TÜRKİYEDE BULUNAN BARNABAS İNCİLİ VATİKANI YERLE YEKSAN EDİYOR

Barnabas incilini yazan Hz. İsa’nın talebesi ve Yanındaki katibi olan Barnabas’tır. Kitapta ayrıca Hz.İsa’nın çarmığa gerilme öncesinde canlı olarak göğe yükselip cennete gittiğini, Hz.İsa’nın yerine ise Yahuda İskaryot’un çarmığa gerildiğini yazıyor. Hz.MUHAMMED’İ (S.A.V) HABER VERİYOR İçinde Hz.Muhammed’i (S.A.V) haber veren ayetler olduğu, Barnabas İncili’nin bugün basılı 2 nüshasının olduğu biliniyor.

Hz. İsa’nın ağzından kendisinden sonra gelecek peygamberi ‘Ahmed’i müjdelemektedir. Yani Hz. Muhammed’i (S.A.V) HIRISTİYANLIĞIN KURUCUSU ( PAVLOS ) Pavlos, HZ. İSA’nın A.s Vefatından Hemen Sonra Tanrı-oğul, teslis, vaftiz gibi tevhidin karşısında yer alan öğretiler geliştirdi.

Ve sözde Hristiyanlık esasta Paganizm ve Mitraizm karışımı yeni bir din tesis etti. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin aslı tek tevhid dini İslam’dır. Çünkü itikatta ayrılık yoktur. Sadece amele ait hükümlerde farklar vardır.

Bunun için, her peygamberin getirdiği din, kendi ismiyle anıldı.

Musa aleyhisselamın dinine Musevilik, İsa aleyhisselamın dinine de İsevilik dendi.

Kitapları tahrif edilince, Yahudilik ve Hıristiyanlık adını aldılar.

Bugünkü Musevilik Yahudilik, İsevilik de Hıristiyanlık değildir. Hıristiyanlık çıkmadan ve putlara tapınmak başlamadan önce, İseviler mümindi. Yahudiler, İseviliği içerden yıkıp, İncil’i yok ettiler. Uydurma İnciller meydana çıkardılar.

Allahü teâlânın gönderdiği (İsevi) dinini bugünkü (Hıristiyanlık) haline çevirdiler. 1973’te bulunan (Barnabas) adındaki hakiki İncil kitabı da, Hıristiyanlığın uydurma bir din olduğunu ortaya koymaktadır.

Bir Yahudi Dönme’si Tapınakçı Pavlos, İsevi görünerek, İsevilik dinini bozdu. Tevhidi teslise, İseviliği Hıristiyanlığa çevirdi. İncili tahrif etti. haşa İsa, ALLAH’IN oğludur dedi. Bozuk fikirleri İseviler arasında yayılmaya başladı.

Fırkalara ayrıldılar. Türlü efsaneler uydurdular. Hazret-i İsa’nın uydurma resim ve heykellerini yaptılar. Haç işaretlerini kabul edip sembolleştirdiler. Heykellere ve haça tapmaya başladılar, yeniden putperestliğe döndüler.

PAVLOS İÇİN NE DEDİLER.. Hıristiyanlık diye bilinen din Putperestlerle ortak inanç öğelerinden baska birsey içermemektedir (Yunanli fliozof Celsus)

“Eğer Hiristiyanlik dinine bir Deccal gerekirse Pavlos`tan başkasını aramalarına gerek yoktur! (Ingiliz filozof Jeremy Bentham (1748-1832)

.Pavlos, Hıristiyanlığın kurucusu, Yeni Ahit`in yazari, kendi mektup ve yazılarında isa Mesih`ten hiç alıntı yapmaz!.” (Professor Smith in his “The World Religions”, p 330) “Pavlos, Hz.isa tarafindan da takip ve vaz edilen Kutsal Yasa`yi ortadan kaldırdı ve Tümden dine yeni bir sekil vererek onu bozdu. (Dr. Roshan Enam, Follow Jesus or Follow Paul, p. 69)

BARNABAS incili vatikan tarafından yasaklanmış bir incildir.

Bu incili 2010-2011 yıllarında MİT; MOSSAD ve MI6 dan önce ele geçirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim etmiştir..

Hakkari’de bir mağarada tesadüf eseri bulunduğuna ve aramice bilen ender kalmış bir öğretim üyesine tercüme ettirildikten sonra papa ile bir görüşme gerçekleşmişti, âkibeti hakkında genelkurmay arşivlerine kaldırıldığı da haberler arasındaydı.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir