Toprak Ana ”Gaia”

Toprak Ana Gaia (Gaea)

Yunan mitolojisinde; Khaos’tan doğmuş olup yeryüzünün yaratıcısı kabul edilen Gaia, tüm tanrı ve tanrıçaların annesi, aynı zamanda Titanların da yaratıcısı olarak bahsedilen güçlü bir tanrıçadır. Gaia; mitolojiye göre Dünyayı ve Dünya üzerindeki her şeyi yaratmıştır.

Dünyayı kendi yarattığı tanrılardan Ouranos(Gök Baba) ile birlikte yaratmışlardır. Yine mitolojide; Ouranos, Gaia’nın hem eşi hem oğludur. Bu iki güçlü tanrı ve tanrıça aynı zamanda, Zeus’un ataları olan Titanları yaratmışlardır. Titanlar yenilgiye uğradıktan sonra, Olympos Dağı en kudretli tanrı Zeus’a geçmiştir.

Gaia ve Ouranos

Gaia; Ouranos’tan olma 12 tanrı doğurmuştur. Bunların altısı kız, altısı erkek olan tanrıların yanında, Kyklop denen tek gözlü devleri ve Hekatonkheir‘leri yaratmıştır. Sonrasında egemenlik savaşı olarak adlandırılan; Ouranosun, iğrendiği ve iktidarını elinden almalarından korktuğu Kyklopları ve Hekatonkheirleri, Tartarosa mahkum eder. Bu olayın üzerine Gaia; Titan olan evlatlarına, babalarını cezalandırmaları için türlü kışkırtmalar yapmıştır ve kullanmaları için çelik bir tırpan yaratmıştır.

Annesinin sözünü dinleyen Kranos; babasını cezalandırmayı kabul eder. Bunun üzerine Gaia; yarattığı tırpanı Kranos’a verip babasını pusuya düşürmesini söyler. Kranos planını uygulamak için babasının uyuduğu vakit için pusuya yatar. Ouranos uykuya dalacağı esnada, Kranos saklandığı yerden çıkar ve annesinin isteği üzerine babasının hayalarını keser. Ouranos’tan saçılan kanlardan meydana Erinysler, Melia’lar ve devler oluşmuştur. Hayalardan akan kanın denize karışması sonucu da ”Afrodit (Güzellik Tanrıçası) doğmuştur.

Daha sonrasında Gaia; oğlu ”Pantos (Deniz)”la birlikte olarak, Euribia, Nereus, Forkis, Thaumas ve Keto’yu doğurur.

Ouranos’tan Sonra

Ouranos’un yerine başa geçen Kranos; aynı babası gibi acımasız ve zorbaydı. Doğar doğmaz çocuklarını yiyen Kranos’un eşi ”Rhea (Gaia ve Ouranos’un kızı)”; Zeus’a hamile kalınca, anne ve babasından çocuğunu korumaları için yardım talep eder. Bunun üzerine Gaia; Kranos’u kandırmak için Zeus’u kullanacaklarını söyler ve plan yaparlar.

Plana göre gizlice, Girit’te bir mağarada Zeus’u doğurttuktan sonra, Kranos’a taş yedirerek kandırmışlardır. Sonrasında Gaia, Zeus’a iktidara geçmenin ve egemenliği devralmanın yöntemlerini anlatmıştır. Gaia’yı dinleyen Zeus; Titan Savaşları’nı başlatarak iktidarı eline alır.

Gaia en son olarak Tartaros’la birleşmiş ve Typhon’u doğurmuştur.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir