Tarihselcilik, Tarih ve Kuran’ın bildirdikleri

Beğendiysen Paylaş.

Bazı tarihselci Müslümanlar, eğer Kuran ayetleri tarih kitaplarıyla uygun düşmezse tarihi tercih edeceklerini söylüyor. Bu fikir oryantalist batılı teologların İncil hakkında verdikleri bir karardır. Çünkü elimizdeki İncil olduğu iddia edilen kitap insanlar tarafından yazıldığı için insan hataları karışmış olabileceği söyleniyor ve bu durumda bilimle veya tarihle ters düşebileceği kabul ediliyor.

Fakat bu fikir aynen alınıp Kuran’a tatbik edilemez, çünkü Kuran insan sözü değil, Allah’ın sözleridir. Kuran ayetleri Hz. Muhammed ve raşid halifeler zamanında insan üstü gayretlerle korunup kitaplaştırılmıştır.

Böyle bir iddiayı devşirip Kuran’a uygulamak isteyen bu tür tarihselci insanlara şunu sormak istiyorum:

Ø Elimizdeki tarihin yüzde kaçı doğrudur?

Ø Eski çağ tarihinin yüzde kaçı kayıt altına alınabilmiştir.

Ø Tarih kayıtlarının yüzde kaçı günümüze ulaşabilmiştir?

Ø Dünya’da bütün tarih kayıtlarını bulup çıkarabildiğimizden emin misiniz?

Ø Tarih kayıtları mutlak doğruysa birbirleriyle çelişen tarih kayıtları arasındaki çelişki nereden kaynaklanıyor?

Ø Bazı efsaneler binlerce yıl dillerde dolandıktan sonra fantastik hayaller karıştırılıp orjinalitesi bozularak tabletler gibi kayıtlara yazılmış olduğu görülüyor. Bunlara insan hayalinin girmemiş olmaması mümkün mü?

Ø Medeniyetler binlerce yılda sürekli el değiştirmiş, yeni yönetimlerin eski beğenmedikleri tarihi silip kendilerine göre yeni tarihler yazmamasını bekleyebilir miyiz? Örneğin Hz. Musa’yı Mısır’ı mahveden bir lider olarak papirüslere yazarlar mıydı sizce? Yazılsa bile sonradan gelen her Firavun’un bu kayıtlardan hoşlanmış olması ve bu kayıtları imha etmemesinin garantisi var mıdır?

Ø Tarih bilgimiz sabit midir? Yeni bulgularla sürekli güncellenmiyor mu?

Ø Örneğin dinlerin Sümerlerde başladığını uyduranlar Göbeklitepe kazılarından sonra hezimete uğramadılar mı?

Ø Bilimin yakın zamanlarda Dünya’nın son 20 bin yıl içinde üç büyük küresel süper tufan geçirdiğini açıklamasından sonra Nuh tufanını inanılmaz bulanların iddiaları çöpe gitmedi mi? (Sitemdeki 29. yazı)

Ø O halde her sözü bilim tarafından tasdik edilen Kuran’ı bırakıp ta bin bir türlü yalanlarla yazılmış tarih kaynaklarına güvendiğinizi hangi akılla söylüyorsunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir