ÜLKELERİN KATLİAMLARLA GEÇEN KİRLİ TARİHİ

Dünyada medeni geçinen bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler verilerinde yer alan ama gündeme getirilmeyen soykırımlarından bazıları aşağıda verilmiştir.

İspanyolların Yerlilere Uyguladığı Soykırımlar

1492 yılında Kristof Kolomb’un ayak bastığında nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı 22 yıl içerisinde 28 bine indi. Güney ve Orta Amerika’da İspanyollar tarafından gerçekleştirilen bu katliamların sayısı en az 7 milyondur.

Norveçlilerin Taterlere Uyguladığı Soykırımlar

Norveçliler 1920-30’larda çıkardıkları yasalarla Nordik ırk‘ın arılığını korumak için etnik grup 25.000 ila 125.000 kişi arasında Tater (Göçerler) kızlarını zorla kısırlaştırdılar. Norveç toplumu ne kadar Tater’i kısırlaştırsa, o kadar kendi ırkını koruduğuna inanıyordu. Kısırlaştırma yoluyla ehlileştirilemeyen Taterler üzerinde insülin ve elektroşok yöntemleri uygulanıldı.

İngilizlerin Yaptığı Soykırımlar

İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri arasında sömürge amacıyla gittikleri Avustralya’da yerleşik yerli halk Aborjinleri sistematik olarak yok ettiler.
İngilizler aralarına salgın hastalık yaydığı bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok etmeye çalıştığı 750 bin siyah derili aborjinden geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi. 1804-1890 yılları arasında Aborjin ve Tasmanya Adası Katliamlarında 255.000-670.000 arasında insanın öldüğü sanılmaktadır.

İngiltere sömürmek amacıyla girdiği Hindistan’da 1876 yılına kadar 25 milyon insanı katletti.  1919 yılında Amritsar’ da yapılan katliamda 1500 kişi öldürüldü. 1952-1960 yılları arasında çıkan Mau Mau İsyanında 20.000-30.000 arasında insan katledildi.1943 yılında İngilterenin neden olduğu Bengal kıtlığında 1.500.000-4.500.000 arasında insan öldü. 1919 yılında Kenya’da 300 bin yerliyi katletti.

Daha geniş bilgi için ” İlhami Pektaş, İngiliz soykırımları”, ilhamipektas.com”.

Fransa’nın Yaptığı Soykırımlar

1794 yılında Fransızların gerçekleştirdiği Vendee Katliamı ile ölü sayısının 600.000-800.000 arası olduğu tahmin edilmektedir.  Charles De Gaulle döneminde (1954-1962) döneminde 1 milyon Cezayirliyi katlettiler. 1945-1958 yılları arasında Setif ve Guelma Soykırımları ile 15.000-45.000 insanın ölümünden sorumludur.. Sömürge yönetimi için bulunduğu Vietnam’da yaptığı katliam sonucu 1930-1954 yılları arasında 25.000 Vietnamlı ölmüştür. 1994 yılında Ruanda Tutsi Soykırımında 800.000 insanın ölümüne neden olmuştur.

Belçikalıların Kongolulara Yaptığı Soykırımlar

Belçika sömürmek için girdiği Kongo’da 1908 yılına kadar 10 milyon Kongoluyu katletti.

Danimarkalıların Yaptığı Soykırımlar

AB ülkelerinden Danimarka, 1945 yılında 250 bin Alman mülteciyi ölüme terk etti. Sovyet Ordusu’nun Alman topraklarına doğru ilerlemesinden kaçan 250 bin Alman mülteci Danimarka’ya sığındı. Çoğunluğu 15 yaşından küçük çocukların  oluşturduğu Almanlar  toplama kamplarına alındılar. Binlerce çocuk ve yetişkin tifüs, bağırsak iltihabı ve ishal sonucu yaşamını kaybetti.

Portekizlilerin Angola’da Yaptıkları Soykırımlar

Portekizliler sömürmek amacıyla girdikleri Angola’da 500 bin yerliyi katlettiler.

Almanların Yaptığı Soykırımlar

Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için Güney Batı Afrika (Namibya)’ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar. Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero ve Nama halklarını yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine taarruz eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk dinlemeden herkesi katlettiler. Katliamdan kurtulanlar işkenceyle öldürüldü. Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi.

Almanlar 1933-45 yılları arasında Büyük Alman İmparatorluğu’nu kurmak ve mükemmel Alman ırkini yaratmak hedefiyle diğer milletlerden veya etnik gruplardan 12 milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar.
Alman yönetimi öncelikle kendilerinden olmadığına inandığı bütün ırkları tespit edip harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya uyarınca Çingenelerin yüzde 94’ü kısırlaştırdı. İkinci hedef grup olarak Yahudiler seçildi. Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer ülkelerde yaşayan milyonlarca Yahudi sistematik bir biçimde vurularak, asılarak, yakılarak ve zehirlenerek öldürüldü.

Almanya, I. Dünya Savaşı öncesi Tanzanya’da Maji Maji İsyanı olarak bilinen olaylarda 300 bin kişinin ölümüne neden olmuştur.

Birleşmiş Milletler belgelerine göre, 20. yüzyılda gerçekleştirilen ilk soykırım, o dönemki ismiyle Alman Güneybatı Afrika’sında gerçekleştirildi. 1904-1908 yılları arasında, bugünkü Namibya topraklarında bulunan Alman General Lothar Von Trotha’nın emriyle gerçekleştirilen katliamlar ve toplama kamplarında sürdürülen kitlesel imha eylemleri, Herero nüfusunun yüzde 80’i ile Namaka nüfusunun yüzde 50’sinin yaklaşık 100.000 bin insanın yok olmasına sebep oldu.

Rumların Kıbrıs’ta Türklere Uyguladığı Soykırımlar

İngilizler 1912-1974 döneminde Kıbrıs adası üzerindeki egemenliklerini sağlamak amacıyla Rumlar’ın ENOSIS’i gerçekleştirmelerine göz yumup Türklere karşı saldırı başlattırdılar. 1912’de adada yasayan Rumlar Kıbrıs’ın 35 ayrı noktasında Türklere ait işyerleri, camii ve evleri yakıp yıkmaya insanları katletmeye başladılar. 1952 yılında EOKA terör örgütü kuruldu. EOKA sistematik bir biçimde başlattığı saldırılarda 100 Türk’ü, 100 İngiliz vatandaşını öldürerek 30 Türk köyünü yaktı. 1963 yılında EOKA’cılar yeni bir etnik temizleme planını devreye soktular, bu saldırılarda 500 Türk öldürüldü, 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yunanlıların Batı Trakya’da Türklere Karşı Asimilasyon Yoluyla Uyguladığı Etnik Ve Kültürel Soykırımlar

1923 yılında Lozan’da imzalanan Türk ve Yunan azınlıkların karşılıklı mübadelesine ilişkin anlaşmanın ardından Yunan hükümeti Batı Trakya bölgesinde yasayan Türkler üzerinde sistemli olarak etnik ve kültürel soykırım başlattı. Bölgenin büyük bir bölümünü askeri bölge haline getirip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler arasında geliş-gidişler izne bağlandı, Türk azınlığın pasaportlarına el konuldu. Türklerin hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının kısıtlanması ibadetlerine izin verilmemesi gibi yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Balkanlarda Türklere Karşı Uygulanan Etnik Ve Kültürel Soykırımlar

Balkan savaşları sırasında Bulgar, Yunan, Sırp, Rumen ve Makedonlar tarafından Türklere karşı kapsamlı soykırımlar uygulandı. Bu soykırımlar da hayatını kaybeden Türklerin sayısı yüzbinlerle ifade edilmektedir. Yine “93 Harbi” diye bilinen Türk-Rus savaşları sırasında Bulgaristan da milyonun üzerinde Türk soykırıma uğramıştır. Milyonlarca Türk ise Anadoluya göç etmek zorunda kalmıştır.
Yine 1970-89 yılları arasında Bulgar hükümeti Bulgarlaştırma adı altında ülkede yasayan 1,5 milyon Türk’e karşı bir asimilasyon kampanyası başlatarak ülkede yaşayan 310 bin Türk’ün isimleri zorbalıkla Bulgar ve Hıristiyan isimleriyle değiştirilmiştir. Türkçe eğitim veren okullar, üniversitedeki Türk filolojisi bölümleri, Türkçe gazeteler ve camiler devlet emriyle kapatılmıştır. Çocukların sünnet ettirilmesi yasaklanmıştır. Mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimler yüzünden mezarlar yıkılıp, talan edilmiştir. Türklerin Türk motifli giysiler giymeleri yasaklanmış bu baskılara dayanamayıp protesto gösterileri yapan Türklerin üzerine ise askeri birliklerce ateş açılmıştır.  1.000 Türk Belene’deki toplama kampına gönderilmiş ve  baskıların artması sonucu 360 bin Türk zorunlu olarak Türkiye’ye göç etmek zorunda bırakılmıştır.

Amerikalıların yaptıkları Soykırımlar

Avrupalı işgalcilerin, Kuzey Amerika’da Kızılderililere karşı gerek silah ve gerekse biyolojik metotlarla yaptıkları soykırımlar neticesinde bugün en az 50 milyon Kızılderili öldürülmüştür.

ABD tarafından Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları sonucu 250 bin kişi hayatını kaybetti.

Felluce’de 1500 sivil sokaklarda öldürülüp çürümeye terk edildi, cesetleri köpekler tarafından yenilmeye başlandı ve 250 bin kişi bölgeden sürüldü. Bununla yetinmeyen ABD, Irak’a özgürlük getirme bahanesiyle, 100 binin üstünde sivil halkı, katletti. Fransız, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere bütün AB ülkelerinin Felluce soykırımı karşısında kayıtsız kaldılar. Birleşmiş Milletler de kendi soykırım tanımına giren insanlık suçlarına karşı ses çıkarmamıştır.

Daha geniş bilgi için ” İlhami Pektaş, ABD soykırımları”, ilhamipektas.com”.

Çinlilerin Yaptığı Soykırımlar

Çin Komünist Devrim’i lideri, Mao Zedong,  iktidara geldiği ilk beş yılında 5 Milyondan fazla insanı idam ederek veya işçi kamplarına göndererek öldürdü. “İleri Büyük Atılım” ve “Kültür Devrimi” adını verdiği iki adet sosyal programı vardı. Birinci hedef Çin’i süratle endüstriyelleştirmek bu programların uygulama safhasında 20 milyondan fazla insan açlıktan öldü. Sonrasında “Sosyalist Eğitim” hamlesi adı altında kendisine muhalif entelektüelleri öldürmeye başladı. Bu program sonucunda 4-7 milyon insan öldü. Çiçek Harekâtı ile 30 milyon insanın bir kaç ay içinde açlıktan ölmesine neden oldu. Katlettiği insan sayısı 50 milyondan fazladır. İnsanlık tarihinin en kanlı diktatörüdür.

Çinlilerin 1750’lerden buyana Doğu Türkistan Türklerine karşı uyguladıkları soykırımlar neticesinde milyonlarca Türk katledilmiştir. Bugün en az 50 milyon Türk soyunun yaşaması gereken kadim Türk yurdunda resmi rakamlara göre 11 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 20 ila 30 milyon civarında Türk yaşamaktadır. Hilebaz Cinlilerin Doğu Türkistan Türkleri hakkında vermiş oldukları resmi rakamları ciddiye almaz isek ve diğer gayri resmi verileri göz önünde bulundurursak şayet en az 20-30 milyon Türkün 250 yıl içerisinde yok edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Rusların Yaptıkları Soykırımlar

Orta Asya’da, Sibirya, Urallar ‘da, Kırım’da, Kafkaslarda, Azerbaycan’da, işgal dönemlerinde Doğu Türkistan’da, Türk-Rus savaşları sırasında Anadolu’da Türklere karşı uyguladıkları soykırımlarda da en az 10 milyon Türk hayatını kaybetmiştir. II.Nicholas, Rusya’da 3 milyondan fazla insanın ölümüne doğrudan sebep olmuştur. Yaptığı katliamlardan dolayı “Kanlı Nicholas” olarak da bilinir.

Josef Stalin,  Ukrayna’da açlıktan öldürdüğü insan sayısı 10 milyondan fazladır.

Ermenilerin Türklere Yaptığı Soykırımlar

1897-1915 yılları arasında 523.953 bin Türk hayatını kaybetti. Ermeni-Azerbaycan savaşı sırasında Ermenilerin sivillere karşı uyguladığı vahşetler sonucunda binlerce Azerbaycan Türkü hayatını kaybetti.

İtalyanların Yaptığı Soykırımlar

Libya Soykırımı : Faşist Mussolininin başında olduğu İtalya 1911 tarihinde doğu Libya’ yı işgal eder. Bu işgal sırasında 15.000-95.000 arasında insanın ölümüne neden olduğu belirtilmiştir. İtalya diktatörü Mussolini, Etiyopya’da ve Yugoslavya’da 300 bin insanı katledilmiştir.

Sırpların Ve Hırvatların Boşnaklara Uyguladığı Soykırımlar

29 Şubat- 1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumla bağımsızlığın ilanıyla 1995 e kadar süren savaşta %60 tan fazla Boşnak olmak üzere 100 bin insan hayatını kaybetti, 50 bin kadın tecavüze uğradı, 2 milyon insan evini terk etti  (Boşnak Kaynaklara göre). Saraybosna 3,5 yıl boyunca Sırp güçler tarafından kuşatıldı, kuşatma boyunca 10.000 üzerinde sivil hayatını kaybederken, her gün ortalama 329 bomba düştü ve 100.000 bina zarar gördü (Boşnak kaynakları).

Srebnistka Katliamında Sırplara göre 7.779, Boşnaklara göre 8.374 kişi hayatını kaybetti. Srebnitska çevresinde 44 toplu mezar ve 22 tane de tahmini mezar daha olabileceği öngörülmektedir. 1992-1995 savaşı sırasında 320.000 kişi hayatını kaybetmiş, 200.000’i Boşnak’tır( Kızılhaç örgütü kaynaklarına göre).

Visited 5 times, 1 visit(s) today

2 comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir