilen ganimetlerle birlikte Tapınak şövalyelerinin elde ettiği Servet, inanılmaz boyutlara ulaştı. Zenginlikle birlikte tapınak şövalyeleri paranın gücünü kullanmaya başladılar.
Paranın nüfus etmesiyle ülkelerde de Etkin olmaya, derebeylerini yönlendirmeye ve hatta İngiltere’de kralın yetkilerini kısıtlayan Magna Carta sözleşmesini imzalatmaya kadar giden bir güce sahip oldular.


Tapınak şövalyelerinin elde ettiği servet Tabiki kralların ve Papa’nın iştahını kabartmaya başlamıştı. Fransa kralının da bile neredeyse o Servet yoktu. Fransa kralı Güzel Filip (Philippe de Bel) da tapınak şövalyelerinin parasına göz dikerek, onları ortadan kaldırmayı hedefledi. Çoğu tapınak şövalyesini şatoda, toplantı bahanesiyle bir araya getirip daha sonra kılıçtan geçirdi. Bu katliama sebep olarak, tapınak şövalyelerinin Kabala öğretisine inandıkları ve Yahudileştikleri gerekçesiyle din dışı işlerle uğraşmalarıydı. Ardından hayatta kalanlara da yoğun işkencelerde bulundular. İşkence altındaki Tapınak Şövalyeleri bu zor şartlarda kendilerine yüklenen suçların hepsini kabul ettiler ve bir anda Tapınak şövalyeleri Günah Keçisi oldu.Yani Kral gasp ettiği paranın Üstüne bir de tapınak şövalyelerinin suçlu çıkarmıştı.

Hazreti Süleyman’ın Tapınağı ve Tapınak Şövalyeleri


Tapınak şövalyeleri Kudüs’te üst olarak kendilerine Hazreti Süleyman‘ın tapınağını seçmişlerdi. Burada tapınak şövalyelerinin Hazreti Süleyman’ın hazinesini bulduğu ve hatta eski Ahit’i bile ele geçirdiği söylenmektedir. Yaygın Komplo teorisine göre tapınak şövalyeleri eski Ahid Sandığını buradan kaçırıp günümüze kadar saklamaktadırlar.
Peki Bunda ne var derseniz tapınak şövalyelerinin üzerine atılan iftiralardan biride bunların Hazreti Süleyman’ın tapınağında ve çevresinde elde ettiği bilgiler ile Kabala öğretisini inandıkları ve Hristiyanlığı değiştirmeye çalıştıkları yönündedir. Bu suçlarla suçlanan tapınak şövalyelerinin önce paraları, daha sonra canları ve en sonunda itibarları yok olmuştur.


Tapınak Şövalyeleri kendilerine Yapılan bu ihanetin ardından yer altında çekilmiştir ve günümüze kadar faaliyetlerini Gizli Gizli sürdürmüşlerdir.

Tapınak Şövalyelerinin Amacı

Tapınak şövalyelerinin Hazreti İsa’nın Magdalalı Meryem den devam eden soyunu gizlediği ve bugün Fransa’da bu soyu koruduğu yine iddialara arasındadır. Bu konu hakkında pek çok araştırma dahi yapılmıştır.
Peki Müslümanlar ile bunun ne ilgisi var diye soru soracak olursanız. İslam alemi, hıristiyanlığın hak din olmadığını söylemektedirler. Zaten İncilin değiştirildiği Bugün herkes tarafından bilinmekte ve Hristiyanlar tarafından kabul edilmektedir. Hristiyanların kendilerine ilah olarak Hazreti İsa’yı görmeleri ve daha birçok pagan inancının hıristiyanlığın içine yerleştirilmesi sebebiyle Hristiyanlığın gerçek bir din olmadığı, pek çok alim tarafından dile getirilmektedir. Bu konu hakkında dini konuların hassas olması sebebiyle çok geniş detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınıyoruz. Çünkü dini bilgiler Gerçekten iyi bilinmesi gereken hassas konulardır.


Tapınak şövalyeleri de İsa’nın soyunun devam ettiğini ve bunun devamını sağlayan bir amaç taşıyan bir örgüttür. Ayrıca Tapınak Şövalyeleri en büyük darbeyi Vatikandan yemiştir. Bu sebepten onlar da aynı Müslümanlar gibi katolikliğin ve papanın yalan söylediği konusunda bir inanç taşımaktadırlar. Tapınak şövalyelerinin yaklaşık son 10 yıldır katolikliğin inançlarını temelden sarsacak çalışmalar üzerinde yoğunlaştığı ve yakın zamanda tamamen katolikliği etkileyecek bilgileri dünyaya duyuracakları şeklinde varsayımlarda bulunulmaktadır.
Aslında Hristiyanlıkla ilgili açıklanacak Sırların ipuçları yaklaşık 10 yıldır Dan Brown kitapları aracılığıyla dünyaya servis edilmektedir. Tapınak şövalyelerinin Dan Brown gibi projeleri kullanarak katolikliği zor duruma sokacak gerçek bilgileri dünya kamuoyuna taşıdığı  iddia edilmektedir.


Yani Müslümanlar da katolik mezhebi ve Papalığın yanlış bir inanç içerisinde olduğunu, tek doğru dinin İslam olduğunu dünyaya sürekli haykırmaktadır. Tapınak şövalyeleri de aynı şekilde katolikliğin sürekli yalan söylediğini ve gerçekleri açıklamadığını, gizli Propaganda yöntemleri ile şifrelerini vermektedirler. Yani bir nevi Ortak noktada buluşan Tapınak şövalyeleri ve Müslümanların şuan aynı amaç uğruna çalıştıkları düşünebilir. Tam dost olmasalar da tapınak şövalyeleri ve Müslümanların düşman olmadığı bugün görülebilir.

Tapınak Şövalyeleri Neyi biliyor


Tapınak Şövalyeleri
 hakkında en büyük sırlar Hazreti İsa’nın devam eden soyunu bugün Fransa’da korudukları ve Hazreti Süleyman’ın tapınağından aldıkları büyük Sırlar içeren Eski Ahit’i sakladıkları öne sürülmektedir.

KAYNAK

Visited 12 times, 1 visit(s) today

1 comments

  1. […] Baphomet, tapınak şövalyelerinin kullandıkları şeytânî bir semboldür. Baphomet, aynı zamanda eski pagan bereket tanrısıdır. Baphomet’in sağ eliyle negatif ve kötü enerjiyi alarak, sol eliyle yeryüzüne ulaştırdığı tasvir edilmektedir. Lan Wilson, “The Shroud of Turin” adlı eserinde de şöyle der: “Korkunç yüzü ve dağınık sakalları olan bir cin şeklinde tarif edildiğine bakılırsa, bu putun Asmodeus’u (tapınağın yapımında Süleyman’a yardım eden koruyucu cin) temsil ettiği söylenebilir. Rennes Le Chateau’da bulunan köy kilisesinin kapısında da Asmodeus’un bir heykeli mevcuttur.” […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir