Yer Altının Karanlık Tanrısı Hades

Hades’in hayatı

Rhea ve Kronos’un, üç oğlundan biri olan Hades; aynı zamanda mitolojide, Poseidon ve Zeus’un kardeşi olarak geçer. Olympos zaferinin ardından egemenliği kazanan Zeus; dünyayı üç parçaya ayırır ve kardeşleriyle paylaşır. Bu paylaşımda Hades; yer altının ve ölü olanların kralı olur.

Görünmez” Hades’in isminin anlamıdır. Çünkü onun, kendisini görünmez kılan bir miğferi vardır. Onu acımasız, korkunç ve dehşet saçan, karanlık tanrı olarak sıfatlarla anmışlardır. Hades’in; Cerberus (Kerberos) isminde, yer altı dünyasını korumakla görevli, üç başlı bir köpeği vardır.

Yer altına geçiş yapmak isteyenler, bu köpekle savaşmak zorundadır. Aynı zamanda Hades’in; ”Bident” isminde iki ucu olan bir asası vardır. Asanın bir tarafı ölümü, bir tarafı da yaşamı simgeler.

Roma mitolojisine göre ismi ”Pluton (varlıklı)”dur. Bu isim ona sahip olduğu zenginliklerden dolayı verilmiştir. Bu zenginliğin kaynağı yer altının tamamının ona ait olmasıdır. Hades; yer yüzüne fazla pek fazla çıkma, diğer tanrılarla pek alakası yoktur. Bu sebeple ona yalnız tanrı da diyebiliriz. Diğerlerinin de onu pek sevdiği söylenemez.

Yer altı hayatı ve ölümsüz aşkı

Görünmezlik miğferi sayesinde çoğu zaman yer yüzünde dolansa da onu çoğunlukla yer altıyla anarlar. Bazıları onu alçak gönüllü olarak ansa bile, Hades eğer birine çok kızar ve kin tutarsa, o kişi yer altına geldiğinde ona acımasız işkenceler yapar.

Tanrılar gibi insanlar da onu kızdırmaktan ve ondan çok korkardı. Onu kızdıracak bir şey yaptıkları zaman, ona kara koyunlardan kurban vererek, yer yarıklarından dökerek ondan bağışlanma dilenirlerdi. Acımasızlığı yanında aslında aynı zamanda, cömert ve ebediyen yalnız takılan bu tanrı, yine yer yüzüne çıktığı günlerden birinde, bir tanrıçaya (Kore) aşık olur. Onu yer altına kaçırıp, ölülere tanrıça ve yanına kraliçe yaptıktan sonra ona ”Persephone” ismini verir. O ”Demeter (Bereket Tanrıçası)”in kızıdır.

Başlarda bir tuzak olarak başlayan ve kaçırılan Persephone; zamanla Hades’e aşık olur. Fakat doğurduğu hiç bir çocuk onun değildir. Bazı kaynaklara göre; onun güzelliğini kıskanan Afrodit’in onu yer yüzünden uzaklaştırmak için Hades’i ona aşk büyüsüyle aşık ettiği söylenir.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir